Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình điện khí nén

Được đăng lên bởi Hưng Thành Nguyễn
Số trang: 160 trang   |   Lượt xem: 3603 lần   |   Lượt tải: 25 lần
z

Trường Trung Cấp KTNV Cái Bè
Khoa Kỹ Thuật – Nghiệp Vụ


Giáo trình

ĐIỀU KHIỂN ĐIỆNKHÍ NÉN

Biên Soạn: Nguyễn Đỗ Công Hiến

Giáo trình điều khiển điện- khí nén

1

Trường Trung Cấp KTNV Cái Bè
Khoa Kỹ Thuật – Nghiệp Vụ
MỤC LỤC..............................................................Error! Bookmark not defined.
PHẦN I: LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN- KHÍ NÉN........................................7
BÀI 1: CỞ SỞ LÝ THUYẾT VỀ ĐIỆN- KHÍ NÉN...................................................7
1. Lịch sử phát triển và những đặc trưng của hệ thống điều khiển khí nén.............7
1.1. Vài nét về sự phát triển............................................................................7
1.2. Những đặc trưng của khí nén...................................................................8
1.3. Ưu, nhược điểm của hệ thống truyền động bằng khí nén...........................8
1.3.1. Ưu điểm:....................................................................................................8
1.3.2. Nhược điểm:..............................................................................................8
2.Đơn vị đo trong hệ thống điều khiển...........................................................9
2.1. Áp suất..........................................................................................................9
2.2. Lực................................................................................................................9
2.3. Công.............................................................................................................9
2.4. Công suất......................................................................................................9
2.5. Độ nhớt động................................................................................................9
3. Một số định luật cơ bản sử dụng trong hệ thống khí nén............................10
3.1. Thành phần hóa học của khí nén...............................................................10
3.2. Phương trình trạng thái nhiệt động học.....................................................11
4. Khả năng ứng dụng của khí nén................................................................12
4.1. Trong lĩnh vực điều khiển..........................................................................12
4.2. Hệ thống truyền động.................................................................................12
BÀI 2: MÁY NÉN KHÍ VÀ THIẾT BỊ XỬ LÝ KHÍ NÉN......................................14
1. M...
z
Trường Trung Cấp KTNV Cái Bè
Khoa Kỹ Thuật – Nghiệp Vụ
Giáo trình
ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN-
KHÍ NÉN
Biên Soạn: Nguyễn Đỗ Công Hiến
Giáo trình điều khiển điện- khí nén 1
Giáo trình điện khí nén - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình điện khí nén - Người đăng: Hưng Thành Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
160 Vietnamese
Giáo trình điện khí nén 9 10 172