Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình cảm biến công nghiệp

Được đăng lên bởi Thuan ND
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 288 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Giáo trình cảm biến công nghiệp
Loại: Giáo trình-Bài giảng-Giáo án
Tác giả: Chưa rõ
Ngành: Điều khiển
Nguồn: Nhà xuất bản giáo dục
Sơ lược: Học phần bao gồm 8 chương
Chương
Chương
Chương
Chương
Chương
Chương
Chương
Chương

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Các khái niệm và đặc trưng cơ bản
Cảm biến quang
Cảm biến đo nhiệt độ
Cảm biến đo vị trí và dịch chuyển
Cảm biến đo biến dạng
Cảm biến đo lực
Cảm biến đo áp suất chất lưu
Cảm biến đo vận tốc gia tốc và độ rung

...
Giáo trình cảm biến công nghiệp
Loại: Giáo trình-Bài giảng-Giáo án
Tác giả: Chưa rõ
Ngành: Điều khiển
Nguồn: Nhà xuất bản giáo dục
Sơ lược: Học phần bao gồm 8 chương
Chương 1. Các khái niệm và đặc trưng cơ bản
Chương 2. Cảm biến quang
Chương 3. Cảm biến đo nhiệt độ
Chương 4. Cảm biến đo vị trí và dịch chuyển
Chương 5. Cảm biến đo biến dạng
Chương 6. Cảm biến đo lực
Chương 7. Cảm biến đo áp suất chất lưu
Chương 8. Cảm biến đo vận tốc gia tốc và độ rung
giáo trình cảm biến công nghiệp - Người đăng: Thuan ND
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
giáo trình cảm biến công nghiệp 9 10 354