Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Cấu tạo khung gầm ôtô: Phần 2

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 948 lần   |   Lượt tải: 12 lần
Trường CĐ GTVT Tp.HCM

Khoa Kỹ Thuật Ô Tô

CHƯƠNG III

HỆ THỐNG
ĐIỀU KHIỂN

BÀI 1: HỆ THỐNG LÁI
Mục tiêu:
Sau khi học bài này, học viên có khả năng:
- Hiểu rõ được công dụng, phân loại, yêu cầu của Hệ thống lái dùng trên
ôtô.
- Nắm vững lý thuyết về động học khi ôtô quay vòng.
- Phân tích được kết cấu và hoạt động của hệ thống lái cơ khí, trợ lực.
I. CÔNG DỤNG, PHÂN LOẠI, YÊU CẦU:
1. Công dụng:
Hệ thống lái của ôtô dùng để thay đổi hướng chuyển động hoặc giữ cho ôtô
chuyển động theo một hướng nhất định nào đó.
2. Phân loại:
- Theo bố trí bánh lái:
- Bánh lái bố trí bên phải.
- Bánh lái bố trí bên trái.
- Theo số lượng bánh dẫn hướng:
Giáo Trình Cấu tạo Khung-Gầm Ôtô

Trang 61

Trường CĐ GTVT Tp.HCM

Khoa Kỹ Thuật Ô Tô

- Hệ thống lái với các bánh dẫn hướng ở cầu trước.
- Hệ thống lái với các bánh dẫn hướng ở hai cầu.
- Hệ thống lái với các bánh dẫn hướng ở tất cả các cầu.
- Theo kết cấu và nguyên lý của cơ cấu lái:
- Loại trục vít - cung răng.
- Loại trục vít - con lăn.
- Loại trục vít – chốt quay.
- Loại liên hợp.
- Theo kết cấu bộ trợ lực: (cường hoá)
- Loại trợ lực bằng khí nén.
- Loại trợ lực bằng thuỷ lực.
- Loại trợ lực liên hợp.
3. Yêu cầu:
Hệ thống lái phải đảm bảo các yêu cầu sau:
- Quay vòng ôtô thật ngoặc trong một thời gian ngắn trên một diện tích bé.
- Lái nhẹ và tiện lợi.
- Động học quay vòng đúng để bánh xe không bị trượt lê khi quay vòng.
- Tránh được các va đập từ bánh dẫn hướng truyền lên vôlăng.
- Giữ được chuyển động thẳng ổn định của ôtô.
II. ĐỘNG HỌC QUAY VÒNG CỦA ÔTÔ:

Giáo Trình Cấu tạo Khung-Gầm Ôtô

Trang 62

Trường CĐ GTVT Tp.HCM

Khoa Kỹ Thuật Ô Tô

Lt: khoảng cách giữa hai trục đứng.
L: chiều dài cơ sở ôtô.
- Xét hai tam giác vuông OAB và ODC, ta có:
OA
OB
OD
Cotgβ t =
CD

Cotgβ n =

(1)
(2)

- Lấy (1) trừ (2):
OA OD
OB CD
L
Cotgβ t = t = Const
L

Cotgβ n Cotgβ t =
Cotgβ n

- Điều này chứng tỏ, để đảm bảo động học khi quay vòng thì hiệu số
Cotgβ n Cotgβ t luôn là một hằng số.
- Khi quay vòng, ôtô được xem là một thể thống nhất mà tất cả các điểm của nó
được quay quanh tâm quay tức thời trong từng thời điểm. Để đạt điều kiện trên,
các bánh xe khi quay vòng không bị trượt đồng thời cũng để điều khiển dễ dàng
thì các đường tâm quay của các bánh xe phải gặp nhau tại điểm O.
III. PHÂN TÍCH KẾT CẤU HỆ THỐNG LÁI:

Giáo Trình Cấu tạo Khung-Gầm Ôtô

Trang 63

Trường CĐ GTVT Tp.HCM

Khoa Kỹ Thuật Ô Tô

Trục lái là đòn dài có thể rỗng hoặc đặc để truyền moment quay từ bánh lái
xuống cơ cấu lái. Độ nghiêng trục lái sẽ quyết định góc ngh...
Trường CĐ GTVT Tp.HCM Khoa Kỹ Thuật Ô Tô
Giáo Trình Cấu tạo Khung-Gầm Ôtô Trang 61
I 1: HỆ THỐNG LÁI
Mục tiêu:
Sau khi học bài này, học viên có khả năng:
- Hiểu được công dụng, phân loại, yêu cầu của Hệ thống lái dùng trên
ôtô.
- Nắm vững lý thuyết về động học khi ôtô quay vòng.
- Phân tích được kết cấu và hoạt động của hệ thốngi cơ khí, trợ lực.
I. CÔNG DỤNG, PHÂN LOẠI, YÊU CẦU:
1. Công dụng:
Hệ thống lái của ôtô dùng để thay đổi hướng chuyển động hoặc giữ cho ôtô
chuyển động theo một hướng nhất định nào đó.
2. Phân loại:
- Theo bố trí bánh lái:
- Bánh lái bố trí bên phải.
- Bánh lái bố trí bên trái.
- Theo số lượng bánh dẫn hướng:
CHƯƠNG III
HỆ THỐNG
ĐIỀU KHIỂN
Giáo trình Cấu tạo khung gầm ôtô: Phần 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Cấu tạo khung gầm ôtô: Phần 2 - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Giáo trình Cấu tạo khung gầm ôtô: Phần 2 9 10 230