Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình Điện tử công suất CongNd

Được đăng lên bởi congnd
Số trang: 306 trang   |   Lượt xem: 1723 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giáo Trình Kỹ Thuật Số

Bởi:
Nguyễn Trung Tập

Giáo Trình Kỹ Thuật Số

Bởi:
Nguyễn Trung Tập

Phiên bản trực tuyến:
<  >

Hoc lieu Mo Vietnam - Vietnam Open Educational Resources

Tài liệu này và sự biên tập nội dung có bản quyền thuộc về Nguyễn Trung Tập. Tài liệu này tuân thủ giấy phép
Creative Commons Attribution 3.0 ().
Tài liệu được hiệu đính bởi: August 9, 2010
Ngày tạo PDF: August 9, 2010
Để biết thông tin về đóng góp cho các module có trong tài liệu này, xem tr. 292.

Nội dung
1 Lời nói đầu-kỹ thuật số . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
2 Nguyên lý của việc VIẾT số . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
3
4
5
6
7

CÁC HỆ THỐNG SỐ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Biến đổi qua lại giữa các hệ thống số . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Các phép tính trong hệ nhị phân . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Mã hóa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Bài tập chương 1-kỹ thuật số . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

8 HÀM LOGIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
9 các dạng chuẩn của hàm logic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
10 RÚT GỌN HÀM LOGIC 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
11 RÚT GỌN HÀM LOGIC 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
12 RÚT GỌN HÀM LOGIC 3 . . . . . . . . ...
Giáo Trình Kỹ Thuật Số
Bởi:
Nguyễn Trung Tập
giáo trình Điện tử công suất CongNd - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình Điện tử công suất CongNd - Người đăng: congnd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
306 Vietnamese
giáo trình Điện tử công suất CongNd 9 10 850