Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình cadcamcnc

Được đăng lên bởi Thanh Hiệp
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 1307 lần   |   Lượt tải: 8 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA CÔNG NGHỆ
BM KỸ THUẬT CƠ KHÍ

GIÁO TRÌNH MÔN HỌC
CAD/CAM/CNC

Biên soạn: Nguyễn Thành Tính
Tháng 2 năm 2008

GIỚI THIỆU MÔN HỌC CAD/CAM/CNC
Với sự phát triển không ngừng của khoa học kỹ thuật, đặt biệt là lĩnh vực
điều khiển số và tin học đã cho phép các nhà chế tạo ứng dụng vào các máy cắt
kim loại các hệ thống điều khiển ngày càng tin cậy hơn và giá thành hạ hơn. Vấn
đề tài chính không còn là vấn đề đáng quan tâm của các doanh nghiệp khi mua
sắm máy công cụ điều khiển số, ngay cả doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng có thể
trang bị được.
Để có thể giúp sinh viên ngành cơ khí chế tạo có thể nắm được công nghệ
mới này, chúng tôi giới thiệu tài liệu Giáo trình công CAD/CAM/CNC để các bạn
có thể tham khảo và ứng dụng.
Mục đích sau khi học viên học môn học này có thể thực hiện được các công
việc từ việc lập trình bằng tay đến lập trình bằng máy rồi đến gia công trên các
máy CNC. Do vậy mà nội dung bao quát của tài liệu này là trình bày một cách có
hệ thống các vấn đề cơ bản mang tính ứng dụng về công nghệ gia công trên máy
điều khiển theo chương trình số trên cơ sở của nhiều nguồn tài liệu trong và ngoài
nước cùng với kinh nghiệm gia công tại phòng thí nghiệm CAD/CAM/CNC của
Khoa Công Nghệ, Đại Học Cần Thơ.
Tài liệu này gồm có 5 chương, trong đó chương 2 và 3 trình bày tổng quát
các vấn đề về máy CNC lien quan đến vấn đề gia công. Chương 4 giới thiệu các
hình thức lập trình ngôn ngữ lập trình. Chương 5 ta tập chung nghiên cứu câu
lệnh trong Win NC Fanuc. Cuối cuốn giáo trình này còn có chỉ sơ lược cách offset
dao cho máy CNC.
Đây cũng là lần đầu tiên biên soạn tài liệu khá mới này, mặc dù cũng đã
tham khảo nhiều nguồn tài liệu trong và ngoài nước nhưng cũng không tránh khỏi
những sai lầm, thiếu sót, chúng tôi xin nhận sự đóng góp ý kiến để giáo trình ngày
càng hoàn thiện giúp các học viên khóa sau dể dàng trong học tập và nghiên cứu.
Cần Thơ, tháng 2 năm 2008

Nguyễn Thành Tính

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1/ Sổ tay lập trình CNC, Tác giả Trần Thế Sang & TS. Nguyễn Ngọc
Phương, NXB Đà Nẳng.
2/ Công Nghệ CNC, Tác giả Lê Trung Thực, NXB TP Hồ Chí Minh.
3/ Công nghệ gia công trên máy CNC, Tác giả Châu Mạnh Lực, Đại
Học Bách Khoa Đà Nẳng.
4/ Software description EMCO WinNC Fanuc 21 TB and MB.
5/ Trang 
Cùng nhiều nguồn tài liệu khác có liên quan đến CAD/CAM/CNC

CHÆÅNG I

KHAÏI QUAÏT VÃÖ ÂIÃÖU KHIÃØN SÄÚ
VAÌ LËCH SÆÎ PHAÏT TRIÃØN CUÍA MAÏY CNC

Âiãöu khiãøn säú (Numerical Control) ra âåìi våïi muûc âêch âiãöu khiãøn caïc quaï
tr...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA CÔNG NGH
BM KỸ THUẬT CƠ KHÍ
GIÁO TRÌNH MÔN HỌC
CAD/CAM/CNC
Biên soạn: Nguyễn Thành Tính
Tháng 2 năm 2008
giáo trình cadcamcnc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình cadcamcnc - Người đăng: Thanh Hiệp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
giáo trình cadcamcnc 9 10 501