Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình cơ kết cấu

Được đăng lên bởi ductai20071993
Số trang: 240 trang   |   Lượt xem: 2511 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

CƠ HỌC KẾT CẤU
NHÀ XUẤT BẢN XÂY DỰNG

LÝ TRƯỜNG THÀNH (chủ biên)
LỀU MỘC LAN - HOÀNG ĐÌNH TRÍ

CƠ HỌC KẾT CẤU

NHÀ XUẤT BẢN XÂY DỰNG

LÝ TRƯỜNG THÀNH (chủ biên)
LỀU MỘC LAN - HOÀNG ĐÌNH TRÍ

CƠ HỌC KẾT CẤU

NHÀ XUẤT BẢN XÂY DỰNG
HÀ NỘI - 2006

LỜI NÓI ĐẦU
Giáo trình Cơ học kết cấu lần này được biên soạn theo đề cương
“Chương trình giảng dạy môn Cơ học kết cấu” do tiểu ban môn học của
Bộ Giáo dục và Đào tạo soạn thảo. So với lần xuất bản trước, giáo trình
lần này được viết ngắn gọn, rõ ràng và đã có bổ sung, sửa chữa, điều
chỉnh một số phần để thuận tiện hơn cho việc học tập của sinh viên.
Sách có thể dùng làm tài liệu học tập cho sinh viên các ngành của
Trường Đại học Thủy lợi, có thể làm tài liệu tham khảo cho các ngành
của các trường Đại học khác, đồng thời cũng có thể làm tài liệu tham
khảo cho các kỹ sư, nghiên cứu sinh và các cán bộ kỹ thuật có liên quan
đến tính toán kết cấu công trình.
Phân công biên soạn như sau: TS. Lý Trường Thành viết chương
mở đầu, Chương 2 và Chương 3 và là chủ biên; Ths. Lều Mộc Lan viết
các Chương 1, 4, 5; PGS.TS. Hoàng Đình Trí viết các Chương 6, 7, 8;
Ths. Phạm Viết Ngọc đã giúp đỡ chế bản và sửa chữa bản thảo cuốn
sách này.
Tuy đã có nhiều cố gắng trong biên soạn, song khó tránh khỏi
những thiếu sót. Chúng tôi mong nhận được những ý kiến đóng góp của
các bạn đồng nghiệp, sinh viên và bạn đọc để hoàn thiện hơn trong lần
xuất bản sau.
CÁC TÁC GIẢ

MỞ ĐẦU
1. ĐỐI TƯỢNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA MÔN HỌC
Một công trình xây dựng gồm nhiều cấu kiện liên kết lại với nhau chịu được lực gọi là
kết cấu.
Cơ học kết cấu là môn khoa học thực nghiệm trình bày các phương pháp tính toán kết
cấu về độ bền, độ cứng và độ ổn định khi công trình chịu các nguyên nhân tác dụng khác
nhau như tải trọng, sự thay đổi nhiệt độ, chuyển vị các liên kết tựa.
Tính kết cấu về độ bền nhằm đảm bảo cho công trình có khả năng chịu tác dụng của
các nguyên nhân bên ngoài mà không bị phá hoại.
Tính kết cấu về độ cứng nhằm đảm bảo cho công trình không có chuyển vị và rung
động lớn tới mức có thể làm cho công trình mất trạng thái làm việc bình thường ngay cả
khi điều kiện bền vẫn còn bảo đảm.
Tính kết cấu về mặt ổn định nhằm đảm bảo cho công trình bảo toàn vị trí và hình dạng
ban đầu trong trạng thái cân bằng biến dạng.
Cơ học kết cấu giống Sức bền vật liệu về nội dung nghiên cứu nhưng phạm vi nghiên
cứu thì khác nhau. Sức bền vật liệu nghiên cứu cách tính độ bền, độ cứng và độ ổn định
của từng cấu kiện riêng biệt, trái lại Cơ học kết cấu nghi...
NHÀ XUT BN XÂY DNG CƠ HC KT CU TRƯỜNG ĐẠI HC THY LI
LÝ TRƯỜNG THÀNH (ch biên)
LU MC LAN - HOÀNG ĐÌNH TRÍ
CƠ HC KT CU
NHÀ XUT BN XÂY DNG
giáo trình cơ kết cấu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình cơ kết cấu - Người đăng: ductai20071993
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
240 Vietnamese
giáo trình cơ kết cấu 9 10 325