Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Hàn

Được đăng lên bởi nanaleu
Số trang: 101 trang   |   Lượt xem: 5359 lần   |   Lượt tải: 56 lần
…………..o0o…………..

Giáo trình Hàn
HÀN

Ch−ơng I Hàn kim loại
1.1 Khái niệm chung
1.1.1 Khái niệm

Hàn kim loại là một ph−ơng pháp nối liền các chi tiết lại với nhau thành một
khối không thể tháo rời đ−ợc bằng cách:
• Nung kim loại vùng hàn đến nhiệt độ nóng chảy sau khi đông dặc ta đ−ợc mối
liên kết vững chắc gọi là hàn nóng chảy;
• Hoặc có thể nung chúng đến nhiệt độ cao nhỏ hơn nhiệt độ nóng chảy của kim
loại đó (đối với kim loại dẻo thì có thể không nung) rồi dùng lực lớn ép chúng
dính chắc vào nhau gọi là hàn áp lực;
• Có thể dùng kim loại trung gian nóng chảy rồi nhờ sự hoà tan, khuyết tán kim
loại hàn vào vật hàn mà tạo nên mối ghép gọi là hàn vảy. Hiện nay còn có thể
dùng keo để dán các chi tiét lại với nhau để tạo nên các mối nối ghép;
• Ngoài ra ta còn có thể dung keo kim loại để dán chung dính chắc vào nhau gọi là
dán kim loại.
1.1.2 ứng dụng :

Hàn kim loại dóng một vai trò rất quuan trọng trong quá trình gia công, chế
tạo và sửa chữa phục hồi các chi tiết máy.Hàn không chỉ thể dùng để nối ghép các
kim loại lại với nhau mà còn ứng dụng để nối các phi kim loại hoặc hổn hợp kim
loại với phi kim loại. Hàn có mặt trong các ngành công nghiệp, trong ngành y tế hay
trong các ngành phục hồi sửa chữa các sản phẩm nghệ thuật,...
1.1.3 Đặc điểm của hàn kim loại
a. Tiết kiệm kim loại
• So với tán ri vê, hàn kim loại có thể tiết kiệm từ 10 - 15 % kim loại (do phần

đinh tán, phần khoa lổ) và ch−a kể đến độ bền kéêt cấu bị giảm do khoan lổ.

H. 1-1 So sánh mối ghép nối hàn và tán rivê
• So với đúc : Tiết kiệm khoảng 50 % kim loại do mối hàn khi hàn không cần
hệ thông đậu hơi, đậu ngót, bên cạnh đó chiều dày vật đúc lớn hơn vật hàn,...
• Tiết kiệm kim loại quý hiếm : Ví dụ khi chế tạo dao tiện ta chỉ cần mua vật
liệu phần cắt gọt là thép dụng cụ còn phần cán ta sử dụng thép th−ờng CT38 Sẽ
có gí thành rẻ mà vẫn thoả mãn các yêu cầu kỹ thuật.
b. Độ bền mối hàn cao, mối hàn kín, chịu đ−ợc áp lực
c. Thiết bị đơn giản, giá thành hạ
2

d. Nh−ợc điểm Tổ chức kim loại vùng mối hàn không đồng nhất, tồn tại ứng suất và
biến dạng sau khi hàn.
1.2 - Phân loại các ph−ơng pháp hàn
P
KG/mm2

III
II
I

IV

Tnc
T oC

H ình 1-2 Sơ đồ phân loại các ph−ơng pháp hàn
I - Vùng hàn nóng chảy; II - Vùng hàn áp lực, II Vùng hàn hạn chế
IV- Vùng không thể tạo thành mối hàn đ−ợc
Hàn nóng
chảy

Hàn kim loại

Hàn áp lực

Hàn vảy

•
•
•
•
•

Hàn hồ quang điện,
Hàn khí,
hàn bằng các chùm tia,
Hàn điện xỷ,
Hàn nhiệt,...

•
•
•
•
•
•
•
•

Hàn điện tiếp xúc,
Hàn siêu âm,
Hàn cao tần,
Hàn nổ,
Hàn m...
…………..o0o…………..
Giáo trình
HÀN
Giáo trình Hàn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Hàn - Người đăng: nanaleu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
101 Vietnamese
Giáo trình Hàn 9 10 717