Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình cọc chịu tải trọng ngang

Được đăng lên bởi huuky08x1c
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 406 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Cọc chịu tải trọng ngang
Từ Kết Cấu Wiki


Khái niệm
Trong tính toán thông thư ờng hiện nay, ta đang tính móng cọc đài thấp với giả thiết
cọc không chịu uốn. Sở dĩ có thể c hấp nhận giả thiết này vì lí do áp lực đất lên cọc và
đài có khả năng cân bằng được với lực cắt Q do công tr ình phần thân truyền xuống.
Để Q gần cân bằng nhất với áp lực đất dựa tr ên tính toán dựa giả thuyết tải trọng
ngang do đất nền phía trên đáy móng "hấp thu" hết.
Trên thực tế cọc còn chịu uốn:
- Cọc chịu uốn trong quá trình thi công: đó là lúc cẩu lắp, vận chuyển.
- Cọc chịu uốn trong quá trình khai thác.
Trong khai thác, cọc có chịu uốn do: - Áp lực đất và sự thay đổi áp lực đất lên thân
cọc.
- Diễn biến phức tạp của đất nền l àm thay đổi giá trị và phương của áp lực đất. Chịu
tải ngang lớn vượt qua áp lực đất bị động.
- Độ mảnh của cọc lớn.
- Chịu tải trọng động đất.
....
Tuy nhiên nghiên cứu áp lực đất lên cọc là vấn đề vô cùng phức tạp, có nhiều nhà
nghiên cứu đã và đang tập trung về vấn đề này (Ví dụ: T.S Đào văn Tuấn - DHHH) [1]
Hiện nay các nước như Mỹ, Trung Quốc, Đức thường tính bài toán móng cọc chịu tải
trọng ngang theo mô hình xét tương tác cọc-đất làm việc đồng thời với nhiều kiểu mô
hình hóa khác nhau. Ví dụ phương pháp"m" của Trung Quốc thì giả thiết hệ số nền
tăng tuyến tính theo chiều sâu để mô phỏng t ương tác cọc-đất (Bảng tính móng tháp
cầu treo Thuận Phước);Mỹ thì lại mô phỏng tương tác cọc-đất theo lý thuyết đường
cong p-y (mô hình tương tác phi tuyến cọc-đất), các đường cong p-y này được xây
dựng trên cơ sở các thông số về cọc và các chỉ tiêu đất nền thu thập được (nhiều chỉ
tiêu phải thí nghiệm rất phức tạp).

Một số xu hướng để mô hình hóa sự làm việc cọc chịu
tải ngang
1) Phương pháp dùng nghi ệm bài toán giải tích với hệ số nền biến đổi tuyến tính theo
chiều sâu, còn gọi là phương pháp "m" (Theo tiêu chu ẩn Trung Quốc).
2) Phương pháp dựa trên đường cong p-y (Matlock et al. 1978): Phương pháp này
được ứng dụng rộng rãi trong thực tế thiết kế (với sự trợ giúp của phần mềm LPILE
(bán rất chạy), phát triển bởi Reese et al. ở Univ. of Texas). Ưu điểm của phương
pháp này là đơn giản, tiện dụng. Nhược điểm thì cũng nhiều. Hiện nay ngoài LPILE
thì còn có Florida Pier c ủa McVey ở Univ. of Florida v à SIL-SHAFT ở Univ. of
Nevada - Reno. Cả 2 phần mềm Florida Pier v à SIL-SHAFT đều được phát triển có
kể đến tính phi tuyến của li ên kết cọc đất. Tuy cùng dựa trên nền lý thuyết chung là
dầm trên nền đàn hồi.
3) Phương pháp mô hình sử dụng FEM (full analysis) tro...
Cọc chịu tải trọng ngang
TKết Cấu Wiki
Khái niệm
Trong tính toán thông thư ờng hiện nay, ta đang tính móng cọc đài thấp với giả thiết
cọc không chịu uốn. Sở thể c hấp nhận giả thiết này vì do áp lực đất lên cọc và
đài khng cân bằng được với lực cắt Q do công tr ình phần thân truyền xuống.
Để Q gần cân bằng nhất với áp lực đất dựa tr ên tính toán dựa giả thuyết tải trọng
ngang do đất nền phía trên đáy móng "hấp thu" hết.
Trên thực tế cọc còn chịu uốn:
- Cọc chịu uốn trong quá tr ình thi công: đó là lúc cẩu lắp, vận chuyển.
- Cọc chịu uốn trong quá tr ình khai thác.
Trong khai thác, cc chịu uốn do: - Áp lực đất và sthay đổi áp lực đất l ên thân
cọc.
- Diễn biến phức tạp của đất nền l àm thay đổi gtrị và phương của áp lực đất. Chịu
tải ngang lớn vượt qua áp lực đất bị động.
- Độ mảnh của cọc lớn.
- Chịu tải trọng động đất.
....
Tuy nhiên nghiên c ứu áp lực đất lên cc là vấn đề vô cùng phức tạp, nhiều nhà
nghiên cứu đã và đang tập trung về vấn đề n ày (Ví dụ: T.S Đào văn Tuấn - DHHH)
[1]
Hin nay các nước như Mỹ, Trung Quốc, Đức th ường tính bài toán móng cọc chịu tải
trọng ngang theo hình xét tương tác cọc-đất làm việc đồng thời với nhiều kiểu mô
hình hóa khác nhau. d phương pháp"m" c ủa Trung Quốc th ì gi thiết hệ số nền
tăng tuyến tính theo chiều sâu để phỏng t ương tác cc-đất (Bảng tính móng th áp
cầu treo Thuận Phước);Mỹ thì lại phỏng tương tác cc-đất theo thuyết đ ường
cong p-y (mô hình tương tác phi tuyến cọc-đất), c đường cong p-y y được xây
dựng trên scác thông số về cọc v à các ch tiêu đất nền thu thập được (nhiều chỉ
tiêu phải thí nghiệm rất phức tạp).
giáo trình cọc chịu tải trọng ngang - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình cọc chịu tải trọng ngang - Người đăng: huuky08x1c
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
giáo trình cọc chịu tải trọng ngang 9 10 590