Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình dạy nghề tiện phay CNC

Được đăng lên bởi Dang Anh
Số trang: 84 trang   |   Lượt xem: 2813 lần   |   Lượt tải: 6 lần
LỜI NÓI ĐẦU

Giáo trình Gia công trên máy tiện CNC nằm trong số giáo trình viết theo chủ
trương của Trường Cao Đẳng Nghề, nhằm xây dựng một bộ giáo trình thống nhất dùng
cho hệ cao đẳng và trung cấp nghề trong nhà trường.
Cơ sở biên soạn giáo trình là chương trình khung đào tạo hệ cao đẳng và trung cấp
nghề cắt gọt kim loại đã được Bộ LĐTB&XH ban hành năm 2008.
Nội dung giáo trình đã được xây dựng trên cơ sở kế thừa những nội dung đang được
giảng dạy tại trường, kết hợp với định hướng mới cho công nhân kỹ thuật trong thời kỳ
công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Giáo trình cũng xây dựng theo hướng liên
thông với các chương trình cao đẳng nghề, đại học nhằm tạo điều kiện và cơ sở cho
người học có thể học nâng cao sau này. Đề cương giáo trình đã được sự tham gia đóng
góp ý kiến của các chuyên gia đang giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng nghề cũng
như của các doanh nghiệp tại hội đồng thông qua chương trình khung cho ngành đạo tạo
cắt gọt kim loại tại trường.
Trong cuốn giáo trình này tôi viết nhằm phục vụ dành riêng cho hệ trung cấp và cao
đẳng nghề đào tạo ngành cắt gọt kim loại, tập trung vào gia công trên máy tiện CNC như:
cấu tạo nguyên lý làm việc, ngôn ngữ lập trình và các hình thức lập trình, kỹ năng vận
hành máy tiện CNC.
Giáo trình do giáo viên giảng dạy nhiều năm của bộ môn cơ kỹ thuật trong nhà
trường biên soạn. Quá trình biên soạn giáo trình đã nhận sự sự đóng góp ý kiến chân
thành của tiểu ban cắt gọt kim loại và các giáo viên cơ khí liên quan trong nhà trường.
Tuy nhiên tác giả đã có nhiều cố gắng, nhưng lần đầu tiên biên soạn giáo trình không
tránh khỏi những khiếm khuyết nhất định. Tác giả rất mong nhận được sự đóng góp ý
kiến của mọi người để hoàn thiện giáo trình hơn nữa.
Xin chân thành cám ơn./.

TÁC GIẢ

Nguyễn Quang Thu

BÀI 1: KHÁT QUÁT CHUNG VỀ KỸ THUẬT CNC
1. Quá trình phát triển của kỹ thuật CNC
- Máy CNC là gì?
• NC = Numerical Control
• CNC = Computer Numerical Control
• Các hoạt động được điều khiển bằng cách nhập trực tiếp dữ liệu số
• Một dạng tự động hoá lập trình vạn năng
• Máy công cụ được điều khiển bằng hàng loạt các lệnh được mã hoá
- Lịch sử phát triển:
1. •1725 – Phiếu đục lỗ được dùng để tạo mẫu quần áo
2. •1808 – Phiếu đục lỗ trên lá kim loại được dùng để điều khiển tự động máy thêu
3. •1863 – Tự động điều khiển chơi nhạc trên piano nhờ băng lỗ
4. •1940 – John Parsons đã sáng chế ra phương pháp dùng phiếu đục lỗ để ghi các dữ
liệu về vị trí tọa độ để điều khiển máy công cụ.
5. •1952 – Máy công cụ NC điều kh...
LỜI NÓI ĐẦU
Giáo trình Gia công trên máy tiện CNC nằm trong số giáo trình viết theo chủ
trương của Trường Cao Đẳng Nghề, nhằm xây dựng một bộ giáo trình thống nhất dùng
cho hcao đẳng và trung cấp nghề trong nhà trường.
sở biên soạn giáo trình là chương trình khung đào tạo hệ cao đẳng và trung cấp
nghề cắt gọt kim loại đã được Bộ LĐTB&XH ban hành năm 2008.
Nội dung giáo trình đã được xây dựng trên cơ sở kế thừa những nội dung đang được
giảng dạy tại trường, kết hợp với định hướng mới cho công nhân kỹ thuật trong thời kỳ
công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Giáo trình cũng xây dựng theo hướng liên
thông với các chương trình cao đẳng nghề, đại học nhằm tạo điều kiện và sở cho
người học có thể học nâng cao sau này. Đề cương giáo trình đã được sự tham gia đóng
góp ý kiến của các chuyên gia đang giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng nghề cũng
như của các doanh nghiệp tại hội đồng thông qua chương trình khung cho ngành đạo tạo
cắt gọt kim loại tại trường.
Trong cuốn giáo trình này tôi viết nhằm phục vụ dành riêng cho htrung cấp và cao
đẳng nghề đào tạo ngành cắt gọt kim loại, tập trung vào gia công trên máy tiện CNC như:
cấu tạo nguyên lý làm việc, ngôn ngữ lập trình và các hình thức lập trình, kỹ năng vận
hành máy tiện CNC.
Giáo trình do giáo viên giảng dạy nhiều m của bộ môn cơ kỹ thuật trong nhà
trường biên soạn. Quá trình biên soạn giáo trình đã nhận sự sự đóng góp ý kiến chân
thành của tiểu ban cắt gọt kim loại và các giáo viên cơ khí liên quan trong nhà trưng.
Tuy nhiên tác giả đã có nhiều cố gắng, nhưng lần đầu tiên biên soạn giáo trình không
tránh khỏi những khiếm khuyết nhất định. Tác giả rất mong nhận được sự đóng góp ý
kiến của mọi người để hoàn thiện giáo trình hơn nữa.
Xin chân thành cám ơn./.
TÁC GI
Nguyễn Quang Thu
giáo trình dạy nghề tiện phay CNC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình dạy nghề tiện phay CNC - Người đăng: Dang Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
84 Vietnamese
giáo trình dạy nghề tiện phay CNC 9 10 476