Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình cơ lý thuyết

Được đăng lên bởi xuan-hoang-nguyen
Số trang: 469 trang   |   Lượt xem: 2819 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BK
TP.HCM

Copyright By Focebk.com

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP. HỒ CHÍ MINH

CƠ HỌC LÝ THUYẾT

Phần I: TĨNH HỌC

PGS. TS. TRƯƠNG Tích Thiện

Design ByChí Minh, 01/ 2007
Tp. Hồ haughtycool

Bộ môn Cơ Kỹ Thuật

PGS.
Copyright By Focebk.com TS. Trương Tích Thiện

 Tĩnh học là một phần của cơ học lý thuyết, nhằm giải
quyết hai nhiệm vụ sau:
 Thu gọn một hệ nhiều lực phức tạp đang tác động lên hệ
thống thành một hệ ít lực hơn, đơn giản và tương đương
(tối giản). Tập hợp các dạng tối giản khác nhau của các
hệ lực được gọi là các dạng chuẩn của hệ lực.
 Xây dựng các điều kiện cân bằng cho một hệ thống
nhiều lực.
Chương 1: CƠ SỞ CỦA TĨNH HỌC
1.1 Các định nghĩa của tĩnh học
1.1.1. Ba định nghĩa cơ bản của tĩnh học
Design By Học
CƠ HỌC LÝ THUYẾT 1: Tĩnh Học và Động haughtycool

Phần I: Tĩnh học

PGS.
Copyright By Focebk.com TS. Trương Tích Thiện

1.1.1.1. Vật rắn tuyệt đối
Là loại vật rắn có hình dáng và thể tích không thay đổi dưới
mọi tác động từ bên ngoài.
1.1.1.2. Trạng thái cân bằng
Trạng thái cơ học của vật rắn tuyệt đối là quy luật chuyển
động của vật rắn trong không gian theo thời gian.
Trạng thái cân bằng là một trạng thái cơ học đặc biệt của
vật rắn sao cho mọi chất điểm thuộc vật đều có gia tốc bằng
không.
 Có hai dạng cân bằng của vật:
 Tịnh tiến thẳng đều.
 Vật đứng yên (có thêm tính chất vận tốc bằng 0).
1.1.1.3. Lực
Design By Học
CƠ HỌC LÝ THUYẾT 1: Tĩnh Học và Động haughtycool

Phần I: Tĩnh học

PGS.
Copyright By Focebk.com TS. Trương Tích Thiện

a). Định nghĩa:
Lực là một đại lượng vector được dùng để đo lường sự tương
tác cơ học giữa các vật chất với nhau.
b). Các đặc trưng của lực (hình 1.1):


F

 Điểm đặt.
 Phương và chiều.
 Độ lớn.

A

l 

 Với l : đường tác dụng của lực.
 Ký hiệu của lực:

F  N ;

Hình 1.1

1 N  1 kg .m / s 2

Design By Học
CƠ HỌC LÝ THUYẾT 1: Tĩnh Học và Động haughtycool

Phần I: Tĩnh học

PGS.
Copyright By Focebk.com TS. Trương Tích Thiện

1.1. 2. Các định nghĩa khác về lực
1.1.2.1. Hệ lực
Là một tập hợp nhiều lực đang tác động lên đối tượng khảo
sát.
 Ký hiệu hệ n lực như sau:

Fj , j  1, n

 

1.1.2.2. Hệ lực tương đương
Hai hệ lực được gọi là tương đương với nhau về cơ học nếu
hai hệ lực này cùng gây ra một kết quả cơ học trên một vật.
 Ký hiệu:



( F j ) ~ (Qk )
j  1, n

k  1, m

Design By Học
CƠ HỌC LÝ THUYẾT 1: Tĩnh Học và Động haughtycool

Phần I: Tĩnh học

PGS.
Copyright By Focebk.com TS. Trương Tích Thiện

1.1.2.3. Hợp lực
a). Định nghĩa:
Nếu một hệ nhiều lực tương đương với m...