Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Bảo dưỡng động cơ đốt trong

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 873 lần   |   Lượt tải: 3 lần
1

TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN

Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể được
phép dùng nguyên bản hoặc trích dẫn dùng cho các mục đích về đào tạo và tham
khảo.
Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh
doanh thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm.
Mã tài liệu: MĐ 01

2

LỜI GIỚI THIỆU
Nông nghiệp là ngành sản xuất vật chất cơ bản của xã hội, sử dụng đất đai
để trồng trọt và chăn nuôi, khai thác cây trồng và vật nuôi làm tư liệu và nguyên
liệu lao động chủ yếu để tạo ra lương thực thực phẩm và một số nguyên liệu cho
công nghiệp. Nông nghiệp là một ngành kinh tế quan trọng trong nền kinh tế của
nhiều nước, sản xuất nông nghiệp được chuyên môn hóa trong tất cả các khâu
sản xuất, gồm cả việc sử dụng máy móc trong trồng trọt, chăn nuôi, hoặc trong
quá trình chế biến sản phẩm nông nghiệp. Nông nghiệp chuyên sâu có nguồn
đầu vào sản xuất lớn, bao gồm cả việc sử dụng hóa chất diệt sâu, diệt cỏ, phân
bón, chọn lọc, lai tạo giống, nghiên cứu các giống mới và mức độ cơ giới hóa
cao.
Như vậy cơ sở để nâng cao năng suất lao động trong nông nghiệp là áp
dụng cơ giới hóa tổng hợp và sử dụng các phương tiện tự động, áp dụng các hệ
thống máy phù hợp với điều kiện của từng vùng sản xuất. Trong ngành trồng
trọt ở Việt Nam hiện nay, việc sử dụng máy nông nghiệp trong một khâu hay
một Hệ thống máy canh tác cho các loại cây trồng rất phổ biến. Việc áp dụng hệ
thống máy hiện đại có ý nghĩa quyết định trong việc nâng cao sản lượng cây
trồng, hạ giá thành sản phẩm, giảm nhẹ lao động và nâng cao năng suất lao
động.
Thực hiện đề án 1956 của chính phủ khắp các địa phương trên cả nước
tích cực phát triển lực lượng lao động nông thôn có tay nghề có trình độ kỹ thuật
và đầu tư thêm nhiều các máy móc thiết bị nhằm tăng năng suất lao động.
Từ những vấn đề trên đòi hỏi phải có một đội ngũ lao động sử dụng thành
thạo cũng như chăm sóc bảo dưỡng tốt các thiết bị máy móc nhằm đáp ứng tốt
yêu cầu lao động sản xuất và tránh lãng phí hao tốn tiền của công sức. Nghề Sửa
chữa máy nông nghiệp được triển khai đào tạo cho người lao động nông thôn là
chủ trương đúng đắn giúp bà con nông thôn có phương pháp sử dụng đúng và
chăm sóc bảo dưỡng bảo trì đảm bảo yêu cầu kỹ thuật các máy nông nghiệp
phục vụ tốt cho quá trình lao động sản xuất ở địa phương.
Chương trình đào tạo nghề “Sửa chữa máy nông nghiệp” cùng với bộ
giáo trình được biên soạn đã tích hợp những kiến thức, kỹ năng cần có của nghề,
đã cập nhật những tiến bộ của khoa học kỹ thuật và thực tế sản xuất ...
1
TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN
Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin thể được
phép dùng nguyên bản hoặc trích dẫn dùng cho các mục đích về đào tạo và tham
khảo.
Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh
doanh thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm.
Mã tài liệu: MĐ 01
Giáo trình Bảo dưỡng động cơ đốt trong - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Bảo dưỡng động cơ đốt trong - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Giáo trình Bảo dưỡng động cơ đốt trong 9 10 591