Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình hàn và cắt kim loại

Được đăng lên bởi levu13
Số trang: 118 trang   |   Lượt xem: 11271 lần   |   Lượt tải: 99 lần
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT
ĐINH MINH DIỆM

GIÁO TRÌNH

CÔNG NGHỆ KIM LOẠI
TẬP 3

HÀN VÀ CẮT KIM LOẠI

ĐÀ NẴNG, 2001
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT
ĐINH MINH DIỆM

Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn

GIÁO TRÌNH

CÔNG NGHỆ KIM LOẠI
TẬP 3

HÀN VÀ CẮT KIM LOẠI

ĐÀ NẴNG, 2001

Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn

CHƯƠNG I HÀN KIM LOẠI
1.1 KHÁI NIỆM CHUNG
1.1.1 Khái niệm

Hàn kim loại là một phương pháp nối liền các chi tiết lại với nhau thành một
khối không thể tháo rời được bằng cách:
• Nung kim loại vùng hàn đến nhiệt độ nóng chảy sau khi đông dặc ta được mối
liên kết vững chắc gọi là hàn nóng chảy;
• Hoặc có thể nung chúng đến nhiệt độ cao nhỏ hơn nhiệt độ nóng chảy của kim
loại đó (đối với kim loại dẻo thì có thể không nung) rồi dùng lực lớn ép chúng
dính chắc vào nhau gọi là hàn áp lực;
• Có thể dùng kim loại trung gian nóng chảy rồi nhờ sự hoà tan, khuyết tán kim
loại hàn vào vật hàn mà tạo nên mối ghép gọi là hàn vảy. Hiện nay còn có thể
dùng keo để dán các chi tiét lại với nhau để tạo nên các mối nối ghép;
• Ngoài ra ta còn có thể dung keo kim loại để dán chung dính chắc vào nhau gọi là
dán kim loại.
1.1.2 ỨNG DỤNG :

Hàn kim loại dóng một vai trò rất quuan trọng trong quá trình gia công, chế
tạo và sửa chữa phục hồi các chi tiết máy.Hàn không chỉ thể dùng để nối ghép các
kim loại lại với nhau mà còn ứng dụng để nối các phi kim loại hoặc hổn hợp kim
loại với phi kim loại. Hàn có mặt trong các ngành công nghiệp, trong ngành y tế hay
trong các ngành phục hồi sửa chữa các sản phẩm nghệ thuật,...
1.1.3 Đặc điểm của hàn kim loại
a. Tiết kiệm kim loại
• So với tán ri vê, hàn kim loại có thể tiết kiệm từ 10 - 15 % kim loại (do phần

đinh tán, phần khoa lổ) và chưa kể đến độ bền kéêt cấu bị giảm do khoan lổ.

H. 1-1 So sánh mối ghép nối hàn và tán rivê
• So với đúc : Tiết kiệm khoảng 50 % kim loại do mối hàn khi hàn không cần hệ
thông đậu hơi, đậu ngót, bên cạnh đó chiều dày vật đúc lớn hơn vật hàn,...
Tiết kiệm kim loại quý hiếm : Ví dụ khi chế tạo dao tiện ta chỉ cần mua vật liệu
phần cắt gọt là thép dụng cụ còn phần cán ta sử dụng thép thường CT38 Sẽ có gí
thành rẻ mà vẫn thoả mãn các yêu cầu kỹ thuật.
b. Độ bền mối hàn cao, mối hàn kín, chịu được áp lực
c. Thiết bị đơn giản, giá thành hạ
2

Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn

d. Nhược điểm Tổ chức kim loại vùng mối hàn không đồng nhất, tồn tại ứng suất
và biến dạng sau khi hàn.
1.2 - PHÂN LOẠI CÁC PHƯƠNG PHÁP HÀN
P
KG/mm2

III
II
I

IV

Tnc

T oC

H ình 1-2 Sơ đồ phân loại các phương pháp hàn
...
Sưu tm bi:
www.daihoc.com.vn
ĐẠI HC ĐÀ NNG
TRƯỜNG ĐẠI HC K THUT
ĐINH MINH DIM
GIÁO TRÌNH
CÔNG NGH KIM LOI
TP 3
HÀN VÀ CT KIM LOI
ĐÀ NNG, 2001
ĐẠI HC ĐÀ NNG
TRƯỜNG ĐẠI HC K THUT
ĐINH MINH DIM
Giáo trình hàn và cắt kim loại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình hàn và cắt kim loại - Người đăng: levu13
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
118 Vietnamese
Giáo trình hàn và cắt kim loại 9 10 480