Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình đồ án thiết kế móng băng

Được đăng lên bởi trongnguyentc
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 8497 lần   |   Lượt tải: 40 lần
Chương 2: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ MÓNG BĂNG
2.1. Tải trọng tác dụng
Theo TCVN 2737-1995, tải trọng được chia thành tải trọng thường xuyên và tải
trọng tạm thời (dài hạn, ngắn hạn và đặc biệt) tùy theo thời gian tác dụng của chúng.
Tải trọng thường xuyên là các tải trọng tác dụng không biến đổi trong quá
trình xây dụng và sử dụng công trình: trọng lượng bản thân móng, trọng
lượng phần công trình phía trên truyền xuống móng…
Tải trọng tạm thời là các tải trọng có thể không có trong một giai đoạn nào
đó trong quá trình xây dựng và sử dụng: tải trọng sàn do thiết bị, vách ngăn
truyền xuống, tải trọng gió truyền xuống, tải trọng do đất đắp…
Tải trọng đặc biệt: tải trọng động đất, tải trọng do nổ, tác động của biến
dạng nền gây ra do thay đổi cấu trúc đất (sụt lở, lún ướt), tác động do biến
dạng của mặt đất ở vùng có nứt đất, có ảnh hưởng của vùng khai thác mỏ
và có hiện tượng caster.
Tổ hợp tải trọng:
Tổ hợp tải trọng cơ bản 1: {1 x tải trọng thường xuyên + 1 x tải trọng tạm
thời } đối với trường hợp có một tải trọng tạm thời.
Tổ hợp tải trọng cơ bản 2: {1 x tải trọng thường xuyên +

(0,9 x tải trọng

tạm thời i)} đối với trường hợp có từ 2 tải trọng tạm thời trở lên.
Tổ hợp tải trọng đặc biệt 1: {1 x tải trọng thường xuyên + 1 x tải trọng đặc
biệt + 1 x tải trọng tạm thời } đối với trường hợp có một tải trọng tạm thời.
Tổ hợp tải trọng đặc biệt 2: {1 x tải trọng thường xuyên + 1 x tải trọng đặc
biệt +

(0,95 x tải trọng tạm thời dài hạn + 0,8 x tải trọng tạm thời ngắn

hạn )} đối với trường hợp có từ hai tải trọng tạm thời trở lên.
Mục đích tính nền và móng theo sức chịu tải (TTGH I) là đảm bảo độ bền và tính
ổn định của nền và móng, không cho phép móng trượt và lật.
Đảm bảo sức chịu tải của nền đất.
Đảm báo khả năng chống xuyên thủng của móng.
1

Tính cốt thép đảm bảo móng không bị phá hoại uốn, cắt.
Mục đích tính nền, móng và công trình theo biến dạng (TTGH II): hạn chế biến
dạng của nền, móng và kết cấu trên móng, không cản trở việc sử dụng bình thường của
nhà và công trình nói chung hay của từng kết cấu nói riêng, không làm giảm tính bền
vững lâu dài của chúng do sự xuất hiện của các chuyển vị không cho phép (độ lún,
nghiêng, thay đổi cao độ thiết kế…).
Đảm bảo ổn định đất nền dưới đáy móng.
Độ lún của móng không vượt quá giới hạn cho phép.
Đối với TTGH I, tải trọng sử dụng để tính toán thiết kế móng là tải trọng tính toán.
Đối với TTGH II, tải trọng sử dụng là tải trọng tiêu chuẩn.
Khi tính toán nền móng phải tiến hành với các tổ hợp bất lợi nhất cho biến dạn...
1
Chương 2: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ MÓNG BĂNG
2.1. Tải trọng tác dụng
Theo TCVN 2737-1995, tải trọng được chia thành tải trọng thường xuyên tải
trọng tạm thời (dài hạn, ngắn hạn và đặc biệt) tùy theo thời gian tác dụng của chúng.
Tải trọng thường xuyên các tải trọng tác dụng không biến đổi trong quá
trình xây dụng sdụng công trình: trọng lượng bản thân móng, trọng
lượng phần công trình phía trên truyền xuống móng…
Tải trọng tạm thời các tải trọng thể không trong một giai đoạn nào
đó trong quá trình xây dựng và sử dụng: tải trọng sàn do thiết bị, vách ngăn
truyền xuống, tải trọng gió truyền xuống, tải trọng do đất đắp…
Tải trọng đặc biệt: tải trọng động đất, tải trọng do nổ, tác động của biến
dạng nền gây ra do thay đổi cấu trúc đất (sụt lở, lún ướt), tác động do biến
dạng của mặt đất vùng nứt đất, ảnh hưởng của vùng khai thác m
và có hiện tượng caster.
Tổ hợp tải trọng:
Tổ hợp tải trọng bản 1: {1 x tải trọng thường xuyên + 1 x tải trọng tạm
thời } đối với trường hợp có một tải trọng tạm thời.
Tổ hợp tải trọng bản 2: {1 x tải trọng thường xuyên + (0,9 x tải trọng
tạm thời i)} đối với trường hợp có từ 2 tải trọng tạm thời trở lên.
Tổ hợp tải trọng đặc biệt 1: {1 x tải trọng thường xuyên + 1 x tải trọng đặc
biệt + 1 x tải trọng tạm thời } đối với trường hợp có một tải trọng tạm thời.
Tổ hợp tải trọng đặc biệt 2: {1 x tải trọng thường xuyên + 1 x tải trọng đặc
biệt + (0,95 x tải trọng tạm thời dài hạn + 0,8 x tải trọng tạm thời ngắn
hạn )} đối với trường hợp có từ hai tải trọng tạm thời trở lên.
Mục đích tính nền và móng theo sức chịu tải (TTGH I) là đảm bảo độ bền và tính
ổn định của nền và móng, không cho phép móng trượt và lật.
Đảm bảo sức chịu tải của nền đất.
Đảm báo khả năng chống xuyên thủng của móng.
Giáo trình đồ án thiết kế móng băng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình đồ án thiết kế móng băng - Người đăng: trongnguyentc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Giáo trình đồ án thiết kế móng băng 9 10 912