Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình cơ học vật liệu

Được đăng lên bởi Conduong Khongten
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 1801 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TM
CHAPTER

1

Third Edition

MECHANICS OF
MATERIALS
Ferdinand P. Beer
E. Russell Johnston, Jr.
John T. DeWolf

Lecture Notes:
J. Walt Oler
Texas Tech University

Giới thiệu chung –
Khái niệm về ứng
suất

© 2002 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

Third
Edition

MECHANICS OF MATERIALS

Beer • Johnston • DeWolf

Contents
Concept of Stress

Bearing Stress in Connections

Review of Statics

Stress Analysis & Design Example

Structure Free-Body Diagram

Rod & Boom Normal Stresses

Component Free-Body Diagram

Pin Shearing Stresses

Method of Joints

Pin Bearing Stresses

Stress Analysis

Stress in Two Force Members

Design

Stress on an Oblique Plane

Axial Loading: Normal Stress

Maximum Stresses

Centric & Eccentric Loading

Stress Under General Loadings

Shearing Stress

State of Stress

Shearing Stress Examples

Factor of Safety

© 2002 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

1-2

Third
Edition

MECHANICS OF MATERIALS

Beer • Johnston • DeWolf

Khái niệm về ứng suất
• Mục tiêu chính của Cơ học vật liệu là cung cấp
các kiến thức cần thiết để phân tích, thiết kế
các loại kết cấu và công trình chịu tải.

• Việc phân tích và thiết kế một kết cấu cho
trước bao gồm các bước xác định ứng suất và
biến dạng. Chương này sẽ trình bày các khái
niệm về ứng suất.

© 2002 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

1-3

Third
Edition

MECHANICS OF MATERIALS

Beer • Johnston • DeWolf

Nhắc lại tĩnh học
• Kết cấu được thiết kế để chịu
được tải trọng 30 kN
• Các xà ngang và thanh treo
được nối với nhau và với các
gối bằng các chốt (không có mô
men liên kết)
• Sử dụng các phương trình cân
bằng tĩnh học để xác định nội
lực trong mỗi thanh và các phản
lực liên kết tại gối

© 2002 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

1-4

Third
Edition

MECHANICS OF MATERIALS

Beer • Johnston • DeWolf

Phương pháp hóa rắn
• Giải phóng liên kết tại gối và đặt tải trọng
và các phản lực liên kết lên hệ
• Các phương trình cân bằng tĩnh học:
 M C  0  Ax 0.6 m   30 kN 0.8 m 
Ax  40 kN

 Fx  0 Ax  C x
C x   Ax  40 kN

 Fy  0  Ay  C y  30 kN  0
Ay  C y  30 kN

• Ay và Cy không thể xác định được từ các
phương trình này

© 2002 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

1-5

Third
Edition

MECHANICS OF MATERIALS

Beer • Johnston • DeWolf

Phương pháp tách vật
• Ngoài ra, mỗi một thanh phải thỏa mãn các
điều kiện cân bằng tĩnh học
• Xét sự cân bằng của xà ngang AB:
 M B  0   Ay 0.8 m 
Ay  0

thay v...
MECHANICS OF
MATERIALS
Third Edition
Ferdinand P. Beer
E. Russell Johnston, Jr.
John T. DeWolf
Lecture Notes:
J. Walt Oler
Texas Tech University
CHAPTER
© 2002 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
1
Giới thiệu chung –
Khái niệm về ứng
suất
TM
giáo trình cơ học vật liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình cơ học vật liệu - Người đăng: Conduong Khongten
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
giáo trình cơ học vật liệu 9 10 900