Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trinh cơ cấu phân phối khí

Được đăng lên bởi Thắng Đào
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 774 lần   |   Lượt tải: 4 lần
BD-SC Cơ cấu phân phối khí.

Lưu Tuấn Hải
MỤC LỤC

Lời nói dầu
Mục lục
Chương I: Nhận dạng, tháo lắp cơ cấu phân phối khí
1. Nhiệm vụ, yêu cầu
2. Phân loại
3. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động
4. Ưu nhược điểm của cơ cấu phân phối khí dùng xupap kiểu treo và

2
3
5
5
5
5

kiểu đặt
5. Bố trí xupáp và dẫn động của cơ cấu phân phối khí
6. Hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng của cơ cấu phân phối khí
7. Chẩn đoán hư hỏng của cơ cấu phân phối khí
8. Trình tự tháo lắp nhận dạng và yêu cầu kỹ thuật
CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG I
Chương II: BD – SC Cụm Xupap
1. Nhiệm vụ, phân loại và cấu tạo Xupap
2. Đế Xupap
3. Lò xo Xupap
4. Nhiệm vụ, điều kiện làm việc, cấu tạo đĩa lò xo
5 Ống dẫn hướng
6. Móng hãm
7. Phương pháp kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa cụm xupap
CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG II
Chương III: BD – SC Con đội, cần bẩy
1. Con đội
2. Đũa đẩy và cần bẩy
3. Hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng
4. Kiểm tra con đội
CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG III
Chương IV: BD – SC Trục cam, bánh răng cam
1. Trục cam
2. Bánh răng cam
3. Hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng
4. Kiểm tra, sửa chữa trục cam, bánh răng cam
CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG III
Chương V: BD Cơ cấu phân phối khí
1. Mục đích
2. Nội dung
3. Bảo dưỡng định kỳ cơ cấu phân phối khí
CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG V
Chương VI Cơ cấu phân phối khí động cơ hiện đại
1. Cơ cấu phân phối khí VTEC của Honda
2. Cơ cấu phân phối khí MIVEC của Mitsubishi

7
8
10
11
13
14
15
15
17
18
18
19
20
20
24
25
25
26
27
28
28
29
29
30
30
31
33
34
34
34
34
38
39
39
41

3

Trường TCN Số 11- BQP.

BD-SC Cơ cấu phân phối khí.
3. Cơ cấu phân phối khí VCT của hãng Ford
4. Điều khiển phân phối khí có biên dạng cam thay đổi
5. Công nghệ Valvetronic của hãng BMW
6. Công nghệ VVT-i của TOYOTA
7. Ưu điểm của cơ cấu phân phối khí hiện đại so với cổ điển
Tài liệu tham khảo

4

Trường TCN Số 11- BQP.

Lưu Tuấn Hải
43
44
46
47
48
50

BD-SC Cơ cấu phân phối khí.
Lưu Tuấn Hải
CHƯƠNG I: THÁO LẮP NHẬN DẠNG CƠ CẤU PHÂN PHỐI KHÍ.
1. Nhiệm vụ, yêu cầu.
a. Nhiệm vụ
- Hệ thống phân phối khí có nhiệm vụ dùng để thực hiện quá trình thay đổi
khí. Thải sạch khí thải ra khỏi xylanh và nạp đầy hỗn hợp hoặc khí mới vào
xylanh
để động cơ làm việc liên tục.
b. Yêu cầu:
+ Đóng mở đúng thời điểm. Độ mở lớn để dòng khí dễ lưu thông.
+ Khi đóng phải kín để tránh lọt khí. Làm việc êm dịu, có khả năng chống mài
mòn tốt. Dễ điều chỉnh, sửa chữa.
2. Phân loại.
+ Phân loại cơ cấu phân phối khí căn cứ vào cách thức đóng mở cửa nạp và cửa
xả.
- Cơ cấu phân phối khí dùng xupáp (cơ cấu phân phối khí dùng xupáp treo và
xupáp đặt).
- ...
BD-SC Cơ cấu phân phối khí. Lưu Tuấn Hải
MỤC LỤC
Lời nói dầu 2
Mục lục 3
Chương I: Nhận dạng, tháo lắp cơ cấu phân phối khí 5
1. Nhiệm vụ, yêu cầu 5
2. Phân loại 5
3. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động 5
4. Ưu nhược điểm của cơ cấu phân phối khí dùng xupap kiểu treo và
kiểu đặt 7
5. Bố trí xupáp và dẫn động của cơ cấu phân phối khí 8
6. Hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng của cơ cấu phân phối khí 10
7. Chẩn đoán hư hỏng của cơ cấu phân phối khí 11
8. Trình tự tháo lắp nhận dạng và yêu cầu kỹ thuật 13
CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG I 14
Chương II: BD – SC Cụm Xupap 15
1. Nhiệm vụ, phân loại và cấu tạo Xupap 15
2. Đế Xupap 17
3. Lò xo Xupap 18
4. Nhiệm vụ, điều kiện làm việc, cấu tạo đĩa lò xo 18
5 Ống dẫn hướng 19
6. Móng hãm 20
7. Phương pháp kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa cụm xupap 20
CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG II 24
Chương III: BD – SC Con đội, cần bẩy 25
1. Con đội 25
2. Đũa đẩy và cần bẩy 26
3. Hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng 27
4. Kiểm tra con đội 28
CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG III 28
Chương IV: BD – SC Trục cam, bánh răng cam 29
1. Trục cam 29
2. Bánh răng cam 30
3. Hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng 30
4. Kiểm tra, sửa chữa trục cam, bánh răng cam 31
CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG III 33
Chương V: BD Cơ cấu phân phối khí 34
1. Mục đích 34
2. Nội dung 34
3. Bảo dưỡng định kỳ cơ cấu phân phối khí 34
CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG V 38
Chương VI Cơ cấu phân phối khí động cơ hiện đại 39
1. Cơ cấu phân phối khí VTEC của Honda 39
2. Cơ cấu phân phối khí MIVEC của Mitsubishi 41
3
Trường TCN Số 11- BQP.
Giáo trinh cơ cấu phân phối khí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trinh cơ cấu phân phối khí - Người đăng: Thắng Đào
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
Giáo trinh cơ cấu phân phối khí 9 10 389