Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình Cơ sở mạng thông tin

Được đăng lên bởi zittoandtvt-gmail-com
Số trang: 142 trang   |   Lượt xem: 5205 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Giáo trình
Cơ sở mạng thông tin

……….., tháng … năm …….

..
..
..
..
.

Cơ sở mạng thông tin
Giáo trình dành cho sinh viên đại học ngành
Điện tử - Viễn thông
Khoa Điện tử Viễn Thông
Trường Đại học Bách khoa Hà nội

2

..
..
..
..
.

Các từ viết tắt
FAS

Frame Alignment Signal

IEEE

Institute
of
Electronics
Electrical Engineering

ITU

International
Union

MFAS

Multi-Frame Alignment Signal

PDF

Probability Density Function

pdf

probability distribution function

TDMA

Time Division Multiple Access

3

and

Telecommunication

..
..
..
..
.
Bảng đối chiếu
thuật ngữ Anh - Việt
Tiếng Việt

Tiếng Anh

Băng tần thông dải

Band Pass

Băng tần cơ sở

Baseband

Trạm gốc

Base Station

Kênh

Channel

Va đập

Collision

Cuộc nối

Connection

Mã hoá điều khiển lỗi

Error Control Coding

Mật độ phổ năng lượng

Energy Spectral Density

Khung

Frame

Đáp ứng tần số

Frequency Response

Giao thoa giữa các ký tự

Intersymbol Interference

Đa khung

Multi-frame

Đa truy nhập

Multiple Access

Bộ ghép kênh, bộ hợp kênh

Multiplexer

Hiệu ứng xa - gần

Near – Far Effect

Kết nối, liên kết

Link

Đầu thu, phần thu

Sender

Đầu thu, phần thu, đích

Sink

Mã hoá nguồn

Source Coding

Ghép kênh phân chia theo thời gian

Time Division Multiplexing

Bộ phát, khối phát

Transmitter

4

Mục lục

..
..
..
..
.

Các từ viết tắt.............................................................................................................................................3
Bảng đối chiếu thuật ngữ Anh - Việt ........................................................................................................4
Mục lục.....................................................................................................................................................5
Mục lục hình vẽ.........................................................................................................................................6
Mục lục bảng biểu.....................................................................................................................................7
Chương 1 Giới thiệu...................................................................................................................................1
Chương 2 Hàng đợi – Các hệ thống thời gian liên tục...............................................................................2
Chương 3 Mạng hàng đợi..........................................................................................................................
Giáo trình
Cơ sở mạng tng tin
…….., tháng năm .
giáo trình Cơ sở mạng thông tin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình Cơ sở mạng thông tin - Người đăng: zittoandtvt-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
142 Vietnamese
giáo trình Cơ sở mạng thông tin 9 10 286