Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình công trình trạm thủy điện

Được đăng lên bởi kieutienchunghb
Số trang: 370 trang   |   Lượt xem: 1878 lần   |   Lượt tải: 11 lần
1

LỜI NÓI ĐẦU

Nguồn năng lượng thuỷ điện chiếm vai trò quan trọng trong hệ thống điện Việt
Nam. Trường Đại học Thuỷ lợi trường chuyên đào tạo kỹ sư các ngành quản lý, sử
dụng và bảo vệ nguồn nước trong đó có ngành “ Công trình thuỷ điện”. Môn học
“Công trình trạm thuỷ điện” không thể thiếu trong chương trình đào tạo các kỹ sư
Thuỷ lợi nói chung và ngành Thuỷ điện nói riêng.
Cấu trúc chương trình ngành “ Công trình Thuỷ điện ” gồm các môn học: Thuỷ
năng, Thiết bị thuỷ lực, Công trình trạm thuỷ điện, Thiết bị phụ của TTĐ, Phần điện
của TTĐ và các môn học liên quan.
Nội dung cơ bản của môn học Công trình trạm Thuỷ điện trình bày các giải pháp
kỹ thuật, công nghệ trong thiết kế, xây dựng các thành phần trên tuyến năng lượng của
công trình Thuỷ điện và cũng là nội dung cơ bản của cuốn sách này. Cuốn sách tập
trung giới thiệu các đặc điểm kết cấu, các giải pháp kỹ thuật công trình, phương pháp
tính toán thiết kế và xây dựng các thành phần chủ yếu của tuyến năng lượng TTĐ, các
vấn đề thuỷ lực liên quan. Cuốn sách một phần đi sâu vào các phương pháp tính toán
các vấn đề thuỷ lực phức tạp trong tuyến năng lượng.
Cấu trúc của cuốn sách gồm hai phần : Phần I- Các công trình trên tuyến đường
dẫn nước gồm 6 chương liên quan tới từng hạng mục có thể có trên tuyến đường dẫn
nước vào nhà máy TĐ. Phần II - Nhà máy thuỷ điện gồm 4 chương giới thiệu các đặc
điểm kết cấu, bố trí thiết bị, các giải pháp kỹ thuật thiết kế và công nghệ xây dựng,
các tính toán bền và ổn định các bộ phận của nhà máy.
Cuốn sách được các PGS, TS nhiều kinh nghiệm trong đào tạo và sản suất của Bộ
môn Thuỷ điện Trường Đại học Thuỷ lợi biên soạn. Các tác giả đã cố gắng trình bày
những nội dung cơ bản nhất theo trình tự hợp lý để sinh viên dễ nắm bắt và tra cứu.
Cuốn sách do TS. Hồ Sĩ Dự chủ biên và viết các chương: Các chương I, II, III, V,
và mục 6-5 ( phần I ), chương III và các mục 1-1, 1-2, 2-6 ( phần II); TS. Huỳnh Tấn
Lượng viết các chương I, II, IV ( phần II); PGS. TS. Nguyễn Duy Hạnh viết chương
VI( phần I); PGS. TS Phan Kỳ Nam viết chương IV ( phần I).
Đối tượng phục vụ của cuốn sách Công trình trạm thuỷ điện chủ yếu là làm giáo
trình cho sinh viên ngành công trình thuỷ điện và làm tài liệu tham khảo cho sinh viên
các ngành công trình thuỷ lợi chính quy và tại chức. Ngoài ra, có thể làm tài liệu tham
khảo, nghiên cứu cho các học viên cao học và các kỹ sư các ngành trong lĩnh vực liên
quan tới công trình thuỷ điện.
Cuốn sách được xuất bản với sự giúp đỡ của các đồng nghiệp trong Bộ môn Thuỷ
...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình công trình trạm thủy điện - Người đăng: kieutienchunghb
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
370 Vietnamese
giáo trình công trình trạm thủy điện 9 10 785