Ktl-icon-tai-lieu

GIÁO TRÌNH BÀI TẬP ĐIỀU KHIỂN LOGIC

Được đăng lên bởi vinhkiemtailieu
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 3429 lần   |   Lượt tải: 3 lần
GIÁO TRÌNH BÀI TẬP
ĐIỀU KHIỂN LOGIC
(Sử dụng với Training Kit S7-200)

ThS. Nguyễn Bá Hội
Đại học Đà Nẵng - Trường Đại học Bách khoa
hoinb@ud.edu.vn

Giáo trình đầy đủ bao gồm 3 phần:
1. Giáo trình lý thuyết
2. Giáo trình tập lệnh
3. Giáo trình bài tập
Giáo trình bài tập S7-200 có kèm theo:
1. Hướng dẫn sử dụng Training Kit
2. S7-200 System Manual
3. CD phần mềm Step7-MicroWin v4.0
Các bài tập thể hiện qua mô hình được chọn lọc từ những ứng
dụng thực tế, sắp xếp từ đơn giản đến phức tạp.

nguyen ba hoi

MỤC LỤC:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ON/OFF (Contact, coil, box).................................................3
ĐẢO CHIỀU ĐỘNG CƠ (Set, reset)....................................3
ĐÈN GIAO THÔNG (Timer, Compare, SM, M)....................4
BĂNG TẢI (Timer)................................................................5
KHỞI ĐỘNG SAO TAM GIÁC (Timer).................................6
TỰ ĐỘNG ĐÓNG CÁC CẤP ĐIỆN TRỞ (Timer) ................7
HỆ THỐNG CẤP NƯỚC (Timer, P, N)................................8
ĐÈN NHẤP NHÁY (Timer, Rotate, SM, Subroutine) ...........9
BƠM ĐỊNH LƯỢNG CHẤT LỎNG (Timer, Compare).......10
ATS (Timer, Counter, Compare) ........................................11
THANG NÂNG HÀNG (V, Set, Reset) ...............................12
TRỘN PHỐI LIỆU (Timer)..................................................13
TRỘN HOÁ CHẤT (Timer).................................................13
MÁY PHA CÀ PHÊ/TRÀ (Timer)........................................15
CẢNH BÁO LỖI TRẠM BIẾN ÁP (Timer, subroutine)........16
BÃI ĐẬU XE .......................................................................16
ĐIỀU KHIỂN QUY TRÌNH GIA CÔNG SP .........................17

Chương trình cho các bài tập được trình bày cuối giáo trình.

Trang

2

nguyen ba hoi

1. ON/OFF (Contact, coil, box)
I. Yêu cầu
§ Đóng cắt một tiếp điểm vào ra bằng nút ấn

II. Bảng đầu vào ra.
1.1.1.1.1

Tên
biến

Bat
Tat
HT

Địa chỉ

Ghi chú

I0.0
I0.1
Q0.0

Nút nhấn Bật
Nút nhấn Tắt
Đầu ra bật/tắt hệ thống

III. Giản đồ thời gian
Bat

t

Tat

t

HT

t

2. ĐẢO CHIỀU ĐỘNG CƠ (Set, reset)

K1

L1
L2
L3

MOTOR INVERTOR CIRCURT

I. Mô hình và Yêu cầu
START

REVERSAL
K1

K3

K3

DIRECT
STOP

Nút “Direct” ßà động cơ quay
thuận.
Nút “Reversal” ßà động cơ quay
ngược.
Nút Stop ßà dừng động cơ.

II. Bảng đầu vào ra
K1

PI
U1
V1 M
W1 3

K3
H2
H1

2.1.1.1.1
Start
Stop_off
Direct
Reversal
K1
K3
H1
H2
Mean1
Mean2
Mean3

Tên
biến

Địa chỉ

Ghi chú

I0.0
I0.1
I0.2
I0.3
Q0.0
Q0.1
...
GIÁO TRÌNH BÀI TP
ĐIU KHIN LOGIC
(S dng vi Training Kit S7-200)
ThS. Nguyn Bá Hi
Đại hc Đà Nng - Trường Đại hc Bách khoa
hoinb@ud.edu.vn
Giáo trình đầy đủ bao gm 3 phn:
1. Giáo trình lý thuyết
2. Giáo trình tp lnh
3. Giáo trình bài tp
Giáo trình bài tp S7-200 có kèm theo:
1. Hướng dn s dng Training Kit
2. S7-200 System Manual
3. CD phn mm Step7-MicroWin v4.0
Các bài tp th hin qua mô nh được chn lc t nhng ng
dng thc tế, sp xếp t đơn gin đến phc tp.
GIÁO TRÌNH BÀI TẬP ĐIỀU KHIỂN LOGIC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIÁO TRÌNH BÀI TẬP ĐIỀU KHIỂN LOGIC - Người đăng: vinhkiemtailieu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
GIÁO TRÌNH BÀI TẬP ĐIỀU KHIỂN LOGIC 9 10 231