Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình cơ bản

Được đăng lên bởi arena-multimedia93-gmail-com
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 496 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phần 1: Lý thuyết cơ bản

Đồ họa ứng dụng

Nội dung
• Giới thiệu các loại ảnh
• Giới thiệu các hệ màu

Bài 1: CÁC LOẠI ẢNH
• Ảnh Bitmap
• Ảnh Vector

Giới thiệu
• Ảnh trên máy tính được chia làm 2 loại: ảnh
bitmap (ảnh raster) và ảnh vector
• Phần mềm xử lý ảnh raster: Photoshop, Paint Shop
Pro…
• Phần mềm xử lý ảnh vector: Corel, Illustrator…

1

Phần 1: Lý thuyết cơ bản

Đồ họa ứng dụng

Ảnh raster
• Sử dụng lưới điểm để biểu diễn ảnh
• Mỗi mắc lưới là 1 điểm ảnh, và được gọi là pixel
• Ví dụ:

• Ảnh raster có thể bị mất chi tiết khi phóng to/thu
nhỏ
• Các định dạng ảnh raster: BMP, GIF, JPEG…

Ảnh vector

Ảnh raster (tt)
• Độ phân giải: số điểm ảnh trên một đơn vị dài
• Đơn vị: DPI (Dot Per Inch) hoặc PPI (Pixel Per Inch)
• Ví dụ: 1 ảnh có kích thước 1 inch x 1 inch có độ phân giải
72dpi thì sẽ chứa tổng cộng:
72 x 72 = 5.184 pixels
• Độ phân giải càng cao thì ảnh càng sắc nét và dung lượng
ảnh càng lớn
• Lựa chọn độ phân giải:
– Ảnh xem trên màn hình máy tính, Web: 72 DPI
– Ảnh rửa kỹ thuật số: 250 – 300 DPI
– Ảnh đem in: phụ thuộc độ phân giải của máy in

Raster VS Vector

• Ảnh vector: ảnh được xác định bởi các đường được
tạo ra bởi toán học
• Ví dụ

• Ảnh Vector không bị mất chi tiết khi phóng to/thu
nhỏ
• Các định dạng ảnh vector: CDR, EPS, AI…

2

Phần 1: Lý thuyết cơ bản

Đồ họa ứng dụng

Các loại ảnh raster
• Ảnh Bitmap: mỗi điểm ảnh lưu trữ bằng 1 bit

Các loại ảnh raster (tt)
- Ảnh Grayscale: mỗi điểm ảnh lưu trữ bằng 8 bit

 mỗi điểm ảnh chỉ có thể đen hoặc trắng

 mỗi điểm ảnh nhận giá trị từ 0 đến 255

 ảnh bitmap có 2 sắc độ xám (2 gray levels)

 ảnh grayscale có 256 sắc độ xám (28)

• Ví dụ: 1 ảnh bitmap khổ A4 (8,26 inch x 11,69
inch) độ phân giải 300 ppi có dung lượng
8,26 x 300 x 11,69 x 300

= 8.690.346 bit

• Ví dụ: 1 ảnh grayscale khổ A4 độ phân giải 300
ppi có dung lượng
1,03 MB x 8 = 8,24 MB

= 1.086.293 bytes = 1.060 KB = 1,03 MB

Các loại ảnh raster (tt)
- Ảnh RGB: mỗi điểm ảnh lưu trữ bằng 24 bit

Các loại ảnh raster (tt)
- Ảnh CMYK: mỗi điểm ảnh lưu trữ bằng 32 bit

 8 bit cho Red

 8 bit cho Cyan

 8 bit cho Green

 8 bit cho Magenta

 8 bit cho Blue

 8 bit cho Yellow

 mỗi điểm ảnh có thể nhận khoảng 16,7 triệu
màu (224)
• Ví dụ: 1 ảnh RGB khổ A4 độ phân giải 300 ppi có
dung lượng: 1,03 MB x 24
= 24,72 MB

 8 bit cho blacK

• Ví dụ: 1 ảnh CMYK khổ A4 độ phân giải 300 ppi
có dung lượng
1,03 MB x 32

= 32,96 MB

3

Phần 1: Lý thuyết cơ bản

Đồ họa ứng dụng

Bài 2: MÀU SẮC
• Giới thiệu các mô hình màu

Ánh sáng
...
Đồ họa ứng dụng
1
Phần 1: Lý thuyết cơ bản
Nội dung
Giới thiệu các loại ảnh
Giới thiệu các hệ màu
Bài 1: CÁC LOẠI ẢNH
Ảnh Bitmap
Ảnh Vector
Giới thiệu
Ảnh trên máy tính được chia làm 2 loại: ảnh
bitmap (ảnh raster) ảnh vector
Phần mềm xử nh raster: Photoshop, Paint Shop
Pro
Phần mềm xử ảnh vector: Corel, Illustrator
giáo trình cơ bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình cơ bản - Người đăng: arena-multimedia93-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
giáo trình cơ bản 9 10 576