Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình cơ học lý thuyết - Động lực học

Được đăng lên bởi ngock46
Số trang: 89 trang   |   Lượt xem: 9294 lần   |   Lượt tải: 15 lần
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

KHOA SƯ PHẠM KỸ THUẬT
BỘ MÔN CƠ KỸ THUẬT

ĐÀ NẴNG 2005

GIÁO TRÌNH CƠ HỌC LÝ THUYẾT II

PHẦN ĐỘNG LỰC HỌC

CHƯƠNG I

CÁC ĐỊNG LUẬT CƠ BẢN CỦA ĐỘNG LỰC HỌC
PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN CHUYỂN ĐỘNG CỦA
CHẤT ĐIỂM
§1 BÀI MỞ ĐẦU
Trong phần Tĩnh học chúng ta đã nghiên cứu về lực và sự cân bằng của các vật thể
dưới tác dụng của các lực với giả thuyết là các lực không thay đổi theo thời gian.
Trong phần Động học, chúng ta đã nghiên cứu sự chuyển động của các vật thể về
mặt hình học không tính đến các nguyên nhân làm thay đổi các chuyển động đó.
Trên thực tế, một số lớn các lực là những đại lượng biến đổi và có thể phụ thuộc
vào nhiều tham số. Quy luật chuyển động của vật thể phụ thuộc vào hình dáng, kích
thước, khối lượng...của vật và các lực tác dụng lên nó. Động lực học là một phần của
cơ học nghiên cứu các quy luật chuyển động của các vật thể dưới tác dụng của các lực.
Lý thuyết động lực học được xây dựng trên những định luật cơ bản động lực học.
Chúng là kết quả của hàng loạt các thí nghiệm và quan sát và đã được kiểm nghiệm
qua thực tiễn. Những định luật này lần đầu tiên được Newton trình bày một cách có hệ
thống năm 1687 vì vậy người ta còn gọi là các định luật Newton hay là những định luật
cơ học cổ điển.

§2. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN
1. Không gian, thời gian :
Như chúng ta đã biết, chuyển động cơ học là sự dời chỗ của các vật thể trong
không gian theo thời gian. Không gian và thời gian ở đây hiểu theo nghĩa tuyệt đối cổ
điển (Khác với khái niệm không gian, thời gian trong lý thuyết tương đối).

Chương I Các định luật cơ bản của ĐLH- PTVP chuyển động

Trang 1

GIÁO TRÌNH CƠ HỌC LÝ THUYẾT II

PHẦN ĐỘNG LỰC HỌC

2. Quán tính :
Thực tế cho thấy rằng tác dụng của một lực lên hai vật thể tự do khác nhau, nói
chung chúng chuyển động khác nhau.
Tính chất của vật thể thay đổi vận tốc chuyển động nhanh hơn hay chậm hơn khi
có cùng lực tác dụng gọi là quán tính. Đại lượng dùng để đo lượng quán tính có thể là
khối lượng.
3. Chất điểm :
Để nghiên cứu chuyển động của các vật thể có kích thước nhỏ so với độ dời của
chúng, người ta đưa vào khái niệm chất điểm.
Chất điểm là vật thể có khối lượng mà kích thước có thể bỏ qua được trong khi
nghiên cứu chuyển động của nó.
4. Cơ hệ :
Cơ hệ là tập hợp các chất điểm mà chuyển động của các chất điểm này liên quan
đến chuyển động của các chất điểm khác thuộc hệ.
5. Vật rắn :
Vật rắn là một cơ hệ đặc biệt, trong đó khoảng cách giữa phần tử (chất điểm) bất
kỳ của vật luôn luôn không đổi.
6. Hệ quy chiế...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình cơ học lý thuyết - Động lực học - Người đăng: ngock46
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
89 Vietnamese
Giáo trình cơ học lý thuyết - Động lực học 9 10 326