Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình điện tử công suất nâng cao

Được đăng lên bởi Thanh Khiem Nguyen
Số trang: 234 trang   |   Lượt xem: 2542 lần   |   Lượt tải: 25 lần
ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT
Tài liệu tham khảo
• Điện tử công suất – Lê Văn Doanh
• Giáo trình điện tử công suất – Nguyễn Văn Nhờ
• Điện tử công suất – Nguyễn Bính

Đoàn Quang Vinh
dqvinh@dut.udn.vn
0903 586 586
1

CHƯƠNG 1
MỞ ĐẦU – CÁC LINH KIỆN ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT
1.1 Khái niệm chung

Điện tử Công suất lớn

Các linh kiện điện tử công suất được sử dụng
trong các mạch động lực – công suất lớn

2

Sự khác nhau giữa các linh kiện điện tử ứng dụng
(điện tử điều khiển) và điện tử công suất
• Công suất: nhỏ – lớn
• Chức năng: điều khiển – đóng cắt dòng điện công suất lớn

Điều khiển

Động lực

IC

Các linh kiện điện tử
công suất chỉ làm
chức năng đóng cắt
dòng điện – các van

IB
• Thời điểm
• Công suất

3

Transistor điều khiển: Khuyếch đại

IC

3

R
UCE = UCE1

iC
U

C

iB

b

U
R

1

a

U C E = U - R IC

IB 2 > IB 1

A

uC E
B

IB 1 > 0

A

E
uBE

B

IB = 0

iE

2
IB

IB 2

UCE1

U
U BE < 0

UCE

Transistor công suất: đóng cắt dòng điện

4

Đặc tính Volt – Ampe của van công suất lý tưởng

i

b

i

c

điều khiển

a
u
d

u

5

Đối tượng nghiên cứu của điện tử công suất
• Các bộ biến đổi công suất
• Các bộ khóa điện tử công suất lớn
Chỉnh lưu

• BBĐ điện áp
xoay chiều (BĐAX)
• Biến tần

BBĐ điện áp
một chiều
(BĐXA)

Nghịch lưu

6

1. 2. Các linh kiện điện tử công suất
1.2.1 Chất bán dẫn - Lớp tiếp giáp P - N
Chất bán dẫn:
Ở nhiệt độ bình thường có độ dẫn điện nằm giữa chất dẫn điện và chất cách điện
Loại P: phần tử mang điện là lỗ trống – mang điện tích dương
Loại N: phần tử mang điện là các electron – mang điện tích âm
J
+
+
+
+
P

P

+

+

+

+

-

-

-

-

+

+

+

+

-

-

-

-

+

+

+

-

-

-

+

+

+

-

-

-

+

+

+

-

-

-

Miền bão hòa
- Cách điện

N

N

7

Phân cực ngược

N

P

-

+

+

+

-

-

-

+

+

+

-

-

-

+

+

+

-

-

-

+

Miền bão hòa
- Cách điện

N

P

-

+

-

+

-

+

-

+

Miền bão hòa - Cách điện
8

Phân cực thuận

N

P

+

+

+

+

-

-

-

+

+

+

-

-

-

+

+

+

-

-

-

-

Miền bão hòa
- Cách điện

-

+

i
9

1.2.2 Diode
Cấu tạo, hoạt động
uF
iF

A node
A

P

N

K ato d e
K

Hướng thuận

A

Hướng ngược

K
iR
uR

R: reverse – ngược
F: forward – thuận

10

Đặc tính V – A
i

Diode lý tưởng
Hai trạng thái: mở – đóng I

F

Nhánh thuận – mở

[A ]

Diode thực tế

Nhánh ngược
– đóng

100

u

Nhánh thuận – mở
50
U [B R ]

U R [V ]
800

Nhánh ngược
– đóng

dU R
rR 
dI R
điện trở động ngược

UBR: điện áp đánh thủng

400

U F [V ]
1

0

1 ,5

UTO

UTO: điện áp rơi trên diode

o

T = 160 C
j

20

o

T = 30 C
j

U RRM
U RSM

dU F
dI F
đ...
1
ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT
Tài liệu tham khảo
Điện tử công suất Văn Doanh
Giáo trình điện tử công suất Nguyễn Văn Nhờ
Điện tử công suất Nguyễn Bính
dqvinh@dut.udn.vn
0903 586 586
Đoàn Quang Vinh
giáo trình điện tử công suất nâng cao - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình điện tử công suất nâng cao - Người đăng: Thanh Khiem Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
234 Vietnamese
giáo trình điện tử công suất nâng cao 9 10 256