Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình cơ khí

Được đăng lên bởi nhienck-gmail-com
Số trang: 112 trang   |   Lượt xem: 3617 lần   |   Lượt tải: 10 lần
LỜI NÓI ĐẦU
Công nghệ gia công kim loại bằng áp lực là phương pháp gia công dựa trên sự
biến dạng dẻo của vật liệu, hiện nay công nghệ gia công này chiếm một vị trí quan
trọng với tỷ trọng ngày càng tăng trong sản xuất cơ khí. Các sản phẩm của công nghệ
gia công áp lực rất đa dạng và phong phú, được ứng dụng rộng rãi trong đời sống xã
hội cũng như trong các lĩnh vực của nền kinh tế quốc dân như: hàng kim khí gia dụng,
luyện kim, xây dựng, chế tạo máy, giao thông vận tải, .v.v… Ngoài các phương pháp
gia công truyền thống tạo ra bán thành phẩm và tạo phôi như rèn, cán, ép còn kể đến
những phương pháp gia công tạo các sản phẩm hoàn chỉnh không cần phải gia công
tiếp theo như các sản phẩm của phương pháp dập tấm. Công nghệ gia công kim loại
bằng áp lực trở thành công nghệ quan trọng và được phát triển nhanh chóng vì
phương pháp này có nhiều ưu điểm nổi bật là tiết kiệm nguyên vật liệu, có năng suất
cao và có thể cải thiện được tính chất của vật liệu thông qua biến dạng của chúng.
Giáo trình này sử dụng làm tài liệu học tập cho sinh viên ngành cơ khí, nhằm cung
cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về nguyên lý và các phương pháp gia công
kim loại bằng áp lực.
Nội dung giáo trình gồm 5 chương:
Chương 1. Nguyên lý gia công kim loại bằng áp lực: Trình bày về nguyên lý gia
công kim loại bằng áp lực và những nhân tố ảnh hưởng đến tính dẻo và biến dạng của
kim loại.
Chương 2. Cán, kéo, ép: Trình bày đặc điểm và công nghệ cán, kéo, ép kim loại.
Chương 3. Rèn tự do: Trình bày khái niệm chung về rèn dập, thiết bị và các
nguyên công cơ bản của rèn tự do.
Chương 4. Dập thể tích: Trình bày về thiết bị và nguyên lý thiết kế vật dập khuôn
trên máy búa, một số vấn đề cơ bản về thiết kế khuôn dập trên máy búa
Chương 5. Dập tấm: Trình bày khái niệm và các nguyên công cơ bản trong dập
tấm.
Rất mong nhận được sự phê bình, góp ý của đồng nghiệp và bạn đọc để cuốn sách
được hoàn thiện hơn.

1

CHƯƠNG I. NGUYÊN LÝ GIA CÔNG KIM LOẠI BẰNG ÁP LỰC
1.1. Khái niệm chung.
1.1.1. Khái niệm.
Gia công kim loại bằng áp lực là phương pháp cơ bản để chế tạo các chi tiết
máy và các sản phẩm kim loại bằng cách dùng ngoại lực tác dụng lên kim loại
rắn ở trạng thái nóng hoặc nguội với cường độ lực vượt quá giới hạn đàn hồi của
kim loại, kết quả sẽ làm thay đổi hình dạng của vật thể kim loại mà không phá
hủy tính liên tục và độ bền của chúng.
1.1.2. Đặc điểm.
Gia công kim loại bằng áp lực là phương pháp gia công tiên tiến, có năng
suất cao, tiêu phí nguyên liệu ít. So với phương pháp đúc, chế tạ...
LỜI NÓI ĐẦU
Công nghệ gia công kim loại bằng áp lực phương pháp gia công dựa trên sự
biến dạng dẻo của vật liệu, hiện nay công nghệ gia công này chiếm một vị trí quan
trọng vi t trọng ngày càng tăng trong sản xuất cơ khí. Các sản phẩm của công nghệ
gia công áp lực rất đa dạng và phong phú, được ứng dụng rộng rãi trong đời sống
hội cũng như trong các lĩnh vực của nền kinh tế quốc dân như: hàng kim khí gia dụng,
luyện kim, xây dựng, chế tạo máy, giao thông vận tải, .v.v… Ngoài c phương pháp
gia công truyền thống tạo ra bán thành phẩm và tạo phôi như rèn, cán, ép còn kể đến
những phương pháp gia công tạo các sản phẩm hoàn chỉnh không cần phải gia công
tiếp theo như các sản phẩm của phương pháp dập tấm. Công nghệ gia công kim loại
bằng áp lực trở thành công nghệ quan trọng được phát triển nhanh chóng
phương pháp này nhiều ưu điểm nổi bật tiết kiệm nguyên vật liệu, năng suất
cao và có thể cải thiện được tính chất của vật liệu thông qua biến dạng của chúng.
Giáo trình này sử dụng làm tài liệu học tập cho sinh viên ngành cơ khí, nhằm cung
cấp cho sinh viên những kiến thức bản v nguyên và các phương pháp gia công
kim loại bằng áp lực.
Nội dung giáo trình gồm 5 chương:
Chương 1. Nguyên lý gia công kim loại bằng áp lực: Trình bày về nguyêngia
công kim loại bằng áp lực và những nhân tố ảnh hưởng đến tính dẻo biến dạng của
kim loại.
Chương 2. Cán, kéo, ép: Trình bày đặc điểm và công nghệ cán, kéo, ép kim loại.
Chương 3. Rèn tự do: Trình bày khái niệm chung về rèn dập, thiết bị các
nguyên công cơ bản của rèn tự do.
Chương 4. Dập thể tích: Trình y về thiết bị và nguyên lý thiết kế vật dập khuôn
trên máy búa, một số vấn đề cơ bản về thiết kế khuôn dập trên máy búa
Chương 5. Dập tấm: Trình bày khái niệm các nguyên công cơ bản trong dập
tấm.
Rất mong nhận được sự phê bình, góp ý của đồng nghiệp và bạn đọc để cuốn sách
được hoàn thiện hơn.
1
Giáo trình cơ khí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình cơ khí - Người đăng: nhienck-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
112 Vietnamese
Giáo trình cơ khí 9 10 583