Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình gá lắp kết cấu hàn

Được đăng lên bởi huongtvc
Số trang: 63 trang   |   Lượt xem: 1564 lần   |   Lượt tải: 4 lần
0
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TỔNG CỤC DẠY NGHỀ

GIÁO TRÌNH

Tên mô đun: Gá lắp kết cấu hàn
NGHỀ: HÀN
TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ
(Ban hành kèm theo Quyết định số:120/QĐ-TCDN ngày 25 tháng 02 năm 2013 của
Tổng Cục trưởng Tổng cục dạy nghề)

1
Hà Nội, năm 2013

2
TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN
Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể được
phép dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo.
.....Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh
doanh thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm.

LỜI GIỚI THIỆU
Trong những năm gần đây, với nhu cầu công nghiệp hoá hiện đại hoá, dạy
nghề đã có những bước tiến nhằm thay đổi chất lượng dạy và học, để thực hiện
nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật trực tiếp đáp ứng nhu cầu xã hội. Cùng
với sự phát triển của khoa học công nghệ trên thế giới, lĩnh vực cơ khí chế tạo nói
chung và ngành Hàn ở Việt Nam nói riêng đã có những bước phát triển đáng kể.
Chương trình khung quốc gia nghề Hàn đã được xây dựng trên cơ sở phân
tích nghề, phần kỹ thuật nghề được kết cấu theo các môđun. Để tạo điều kiện thuận
lợi cho các cơ sở dạy nghề trong quá trình thực hiện, việc biên soạn giáo trình kỹ
thuật nghề theo theo các môđun đào tạo nghề là cấp thiết hiện nay.
Mô đun 15: Gá lắp kết cấu hàn là mô đun đào tạo nghề được biên soạn theo
hình thức tích hợp lý thuyết và thực hành. Trong quá trình thực hiện, nhóm biên
soạn đã tham khảo nhiều tài liệu công nghệ hàn trong và ngoài nước, kết hợp với
kinh nghiệm trong thực tế sản xuất.
Mặc dù đã có nhiều cố gắng, nhưng không tránh khỏi những khiếm khuyết,
rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của độc giả để giáo trình được hoàn thiện
hơn.
Xin chân thành cảm ơn!
Hà Nội, ngày
tháng
năm 2013
Chủ biên: Phạm Thị Loan

3
MỤC LỤC

I. Lời giới thiệu
II. Mục lục
Vị trí, ý nghĩa, vai trò của mô đun
Mục tiêu của mô đun
Nội dung mô đun
III. Nội dung chi tiết của mô đun
Bài 1: Đấu nối và vận hành máy hàn.
Bài 2: Gây hồ quang và duy trì hồ quang.
Bài 3: Gá lắp và hàn đính định vị các chi tiết hàn tấm vị trí 1F, 2F,
3F, 4F.
Bài 4: Gá lắp và hàn đính định vị các chi tiết hàn tấm vị trí 1G, 2G,
3G, 4G.
Bài 5: Gá lắp và hàn đính định vị các chi tiết hàn ống vị trí 1G, 2G,
5G, 6G, 6GR.
Tài liệu tham khảo

TRANG
1
2
3
3
3
4
10
18
31
45
59

4
TÊN MÔ ĐUN: GÁ LẮP KẾT CẤU HÀN
Mã mô đun: MĐ15
Vị trí, tính chất, ý nghĩa và vai trò của mô đun:
- Vị trí: Mô đun này được bố trí sau khi học xong các môn học kỹ thuật cơ
sở và trước khi học các mô đun chuyên môn ngh...
0
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TỔNG CỤC DẠY NGHỀ
GIÁO TRÌNH
Tên mô đun: Gá lắp kết cấu hàn
NGHỀ: HÀN
TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ
(Ban hành kèm theo Quyết định số:120/QĐ-TCDN ngày 25 tháng 02 năm 2013 của
Tổng Cục trưởng Tổng cục dạy nghề)
Giáo trình gá lắp kết cấu hàn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình gá lắp kết cấu hàn - Người đăng: huongtvc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
63 Vietnamese
Giáo trình gá lắp kết cấu hàn 9 10 434