Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình cơ học lý thuyết - Phần Động Học

Được đăng lên bởi xuanquyen23111992tnut
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 9124 lần   |   Lượt tải: 56 lần
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

KHOA SƯ PHẠM KỸ THUẬT
BỘ MÔN CƠ KỸ THUẬT

ĐÀ NẴNG 2005

GIÁO TRÌNH CƠ HỌC LÝ THUYẾT

PHẦN ĐỘNG HỌC

CHƯƠNG I

ĐỘNG HỌC ĐIỂM
§1. MỞ ĐẦU ĐỘNG HỌC
Động học là phần cơ học nghiên cứu các tính chất hình học của chuyển động
các vật, không kể đến quán tính (khối lượng) và các lực tác dụng lên chúng để vật
chuyển động. Khi nghiên cứu phần động học ta cần chú ý đến những điểm sau đây:
1. Mô hình vật thể của động học là động học điểm và vật rắn chuyển động.
Động học điểm là điểm hình học chuyển động trong không gian, qua thời gian. Vật rắn
chuyển động là tập hợp nhiều động điểm mà khoảng cách giữa mỗi cặp điểm đều
không đổi trong chuyển động.
2. Chuyển động xảy ra trong không gian và theo thời gian. Không gian trong cơ
học là không gian Euclide ba chiều. Tất cả các phép đo lường trong không gian này
được xác định theo phương pháp hình học Euclide. Đơn vị chiều dài để đo khoảng
cách là mét (m). Thời gian trong cơ học được coi là thời gian trôi đều không phụ thuộc
vào hệ quy chiếu khảo sát. Đơn vị đo thời gian là giây (s). Thời gian được xem là đối
số độc lập khi khảo sát chuyển động của các vật thể.
3. Để xác định vị trí của vật (hoặc điểm) đang chuyển động người ta gắn với vật
chuẩn dùng để khảo sát chuyển động một hệ toạ độ nào đó mà cùng với nó tạo thành
hệ quy chiếu. Nếu toạ độ của tất cả các điểm của vật trong hệ quy chiếu đã chọn luôn
không đổi ta nói vật đứng yên. Còn nếu toạ độ của các điểm thay đổi theo thời gian ta
nói vật chuyển động trong hệ quy chiếu.
4. Khảo sát về mặt chuyển động của một điểm hay của một vật rắn là tìm cách
xác định vị trí của điểm ấy đối với hệ quy chiếu đã chọn ở mỗi thời điểm, đồng thời
tìm cách mô tả chuyển động ấy theo thời gian. Muốn vậy, người ta dùng những khía
niệm sau đây:
a) Thông số xác định vị trí của điểm hay của một vật rắn trong hệ quy chiếu đã
chọn.
b) Phương trình chuyển động của điểm hay vật rắn chuyển động là những biểu
thức liên hệ giữa thông số định vị nói trên với thời gian mà ta xem là đối số độc lập.

Chương I Động học điểm

Trang 1

GIÁO TRÌNH CƠ HỌC LÝ THUYẾT

PHẦN ĐỘNG HỌC

c) Vận tốc chuyển động là đại lượng biểu thị hướng và tốc độ chuyển động của
điểm hay vật rắn ở thời điểm đang xét. Nói chung, vận tốc chuyển động cũng là đại
lượng biến thiên theo thời gian.
d) Gia tốc chuyển động là đại lượng biểu thị tốc độ thay đổi của vận tốc chuyển
động (phương chiều, độ lớn) theo thời gian. Gia tốc chuyển động cũng là hàm của thời
gian.
5. Động học được chia làm hai phần ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình cơ học lý thuyết - Phần Động Học - Người đăng: xuanquyen23111992tnut
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
Giáo trình cơ học lý thuyết - Phần Động Học 9 10 4