Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình điều động tàu thủy

Được đăng lên bởi Tương Nam Đàn
Số trang: 155 trang   |   Lượt xem: 1688 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tiến sĩ, T.Tr1. Nguyễn Viết Thành
Hiệu đính: Thạc sĩ, T.tr1. Đinh Xuân Mạnh
T.tr1. Lê Thanh Sơn
Tiến sĩ. Mai Bá Lĩnh

Điều động tàu

Vertex

A
Trough
Dangerous
quadrant

Path

C

Right hand semicircle
E
VORTEX
D

B

Left hand or “navigable”
semicircle
Track

Trough

Hải Phòng 8-2005

Lời giới thiệu
An toàn cho con người, con tàu, hàng hoá và môi trường biển là một trong những
mục đích cao nhất của người sĩ quan Hàng hải. Lịch sử ngành Hàng hải thế giới đã
cho thấy rất nhiều vụ tai nạn thảm khốc xảy ra trên biển mà nguyên nhân chủ yếu là
do thiếu sót của người điều khiển tàu. Trong những thiếu sót đó thì sai lầm do điều
động tầu chiếm một phần lớn.
Để nâng cao khả năng điều khiển tàu cho người sĩ quan Hàng hải, thì trước hết
phải trang bị đầy đủ các kiến thức về điều động tàu cho sinh viên ngành điều khiển
tàu khi đang học trong trường. Bằng những kinh nghiệm thực tế và quá trình giảng
dạy lý thuyết điều động, Tiến sĩ, thuyền trưởng Nguyễn Viết Thành cùng các giảng
viên bộ môn điều động tàu, khoa điều khiển tàu biển, trường Đại học Hàng hải Việt
Nam đã rất cố gắng hoàn thành cuốn sách này làm tài liệu giảng dạy chủ yếu môn học
điều động tàu cho sinh viên khoa điều khiển tàu biển của trường.
Cuốn sách đã được sự góp ý của nhiều thuyền trưởng lâu năm trong nghề và có
sự tham khảo các tài liệu trong và ngoài nước. Cuốn sách đã được cập nhập các kiến
thức mới và sẽ được bổ sung hàng năm những tiến bộ của khoa học kỹ thuật trong
ngành Hàng hải. Mặc dù hết sức cố gắng trong quá trình biên soạn nhưng cuốn sách
chắc chắn sẽ còn nhiều thiếu sót. Chúng tôi rất mong có sự đóng góp ý kiến của các
bạn đồng nghiệp để cuốn sách ngày càng hoàn thiện hơn.
Mọi ý kiến xin gửi về địa chỉ:
Bộ môn Điều động tàu, khoa Điều khiển tàu biển, trường Đại học Hàng hải Việt
Nam. E-mail: Vimarudeck@vnn.vn.
Xin chân thành cảm ơn.
Bộ môn Điều động tàu

MỤC LỤC

Chương 1
1.1
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.4
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.4.5
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.5.5
1.6
1.6.1
1.6.2
1.6.3

Tính năng điều động tàu
Khái niệm Về điều động tàu
Các YếU Tố TRONG điều động tàu
Tốc độ tàu
Các khái niệm về tốc độ

Các phương pháp xác định tốc độ tàu
Chuyển động của tàu trên mặt nước
Tính năng của bánh lái
Lực của bánh lái

Tác dụng của bánh lái khi tàu chạy tới
Tác dụng của bánh lái khi chạy lùi

ảnh hưởng hình dạng bánh lái đến lực bánh lái
Xác định góc bẻ lái
chuyển động quay trở của tàu
Định nghĩa và quá trình quay trở của tàu
Các yếu tố của vòng quay trở
Tâm...
Tiến sĩ, T.Tr
1
. Nguyn Viết Thành
Hiu đính: Thc sĩ, T.tr1. Đinh Xuân Mnh
T.tr1. Lê Thanh Sơn
Tiến sĩ. Mai Bá Lĩnh
Điu động tàu
Hi Phòng 8-2005
A
C
B
E
D
Vertex
Dangerous
quadrant
VORTEX
Right hand semicircle
Left hand or “navigable”
Trough
Trough
Path
Track
Giáo trình điều động tàu thủy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình điều động tàu thủy - Người đăng: Tương Nam Đàn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
155 Vietnamese
Giáo trình điều động tàu thủy 9 10 908