Ktl-icon-tai-lieu

GIÁO TRÌNH CƠ HỌC KẾT CẤU

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 425 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

CƠ HỌC KẾT CẤU
NHÀ XUẤT BẢN XÂY DỰNG

LÝ TRƯỜNG THÀNH (chủ biên)
LỀU MỘC LAN - HOÀNG ĐÌNH TRÍ

CƠ HỌC KẾT CẤU

NHÀ XUẤT BẢN XÂY DỰNG

LÝ TRƯỜNG THÀNH (chủ biên)
LỀU MỘC LAN - HOÀNG ĐÌNH TRÍ

CƠ HỌC KẾT CẤU

NHÀ XUẤT BẢN XÂY DỰNG
HÀ NỘI - 2006

LỜI NÓI ĐẦU
Giáo trình Cơ học kết cấu lần này được biên soạn theo đề cương
“Chương trình giảng dạy môn Cơ học kết cấu” do tiểu ban môn học của
Bộ Giáo dục và Đào tạo soạn thảo. So với lần xuất bản trước, giáo trình
lần này được viết ngắn gọn, rõ ràng và đã có bổ sung, sửa chữa, điều
chỉnh một số phần để thuận tiện hơn cho việc học tập của sinh viên.
Sách có thể dùng làm tài liệu học tập cho sinh viên các ngành của
Trường Đại học Thủy lợi, có thể làm tài liệu tham khảo cho các ngành
của các trường Đại học khác, đồng thời cũng có thể làm tài liệu tham
khảo cho các kỹ sư, nghiên cứu sinh và các cán bộ kỹ thuật có liên quan
đến tính toán kết cấu công trình.
Phân công biên soạn như sau: TS. Lý Trường Thành viết chương
mở đầu, Chương 2 và Chương 3 và là chủ biên; Ths. Lều Mộc Lan viết
các Chương 1, 4, 5; PGS.TS. Hoàng Đình Trí viết các Chương 6, 7, 8;
Ths. Phạm Viết Ngọc đã giúp đỡ chế bản và sửa chữa bản thảo cuốn
sách này.
Tuy đã có nhiều cố gắng trong biên soạn, song khó tránh khỏi
những thiếu sót. Chúng tôi mong nhận được những ý kiến đóng góp của
các bạn đồng nghiệp, sinh viên và bạn đọc để hoàn thiện hơn trong lần
xuất bản sau.
CÁC TÁC GIẢ

Hệ phương trình chính tắc dạng số:
97
42
46
X1 +
X2 P=0
9
27
3
42
40
0=0
X1 +
X2 27
9

0,2988P
0,246P

Từ đó tìm được: X1 = 1,4984P,

0,5106P

X2 = -0,5244P.

0,5244P

0,5106P

Mp

1,6483P

Biểu đồ mô men uốn cuối cùng vẽ trên hình 8.15.

Hình 8.15

8.5.3. Tính hệ không gian siêu tĩnh theo phương pháp chuyển vị
Tương tự như hệ phẳng, các ẩn số trong phương pháp chuyển vị là các chuyển vị góc
xoay và chuyển vị thẳng của các nút khung. Mỗi nút khung không gian có thể có sáu
chuyển vị: Ba chuyển vị góc xoay quanh ba trục tọa độ và ba chuyển vị thẳng hướng theo
ba trục đó.
Với các giả thiết như đã sử dụng trước đây, ta có số ẩn chuyển vị góc bằng ba lần số
nút cứng trong hệ (vì mỗi nút cứng có ba ẩn góc xoay); còn số ẩn chuyển vị thẳng bằng số
chuyển vị thẳng độc lập có trong hệ. Cũng giống như đối với hệ phẳng, để xác định số ẩn
chuyển vị thẳng ta đưa hệ đã cho về hệ khớp bằng cách thay tất cả các nút cứng và liên kết
ngàm bằng khớp rồi xét tính biến hình của hệ khớp đó. Số ẩn chuyển vị thẳng bằng số liên
kết thanh chống đã thêm vào vừa đủ để cố định các...
NHÀ XUT BN XÂY DNG CƠ HC KT CU TRƯỜNG ĐẠI HC THY LI
LÝ TRƯỜNG THÀNH (ch biên)
LU MC LAN - HOÀNG ĐÌNH TRÍ
CƠ HC KT CU
NHÀ XUT BN XÂY DNG
GIÁO TRÌNH CƠ HỌC KẾT CẤU - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIÁO TRÌNH CƠ HỌC KẾT CẤU - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
GIÁO TRÌNH CƠ HỌC KẾT CẤU 9 10 675