Ktl-icon-tai-lieu

GIÁO TRÌNH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY CHƯƠNG 5

Được đăng lên bởi doantanc
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 732 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương5:Chấtlượngbềmặtchitiếtmáy
Chương4:ĐộChínhXácGiaCông
Nộidungchính:

1.

Cácyếutốđặctrưngchochấtlượngbềmặt
1.1Tínhchấthìnhhọccủabềmặtgiacông
1.2Tínhchấtcơlýcủalớpbềmặtgiacông

2.

Ảnhhưởngcủachấtlượngbềmặttớikhảnănglàmviệccủachitiếtmáy
2.1Ảnhhưởngđếntínhchốngmòn
2.2Ảnhhưởngđếnđộbềnmỏicủachitiếtmáy
2.3Ảnhhưởngđếntínhchốngănmònhoáhọccủalo81pbềmặtchitiếtmáy
2.4Ảnhhưởngđếnđộchínhxáccủamốilắpghép

3.

Cácyếutốảnhhưởngđếnchấtlượngbềmặtchitiết
3.1Ảnhhưởngđếnđộnhámbềmặt
3.2Ảnhhưởngđếnđộbiếncứngbềmặt
3.3Ảnhhưởngđếnứngsuấtdưbềmặt

Chương5:Chấtlượngbềmặtchitiếtmáy

1. Cácyếutốđặctrưngchochấtlượngbềmặt

Hìnhdạnglớpbềmặt(độsóng,độnhám...)

Trạngtháivàtínhchấtcơlýcủalớpbềmặt(độcứng,chiềusâubiếncứng,ứngsuấtdư...)

Phảnứngcủalớpbềmặtđốivớimôitrườnglàmviệc(tínhchốngmòn,khảnăngchốngxâmthựchóahọc,
độbềnmỏi...)

Chương5:Chấtlượngbềmặtchitiếtmáy
1.1Tínhchấthìnhhọccủabềmặtgiacông
a)Độnhámbềmặt(hìnhhọctếvi,độbóng)
ChiềucaonhấpnhôRz:làtrịsốtrungbìnhcủatổngcácgiátrịtuyệtđốicủachiềucao5đỉnhcaonhấtvàchiềusâu5đáythấpnhấtcủaprofint
ínhtrongphạmvichiềudàichuẩnđol.

Chương5:Chấtlượngbềmặtchitiếtmáy
SailệchprofintrungbìnhcộngRa:làtrungbìnhsốhọccácgiátrịtuyệtđốicủakhoảngcáchtừc
ácđiểmtrênprofinđếnđườngtrungbình,đotheophươngpháptuyếnvớiđườngtrungbình.

Chương5:Chấtlượngbềmặtchitiếtmáy
b)Độsóngbềmặt
Độsóngbềmặtlàchukỳkhôngbằngphẳngcủabềmặtchitiếtmáyđượcquansáttrongphạmvilớnhơ
nđộnhámbềmặt.

Chương5:Chấtlượngbềmặtchitiếtmáy
Ngườitadựavàotỷlệgầnđúnggiữachiềucaonhấpnhôvàbướcsóngđểphânbiệtđộnhámbềmặtvàđộsón
gcủabềmặtchitiếtmáy.

•

Độnhámbềmặtứngvớitỷlệ:

l/h= 050

•

Độsóngbềmặtứngvớitỷlệ:

L/H= 501000
trongđó,
L:khoảngcách2đỉnhsóng.
l:khoảngcách2đỉnhnhấpnhôtếvi.
Hlàchiềucaocủasóng.
h:chiềucaonhấpnhôtếvi.

Chương5:Chấtlượngbềmặtchitiếtmáy

1.2Tínhchấthìnhcơlýcủabềmặtgiacông
a)Hiệntượngbiếncứngcủalớpbềmặt
Có2chỉtiêuđểđánhgiáđộbiếncứng:
-Độcứngtếvi.
-Chiềusâucủalớpbiếncứng.

Chương5:Chấtlượngbềmặtchitiếtmáy

b)Ứngsuấtdưtronglớpbềmặt
Nguyênnhân

•
•
•

Biếndạngdẻo
Nhiệt
Chuyểnpha

Chương5:Chấtlượngbềmặtchitiếtmáy
c)Phươngphápxácđịnhchấtlượngbềmặt
PP1:Đođộnhámbềmặt:
-Dùngmũidò:đểđocácbềmặtcóđộnhámlớn.
-Dùngmáyđoquanghọc:dùngkhiđộnhámnhỏ.
Dùngchấtdẻođắplênchitiết,đođộnhámthôngquabềmặtchấtdẻođó:dùngkhiđođộnhá
mcácbềmặtlỗ.
-Xácđịnhđộnhámbằngcáchsosánh(bằngmắt)vậtcầnđovớimẫucósẵn.

Chương5:Chấtlượngbềmặtchitiếtmáy

PP2:Đoứngsuấtdư:
-DùngtiaRơnghen:chiếutiarồikhảosátphântíchbiểuđồRơnghen.
-Dùngcấutrúcđiệntử:
PP3Đobiếncứng:
-Độcứng:dùngmáyđođộcứng.
Chiềusâubiếncứng:cắtmẫu,đemmàibóngrồic...
Chương4:ĐộChínhXácGiaCông
Nộidungchính:
1. Cácyếutốđặctrưngchochấtlượngbềmặt
1.1Tínhchấthìnhhọccủabềmặtgiacông
1.2Tínhchấtcơlýcủalớpbềmặtgiacông
2. Ảnhhưởngcủachấtlượngbềmặttớikhảnănglàmviệccủachitiếtmáy
2.1Ảnhhưởngđếntínhchốngmòn
2.2Ảnhhưởngđếnđộbềnmỏicủachitiếtmáy
2.3Ảnhhưởngđếntínhchốngănmònhoáhọccủalo81pbềmặtchitiếtmáy
2.4Ảnhhưởngđếnđộchínhxáccủamốilắpghép
3. Cácyếutốảnhhưởngđếnchấtlượngbềmặtchitiết
3.1Ảnhhưởngđếnđộnhámbềmặt
3.2Ảnhhưởngđếnđộbiếncứngbềmặt
3.3Ảnhhưởngđếnứngsuấtdưbềmặt
Chương5:Chấtlượngbềmặtchitiếtmáy
GIÁO TRÌNH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY CHƯƠNG 5 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIÁO TRÌNH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY CHƯƠNG 5 - Người đăng: doantanc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
GIÁO TRÌNH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY CHƯƠNG 5 9 10 481