Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình công nghệ sản xuất gốm sứ

Được đăng lên bởi thanhdt1993
Số trang: 88 trang   |   Lượt xem: 6533 lần   |   Lượt tải: 12 lần
CHUYÊN NGÀNH SILICAT
♦♦♦

Người soạn: TS. Nguyễn Văn Dũng

KHOA HOÁ KỸ THUẬT
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA 2005

ÔN TẬP HOÁ HỌC SILIC VÀ HOÁ LÝ SILICAT
Sơ bộ về hoá học silic
Nguyên tố silic, ký hiệu hoá học Si, khối lượng nguyên tử 28.09, số thứ tự trong
bảng Phân Hạng Tuần Hoàn là 14, thuộc Phân Nhóm Chính nhóm 4.
Silic chiếm 27% khl vỏ quả đất mà chúng ta có thể nghiên cứu được. Là nguyên tố
chủ yếu trong các khoáng vật và đất đá (giống như cacbon trong thành phần của tất cả
các chất hữu cơ, là nguyên tố quan trọng nhất của giới thực vật và động vật)
Trong thiên nhiên silic tồn tại dưới dạng các hợp chất:
- SiO2, chẳng hạn như cát, thạch anh, điatômit (là một dạng SiO2 vô định hình)
- Muối của axit silicic (silicat). Phổ biến nhất trong thiên nhiên là các
aluminôsilicat, nghĩa là silicat mà trong thành phần của nó có nhôm. Chẳng hạn như
tràng thạch, mica, cao lanh...
Các đất đá phức tạp phổ biến nhất như granit, gnai cấu tạo từ các tinh thể thạch anh,
fenspat và mica.
Các axit silicic và các silicat
SiO2 là một ôxit axit, nó ứng với các axit silicic ít tan trong nước, công thức chung
nSiO2.mH2O. Người ta chỉ tách ra được ở trạng thái tự do axit ôctôsilicic và axit
mêtasilicic.
- Axit octôsilicic H4SiO4. Vd silicat từ axit này là khoáng ôlivin (Mg,Fe)2SiO4 hay
2FeO.SiO2 (ôctôsilicat manhê và sắt);
- Axit metasilicic H2SiO3. Vd silicat từ axit này là khoáng vôlastônit CaSiO3 hay
CaO.SiO2 (mêtasilicat canxi)
- Axit pôlisilicic: không có bằng chứng về sự tồn tại của chúng. Tuy nhiên các muối
của chúng (silicat) rất phong phú. Vd muối từ axit giả sử này:
+ khoáng ôctôklaz KAlSi3O8 (hay K2O.Al2O3.6SiO2) (trisilicat aluminôkali)
+ khoáng caolinit H4Al2Si2O9 (hay Al2O3.2SiO2.2H2O)
+ mica trắng H4K2Al6Si6O24 (hay K2O.3Al2O3.6SiO2.2H2O)
+ amian CaMg3Si4O12 (hay CaO.3MgO.4SiO2)
Các silicat đặc biệt phổ biến trong thiên nhiên. Fenspat (tràng thạch), mica, đất sét,
amian, hoạt thạch (talc) (3MgO.4SiO2.H2O) và nhiều khoáng vật khác đều là các silicat
thiên nhiên.
Công thức hoá học của các hợp chất silicat
Khá phức tạp. Không có sự tồn tại đúng nghĩa của các axit silisic tương ứng. Người
ta có thể viết khác đi đôi chút theo nguyên tắc một muối bất kỳ của axit chứa ôxy có
thể coi như hợp chất của ôxit axit với ôxit baz (hoặc 2 ôxit baz trong muối kép).
Vd: CaCO3 là hợp chất của CaO và CO2, Al2(SO4)3 là hợp chất Al2O3 và SO3 v.v...

Có thể viết công thức hoá học silicat = ôxit tạo thành silicat theo thứ tự cation từ
thấp đến cao, ở giữa chúng là dấu chấm, và cuối cùng là ô...
CHUYÊN NGÀNH SILICAT
♦♦♦
Người son: TS. Nguyn Văn Dũng
KHOA HOÁ K THUT
TRƯỜNG ĐẠI HC BÁCH KHOA 2005
Giáo trình công nghệ sản xuất gốm sứ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình công nghệ sản xuất gốm sứ - Người đăng: thanhdt1993
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
88 Vietnamese
Giáo trình công nghệ sản xuất gốm sứ 9 10 205