Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình điện tử cơ bản

Được đăng lên bởi Nhat Hoang
Số trang: 76 trang   |   Lượt xem: 1906 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Bài giảng : Điện tử cơ bản

ĐIỆN TỬ CƠ BẢN
Chương 1 - Giới thiệu đồng hồ vạn năng
1. Giới thiệu về đồng hồ vạn năng ( VOM)
Đồng hồ vạn năng ( VOM ) là thiết bị đo không thể thiếu được với bất kỳ một kỹ thuật
viên điện tử nào, đồng hồ vạn năng có 4 chức năng chính là Đo điện trở, đo điện áp DC,
đo điện áp AC và đo dòng điện.
Ưu điểm của đồng hồ là đo nhanh, kiểm tra được nhiều loại linh kiện, thấy được sự
phóng nạp của tụ điện , tuy nhiên đồng hồ này có hạn chế về độ chính xác và có trở
kháng thấp khoảng 20K/Vol do vây khi đo vào các mạch cho dòng thấp chúng bị sụt áp.

2. Hướng dẫn đo điện áp xoay chiều.

* Sử dụng đồng hồ vạn năng đo áp AC:
Khi đo điện áp xoay chiều ta chuyển thang đo về các thang AC, để thang AC cao hơn
điện áp cần đo một nấc, Ví dụ nếu đo điện áp AC220V ta để thang AC 250V, nếu ta để
thang thấp hơn điện áp cần đo thì đồng hồ báo kịch kim, nếu để thanh quá cao thì kim
báo thiếu chính xác.
* Chú ý :
Tuyết đối không để thang đo điện trở hay thang đo dòng điện khi đo vào điện áp xoay
1

Bài giảng : Điện tử cơ bản
chiều => Nếu nhầm đồng hồ sẽ bị hỏng ngay lập tức !

Để nhầm thang đo điện trở, đo vào nguồn AC
=> sẽ hỏng các điện trở trong đồng hồ
* Nếu để thang đo áp DC mà đo vào nguồn AC thì kim đồng hồ không báo, nhưng đồng
hồ không ảnh hưởng .

Để thang DC đo áp AC đồng hồ không lên kim tuy nhiên đồng hồ không hỏng
3. Hướng dẫn đo điện áp một chiều DC bằng đồng hồ vạn năng.
Khi đo điện áp một chiều DC, ta nhớ chuyển thang đo về thang DC, khi đo ta đặt que
đỏ vào cực dương (+) nguồn, que đen vào cực âm (-) nguồn, để thang đo cao hơn điện áp
cần đo một nấc. Ví dụ nếu đo áp DC 110V ta để thang DC 250V, trường hợp để thang đo
thấp hơn điện áp cần đo => kim báo kịch kim, trường hợp để thang quá cao => kim báo
thiếu chính xác

2

Bài giảng : Điện tử cơ bản

Dùng đồng hồ vạn năng đo điện áp một chiều DC
* Trường hợp để sai thang đo :
Nếu ta để sai thang đo, đo áp một chiều nhưng ta để đồng hồ thang xoay chiều thì đồng
hồ sẽ báo sai, thông thường giá trị báo sai cao gấp 2 lần giá trị thực của điện áp DC, tuy
nhiên đồng hồ cũng không bị hỏng .

Để sai thang đo khi đo điện áp một chiều => báo sai giá trị.
* Trường hợp để nhầm thang đo
Chú ý : Tuyệt đối không để nhầm đồng hồ vào thang đo dòng điện hoặc thang đo điện
trở khi ta đo điện áp một chiều (DC), nếu nhầm đồng hồ sẽ bị hỏng ngay !

3

Bài giảng : Điện tử cơ bản

Trường hợp để nhầm thang đo dòng điện khi đo điện áp DC => đồng hồ sẽ bị hỏng !

Trường hợp để nhầm thang đo điện trở khi đo điện ...
Bài giảng : Điện tử cơ bản
ĐIỆN TỬ CƠ BẢN
Chương 1 - Giới thiệu đồng hồ vạn năng
1. Giới thiệu về đồng hồ vạn năng ( VOM)
Đồng hồ vạn năng ( VOM ) là thiết bị đo không thể thiếu được với bất kỳ một kỹ thuật
viên điện tửo, đồng hồ vạn năng 4 chức năng chính Đo điện trở, đo điện áp DC,
đo điện áp AC và đo dòng điện.
Ưu điểm của đồng hồ đo nhanh, kiểm tra được nhiều loại linh kiện, thấy được sự
phóng nạp của t điện , tuy nhiên đồng hồ này hạn chế v độ chính c trở
kháng thấp khoảng 20K/Vol do vây khi đo vào các mạch cho dòng thấp chúng bị sụt áp.
2. Hướng dẫn đo điện áp xoay chiều.
* Sử dụng đồng hồ vạn năng đo áp AC:
Khi đo điện áp xoay chiều ta chuyển thang đo về các thang AC, để thang AC cao hơn
điện áp cần đo một nấc, dụ nếu đo điện áp AC220V ta để thang AC 250V, nếu ta để
thang thấp hơn điện áp cần đo thì đồng hồ báo kịch kim, nếu để thanh quá cao thì kim
báo thiếu chính xác.
* Chú ý :
Tuyết đối không để thang đo điện trở hay thang đo dòng điện khi đo vào điện áp xoay
1
Giáo trình điện tử cơ bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình điện tử cơ bản - Người đăng: Nhat Hoang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
76 Vietnamese
Giáo trình điện tử cơ bản 9 10 809