Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình đồ gá

Được đăng lên bởi lanb1204565
Số trang: 179 trang   |   Lượt xem: 421 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI GIẢNG MÔN
ĐỒ GÁ

23.02.16

1

MỤC ĐÍCH
Thiết kế hoàn chỉnh các loại đồ gá, trong đó
chú trọng đến đồ gá chuyên dùng trong
sản xuất hàng loạt lớn.

23.02.16

2

YÊU CẦU
• Nắm vững phương pháp thiết kế đồ gá
• Biết cách lựa chọn và sử dụng các bộ phận
tiêu chuẩn của đồ gá
• Tính toán thành thạo các sai số, lực kẹp
• Biết cách Sử dụng các loại sổ tay về đồ gá
• Nắm vững xu hướng phát triển của đồ gá
23.02.16

3

NỘI DUNG
Bài 1: Khái niệm chung về đồ gá
Bài 2: Phương pháp thiết kế đồ gá
Bài 3: Chuẩn và sai số chuẩn
Bài 4: Các chi tiết và cơ cấu định vị
Bài 5: Kẹp chặt và những tính toán về kẹp chặt

23.02.16

4

Bài 6: Các cơ cấu kẹp chặt kiểu cơ khí
Bài 7: Các cơ cấu kẹp chặt kiểu thủy, khí, điện
từ, điện cơ
Bài 8: Các cơ cấu khác của đồ gá
Bài 9: Khái quát về đồ gá tổ hợp tháo lắp nhanh

23.02.16

5

TÀI LiỆU THAM KHẢO
1. Hồ Viết Bình. Công nghệ chế tạo máy. ĐH
SPKT
2. Sổ tay CNCTM, T2 – KHKT
3. Sổ tay thiết kế cơ khí (1,2,3)- KHKT
4. Hà Văn Vui. Đồ gá trên máy cắt kim loại (1,2).
KHKT
5. Hồ Viết Bình. Đồ gá gia công cơ. ĐN
6. Trần Văn Địch. Đồ Gá. KHKT
7. Đặng Vũ Giao. Tính và thiết kế đồ gá. ĐHKB
HN
23.02.16

6

Bài 1: KHÁI NIỆM CHUNG VỀ ĐỒ GÁ
Các vấn đề ở bài 1:

1- Nhiệm vụ của đồ gá
2- Cấu tạo của đồ gá
3- Tác dụng của đồ gá
4- Các yêu cầu đối với đồ gá
5- Phân loại đồ gá
Chương II
23.02.16

7

HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ
MÁY
DAO

CHI TIẾT

ĐỒ GÁ
23.02.16

8

Nhiệm vụ của đồ gá
- Xác định vị trí của chi tiết gia công so với máy và
dụng cụ cắt (định vị)
- Cố định vị trí chi tiết đã định vị, không cho ngọai lực
làm xê dịch hay rung động (kẹp chặt)
- Xác định vị trí và dẫn hướng dụng cụ cắt
- Tạo thêm một số chuyển động để gia công các bề
mặt phức tạp
23.02.16

9

Cấu tạo tổng quát của đồ gá ?
- Bộ phận định vị
- Bộ phận kẹp chặt
- Các cơ cấu truyền lực
- Các cơ cấu dẫn hướng, so dao
- Các cơ cấu quay và phân độ
- Thân và đế đồ gá
- Cơ cấu định vị và kẹp chặt đồ gá vào máy
23.02.16

10

Tác dụng của đồ gá ?
1- Nâng cao năng suất và độ chính xác
2- Mở rộng khả năng công nghệ của thiết bị
3- Giúp gia công được các nguyên công khó
4- Giảm nhẹ sự căng thẳng và cải thiện điều kiện làm việc của
công nhân
5- Không cần sử dụng thợ bậc cao

23.02.16

11

Yêu cầu đối với đồ gá ?
- Kết cấu đồ gá phải phù hợp với công dụng
(đồ gá chuyên dùng nên có kết cấu đơn giản)
- Đồ gá phải đảm bảo độ chính xác của chi tiết
- Sử dụng đồ gá phải thuận tiện (gá đặt dễ dàng, nhanh chóng...)
và an toàn

23.02.16

12

Phân loại đồ gá
- Phân loại theo nhóm máy
- Phân loại theo m...
23.02.16 1
BÀI GIẢNG MÔN
ĐỒ GÁ
giáo trình đồ gá - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình đồ gá - Người đăng: lanb1204565
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
179 Vietnamese
giáo trình đồ gá 9 10 416