Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Động cơ điện

Được đăng lên bởi dat-pham
Số trang: 55 trang   |   Lượt xem: 85371 lần   |   Lượt tải: 454 lần
ĐỘNG CƠ ĐIỆN

Chương I: KHÁI QUÁT VỀ ĐỘNG CƠ ĐIỆN
Bài 1: KHÁI NIỆM VỀ ĐỘNG CƠ ĐIỆN
I/. Khái niệm
Động cơ điện không đồng bộ là loại động cơ xoay chiều làm việc theo nguyên lý
cảm ứng điện từ, có tốc độ quay của roto n ( tốc độ quay của máy ) khác với tốc độ
quay của từ trường n1.
Động cơ điện không đồng bộ có hai day quấn: Dây quấn stato ( sơ cấp ) nối với
lưới điện, tần số không đổi f; dây quấn rôto ( thứ cấp ) được nối tắt lại hoặc khép kín
qua điện trở; dòng điện trong dây quấn rôto được sinh ra nhờ sức điện động cảm ứng
có tần số không đổi phụ thuộc vào tốc độ của rôto ( nghĩa là phụ thuộc vào tải ở trên
trục của máy).
Củng như các loại động cơ điện quay khác, động cơ điện không đồng bộ có tính
thuận nghịch, nghĩa là có thể làm việc ở chế độ động cơ điện, củng như ở chế độ máy
phát điện.
Động cơ điện không đồng bộ so với các loại động cơ khác có cấu tạo và vận hành
không phức tạp, giá thành rẻ, làm việc tin cậy nên được sử dụng nhiều trong sản xuất
và sinh hoạt, dưới đây ta chỉ xét động cơ không đồng bộ, động cơ có các loại: động cơ
ba pha và một pha.
- Động cơ điện không đồng bộ một pha có công suất nhỏ không quá vài ba kw trở
xuống được dùng ở nguồn điện 2 dây. Ví dụ như bơm nước, máy mài hai đá…
+ Động cơ không đồng bộ một pha có vòng ngắn mạch ( công suất dưới 150w ).
+ Động cơ không đồng bộ một pha dùng tụ điện.
- Động cơ điện không đồng bộ 3 pha có công suất lớn được dùng rộng rãi trong các
ngành công nghiệp, các nhà máy xí nghiệp v.v…Ví dụ như máy kéo, máy phát điện có
công suất lớn…
Các kiểu động cơ này đều dùng rôto lồng sóc.
II/. Phân loại động cơ điện:
ĐỘNG CƠ ĐIỆN (ĐCĐ)
ĐCĐ 1 CHIỀU
ĐC KÍCH TỪ
BẰNG ĐIỆN

ĐC KĐB

ĐC KÍCH TỪ
BẰNG NCVC

ĐC KĐB 1
PHA

ĐC KĐB 3
PHA

ĐC ROTO DÂY
QUẤN

ĐC ROTO
LỒNG SÓC

ĐC ROTO
DÂY QUẤN

ĐC VÒNG
CHẬP

ĐC KIỂU
PHẢN ỨNG

ĐC DÙNG
NCVC

ĐC ROTO LỒNG
SÓC

ĐC CÓ CUỘN
DÂY PHỤ

ĐC KIỂU ĐIỆN
DUNG

Võ Chí Lợi

ĐC ĐB

ĐC MỞ MÁY
BẰNG ĐIỆN TRỞ

trang 1

Trong môn học này ta chỉ đi sâu vào loại động cơ phổ biến và thông dụng nhất
hiện nay đó là động cơ không đồng bộ 1 pha và 3 pha rôto lồng sóc.

Bài 2: CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỘNG CƠ
KHÔNG ĐỒNG BỘ RÔTO LỒNG SÓC
I/. Cấu tạo.
Cơ cấu động cơ không đồng bộ (ĐCKĐB) tuỳ theo kiểu loại vỏ bọc kín hoặc hở, là
do hệ thống làm mát bằng cánh quạt thông gió đặt ở bên trong hay bên ngoài động cơ.
Nhìn chung ĐCKĐB có hai phần chính là phần tỉnh và phần quay.
1/. Phần tĩnh
Phần tĩnh hay còn gọi là stato gồm hai bộ phận chính là lõi thép và dây quấn
a). Lõi thép:
Là bộ phận dẩn từ ...
ĐỘNG CƠ ĐIỆN
Chương I : KHÁI QUÁT VỀ ĐỘNG CƠ ĐIỆN
Bài 1: KHÁI NIỆM VỀ ĐỘNG CƠ ĐIỆN
I/. Khái niệm
Động điện không đồng bộ loại động xoay chiều làm việc theo nguyên
cảm ứng điện từ, tốc đ quay của roto n ( tốc độ quay của máy ) khác với tốc độ
quay của từ trường n
1.
Động điện không đồng bộ hai day quấn: Dây quấn stato ( cấp ) nối với
lưới điện, tần số không đổi f; dây quấn rôto ( thứ cấp ) được nối tắt lại hoặc khép n
qua điện trở; dòng điện trong dây quấn rôto được sinh ra nhờ sức điện động cảm ứng
tần số không đổi phụ thuộc vào tốc độ của rôto ( nghĩa phụ thuộc vào tải trên
trục của máy).
Củng như các loại động điện quay khác, động điện không đồng bộ tính
thuận nghịch, nghĩa thể làm việc chế độ động điện, củng như ở chế độ máy
phát điện.
Động điện không đồng bộ so với các loại động khác cấu tạo vận hành
không phức tạp, giá thành rẻ, làm việc tin cậy nên được sử dụng nhiều trong sản xuất
và sinh hoạt, dưới đây ta chỉ xét động cơ không đồng bộ, động cơ có các loại: động cơ
ba pha và một pha.
- Động điện không đồng bộ một pha công suất nhỏ không quá vài ba kw trở
xuống được dùng ở nguồn điện 2 dây. Ví dụ như bơm nước, máy mài hai đá…
+ Động cơ không đồng bộ một pha có vòng ngắn mạch ( công suất dưới 150w ).
+ Động cơ không đồng bộ một pha dùng tụ điện.
- Động cơ điện không đồng bộ 3 pha có công suất lớn được dùng rộng rãi trong các
ngành công nghiệp, các nhà máy xí nghiệp v.v…Ví dụ như máy kéo, máy phát điện có
công suất lớn…
Các kiểu động cơ này đều dùng rôto lồng sóc.
II/. Phân loại động cơ điện:
Võ Chí Lợi trang 1
ĐC MỞ MÁY
BẰNG ĐIỆN TRỞ
ĐC KIỂU ĐIỆN
DUNG
ĐC VÒNG
CHẬP
ĐC CÓ CUỘN
DÂY PHỤ
ĐC ROTO LỒNG
SÓC
ĐC ROTO
DÂY QUẤN
ĐC ROTO
LỒNG SÓC
ĐC ROTO DÂY
QUẤN
ĐC DÙNG
NCVC
ĐC KIỂU
PHẢN ỨNG
ĐC KĐB 3
PHA
ĐC KĐB 1
PHA
ĐC KÍCH TỪ
BẰNG NCVC
ĐC KÍCH TỪ
BẰNG ĐIỆN
ĐCĐ 1 CHIỀU ĐC ĐBĐC KĐB
ĐỘNG CƠ ĐIỆN (ĐCĐ)
Giáo trình Động cơ điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Động cơ điện - Người đăng: dat-pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
55 Vietnamese
Giáo trình Động cơ điện 9 10 420