Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Cung cấp điện

Được đăng lên bởi nguyenvietthanhh
Số trang: 155 trang   |   Lượt xem: 28722 lần   |   Lượt tải: 69 lần
LỜI MỞ ĐẦU
Giáo trình “Cung cấp điện” nhằm đáp ứng cho các cử nhân cao đẳng ngành
cơ điện mỏ trường Cao đẳng kỹ thuật mỏ, được biên soạn nhằm phục vụ sự nghiệp
đào tạo và cải cách giáo dục của Bộ giáo dục và Đào tạo.
Giáo trình còn có thể làm tài liệu tham khảo cho các cán bộ giảng dạy, cán
bộ kỹ thuật, kỹ thuật viên công tác trong lĩnh vực Điện mỏ.
Do công nghệ khai thác mỏ có những đặc thù riêng khác xa so với những
công nghệ khác, vì vậy đòi hỏi hệ thống cung cấp điện có những đặc điểm và yêu
cầu đặc biệt để đảm bảo các điều kiện kỹ thuật và vận hành an toàn thiết bị điện
mỏ.
Để đáp ứng yêu cầu đó, giáo trình đã giới thiệu một cách có hệ thống các
kiến thức cơ bản, thể hiện tương đối đầy đủ nội dung phục vụ cho việc học tập và
nghiên cứu của sinh viên.
Giáo trình gồm hai phần:
Phần I: Trạm điện xí nghiệp
Trong phần này, giới thiệu những kiến thức cơ bản về hệ thống cung cấp
điện, phụ tải điện, trạm biến áp xí nghiệp và các phương pháp tính toán ngắn mạch
trong hệ thống điện cao và hạ áp.
Phần II: Mạng điện xí nghiệp
Trong phần này, giới thiệu những kiến thức cơ bản về mạng điện, nguyên tắc
lựa chọn thiết bị và kỹ thuật bảo vệ rơ le trong hệ thống cung cấp điện, kỹ thuật
chiếu sáng trong mỏ, phương pháp và đặc điểm cung cấp điện cho tàu điện cần vẹt
và ắc quy, cũng như các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của hệ thống điện xí nghiệp.
Giáo trình do tập thể tác giả: Thạc sỹ Nguyễn Văn Chung chủ biên và Kỹ sư
Bùi Văn Cồ Bộ môn Điện Trường cao đẳng kỹ thuật mỏ biên soạn.
Tập thể tác giả chân thành cảm ơn BGH Trường cao đẳng kỹ thuật mỏ, lãnh
đạo Khoa CĐ - TK, cùng các phòng ban nghiệp vụ và các cá nhân đã tạo điều kiện
giúp đỡ động viên để hoàn thành tốt giáo trình này.
Trong quá trình biên soạn, các tác giả đã cố gắng bám sát đề cương chương
trình môn học đã được phê duyệt của Bộ giáo dục và Đào tạo, kết hợp với kinh
nghiệm giảng dạy môn học này trong nhiều năm, đồng thời có chú ý đến đặc thù
đào tạo các ngành của trường.
Do trình độ và kinh nghiệm còn hạn chế nên chắc chắn rằng cuốn sách còn
nhiều thiếu sót. Rất mong bạn đọc góp ý xây dựng.
Trường mỏ, tháng 01 năm 2005
Các tác giả

1

Phần I. TRẠM ĐIỆN XÍ NGHIỆP
Chương I. HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN
I.1. Khái niệm chung về hệ thống cung cấp điện xí nghiệp
Hệ thống cung điện xí nghiệp đảm nhiệm việc cung cấp điện năng một cách tin
cậy, kinh tế và với chất lượng điện cho phép, tới các hộ dùng điện trong công
nghiệp.
Những hộ dùng điện này bao gồm chủ là các động cơ truyền động điện, các loại
các lò điện, các thiết bị đ...
LỜI MỞ ĐẦU
Giáo trình “Cung cấp điện” nhằm đáp ứng cho các cử nhân cao đẳng ngành
điện mỏ trường Cao đẳng kỹ thuật mỏ, được biên soạn nhằm phục vụ sự nghiệp
đào tạo và cải cách giáo dục của Bộ giáo dục và Đào tạo.
Giáo trình còn thể làm tài liệu tham khảo cho các cán bộ giảng dạy, cán
bộ kỹ thuật, kỹ thuật viên công tác trong lĩnh vực Điện mỏ.
Do công nghệ khai thác mỏ những đặc thù riêng khác xa so với những
công nghệ khác, vậy đòi hỏi hệ thống cung cấp điện những đặc điểm yêu
cầu đặc biệt để đảm bảo các điều kiện k thuật vận hành an toàn thiết bị điện
mỏ.
Để đáp ứng yêu cầu đó, giáo trình đã giới thiệu một cách hệ thống các
kiến thức bản, thể hiện tương đối đầy đủ nội dung phục vụ cho việc học tập
nghiên cứu của sinh viên.
Giáo trình gồm hai phần:
Phần I: Trạm điện xí nghiệp
Trong phần này, giới thiệu những kiến thức bản về hệ thống cung cấp
điện, phụ tải điện, trạm biến áp xí nghiệp và các phương pháp tính toán ngắn mạch
trong hệ thống điện cao và hạ áp.
Phần II: Mạng điện xí nghiệp
Trong phần này, giới thiệu những kiến thức cơ bản về mạng điện, nguyên tắc
lựa chọn thiết bị kỹ thuật bảo vệ le trong hệ thống cung cấp điện, kỹ thuật
chiếu sáng trong mỏ, phương pháp đặc điểm cung cấp điện cho tàu điện cần vẹt
và ắc quy, cũng như các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của hệ thống điện xí nghiệp.
Giáo trình do tập thể tác giả: Thạc sỹ Nguyễn Văn Chung chủ biên và Kỹ
Bùi Văn Cồ Bộ môn Điện Trường cao đẳng kỹ thuật mỏ biên soạn.
Tập thểc giả chân thành cảm ơn BGH Trường cao đẳng kỹ thuật mỏ, lãnh
đạo Khoa - TK, cùng các phòng ban nghiệp vụ các nhân đã tạo điều kiện
giúp đỡ động viên để hoàn thành tốt giáo trình này.
Trong quá trình biên soạn, các tác giả đã cố gắng bám sát đề cương chương
trình môn học đã được phê duyệt của Bộ giáo dục Đào tạo, kết hợp với kinh
nghiệm giảng dạy môn học này trong nhiều năm, đồng thời chú ý đến đặc t
đào tạo các ngành của trường.
Do trình đ kinh nghiệm còn hạn chế nên chắc chắn rằng cuốn sách còn
nhiều thiếu sót. Rất mong bạn đọc góp ý xây dựng.
Trường mỏ, tháng 01 năm 2005
Các tác giả
1
Giáo trình Cung cấp điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Cung cấp điện - Người đăng: nguyenvietthanhh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
155 Vietnamese
Giáo trình Cung cấp điện 9 10 801