Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Dung sai lắp ghép và Kỹ thuật đo lường: Phần 1 PGS.TS. Ninh Đức Tốn, Nguyễn Thị Xuân Bảy

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1056 lần   |   Lượt tải: 3 lần
...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Dung sai lắp ghép và Kỹ thuật đo lường: Phần 1 PGS.TS. Ninh Đức Tốn, Nguyễn Thị Xuân Bảy - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Giáo trình Dung sai lắp ghép và Kỹ thuật đo lường: Phần 1 PGS.TS. Ninh Đức Tốn, Nguyễn Thị Xuân Bảy 9 10 322