Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình động cơ điện một chiều

Được đăng lên bởi thang-nguyen-hoang
Số trang: 63 trang   |   Lượt xem: 1764 lần   |   Lượt tải: 3 lần
LỜI MỞ ĐẦU
Ngày nay với sự phát triển không ngừng của nền khoa học kỹ thuật đã tạo
ra những thành tựu to lớn, trong đó ngành tự động hóa cũng góp phần không
nhỏ vào thành công đó. Một trong những vấn đề quan trọng trong các dây truyền
tự động hoá sản xuất hiện đại là việc điều chỉnh tốc độ động cơ. Từ trước đến
nay, động cơ một chiều vẫn luôn là loại động cơ được sử dụng rộng rãi kể cả
trong những hệ thống yêu cầu cao. Vì vậy em đã được giao đề tài tốt nghiệp là:
“Xây dựng hệ truyền động điện động cơ một chiều sử dụng bộ điều khiển
PID”. Nội dung đề tài được chia làm 3 chương:
Chương 1. Tổng quan về hệ truyền động điện một chiều
Chương 2. Xây dựng mô hình hệ truyền động điện một chiều trên Matlab
và Simulink
Chương 3. Xây dựng mô hình vật lý bộ điều khiển PID điều khiển động
cơ điện một chiều
Trong quá trình làm đề tài tốt nghiệp, em luôn nhận được sự hướng dẫn,
chỉ bảo tận tình và cung cấp những tài liệu cần thiết của thầy giáo GS TSKH
Thân Ngọc Hoàn. Em xin gửi tới hai thầy lời cảm ơn chân thành. Tuy nhiên, do
thời gian và giới hạn của đồ án cùng với phạm vi nghiên cứu tài liệu với kinh
nghiệm và kiến thức còn hạn chế nên bản đồ án này không tránh khỏi những
thiếu sót rất mong sự đóng góp ý kiến của thầy cô để bản đồ án của em được
hoàn thiện hơn.

Sinh viên thực hiện

Lưu Đức Trưởng

1

CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ HỆ TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN MỘT
CHIỀU
1.1. TỔNG QUAN VỀ ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU
1.1.1. Cấu tạo, phân loại động cơ điện một chiều
a. Cấu tạo của động cơ điện một chiều
Động cơ điện một chiều có thể phân thành hai phần chính: Phần tĩnh và
phần động.
- Phần tĩnh hay stato hay còn gọi là phần kích từ động cơ, là bộ phận sinh ra từ
trường nó gồm có:
+) Mạch từ và dây cuốn kích từ lồng ngoài mạch từ (nếu động cơ được kích từ
bằng nam châm điện), mạch từ được làm băng sắt từ (thép đúc, thép đặc). Dây
quấn kích thích hay còn gọi là dây quấn kích từ được làm bằng dây điện từ, các
cuộn dây điện từ nay được mắc nối tiếp với nhau.
+) Cực từ chính: Là bộ phận sinh ra từ trường gồm có lõi sắt cực từ và dây quấn
kích từ lồng ngoài lõi sắt cực từ. Lõi sắt cực từ làm bằng những lá thép kỹ thuật
điện hay thép cacbon dày 0,5 đến 1mm ép lại và tán chặt. Trong động cơ điện
nhỏ có thể dùng thép khối. Cực từ được gắn chặt vào vỏ máy nhờ các bulông.
Dây quấn kích từ được quấn bằng dây đồng bọc cách điện và mỗi cuộn dây đều
được bọc cách điện kỹ thành một khối, tẩm sơn cách điện trước khi đặt trên các
cực từ. Các cuộn dây kích từ được đặt trên các cực từ này được nối tiếp với nhau...
1
LỜI MỞ ĐẦU
Ngày nay với sự phát triển không ngừng của nền khoa học kỹ thuật đã tạo
ra những thành tựu to ln, trong đó ngành tự động hóa cũng góp phần không
nhỏ vào thành công đó. Một trong những vấn đề quan trọng trong các dây truyền
tự động hoá sản xuất hiện đại việc điều chỉnh tốc độ động cơ. Từ trước đến
nay, động một chiều vẫn luôn loại động được sử dụng rộng rãi kể cả
trong những hệ thống yêu cầu cao. vậy em đã được giao đề tài tốt nghiệp là:
Xây dựng hệ truyền động điện động một chiều sử dụng bộ điều khiển
PID”. Nội dung đề tài được chia làm 3 chương:
Chương 1. Tổng quan về hệ truyền động điện một chiều
Chương 2. Xây dựng hình hệ truyền động điện một chiều trên Matlab
và Simulink
Chương 3. Xây dựng mô hình vật bộ điều khiển PID điều khiển động
điện một chiều
Trong quá trình làm đtài tốt nghiệp, em luôn nhận được sự hướng dẫn,
chỉ bảo tận tình cung cấp những tài liệu cần thiết của thầy giáo GS TSKH
Thân Ngọc Hoàn. Em xin gửi tới hai thầy lời cảm ơn chân thành. Tuy nhiên, do
thời gian giới hạn của đồ án cùng với phạm vi nghiên cứu tài liệu với kinh
nghiệm kiến thức còn hạn chế nên bản đồ án này không tránh khỏi những
thiếu sót rất mong sự đóng p ý kiến của thầy đbản đồ án của em được
hoàn thiện hơn.
Sinh viên thực hiện
Lưu Đức Trưởng
Giáo trình động cơ điện một chiều - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình động cơ điện một chiều - Người đăng: thang-nguyen-hoang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
63 Vietnamese
Giáo trình động cơ điện một chiều 9 10 90