Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình: Hệ Thống Cơ Điện tử

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 391 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Giáo trình: Hệ Thống Cơ Điện Tử

Giáo Trình Hệ Thống Cơ Điện Tử
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PHẦN I
TỔNG QUAN HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN TỬ
CHƯƠNG 1
CƠ ĐIỆN TỬ VÀ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN TỬ
I. CƠ ĐIỆN TỬ VÀ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN TỬ

1.1. Mechantronic là gì?
Cơ điện tử là một hệ thống cơ cấu máy có thiết bị điều khiển đã được lập
trình và có khả năng hoạt động một cách linh hoạt. Ứng dụng trong sinh hoạt, trong
công nghiệp, trong lĩnh vực nghiên cứu như; máy lạnh, tủ lạnh, máy giặt, máy chụp
hình, modul sản xuất linh hoạt, tự động hóa quá trình sản xuất hoặc các thiết bị hổ trợ
nghiên cứu như các thiết bị đo các hệ thống kiễm tra …
Một số nhà khoa học nhà nghiên cứu đã định nghĩa cơ điện tử như sau:
Khái niệm của cơ điện tử được mở ra từ định nghĩa ban đầu của công ty Yasakawa
Electric: “thuật ngữ Mechantronics (Cơ điện tử) được tạo bởi (Mecha) trong
Mechanism (trong Cơ Cấu) và tronics trong electronics (Điện Tử). Nói cách khác,
các công nghệ và sản phNm ngày càng được phát triển sẽ ngày càng được kết hợp chặt
chẽ và hữu cơ thành phần điện tử vào trong các cơ cấu và rất khó có thể chỉ ra ranh
giới giữa chúng.
Một định nghĩa khác về cơ điện tử thường hay nói tới do Harashima,
Tomizukava và Fuduka đưa ra năm 1996: “ Cơ điện tử là sự tích hợp chặt chẽ của kỹ
thuật cơ khí với điện tử và điều khiển máy tính thông minh trong thiết kế chế tạo các
sản phNm và qui trình công nghiệp.”
Cùng năm đó Auslander và Kempf cũng đưa ra một định nghĩa khác như sau:
“ Cơ điện tử là sự áp dụng tổng hợp các quyết định tạo nên hoạt động của các hệ vật
lý.”
Năm 1997, Shetty lại quan niệm: “ Cơ điện tử là một phương pháp luận được
dùng để thiết kế Tối Ưu Hóa các sản phNm cơ điện.”

1

Giáo Trình Hệ Thống Cơ Điện Tử
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Và gần đây, Bolton đề xuất định nghĩa: “ Một hệ cơ điện tử không chỉ là sự kết
hợp chặt chẽ các hệ cơ khí điện và nó cũng không chỉ đơn thuần là một hệ điều
khiển, nó là sự tích hợp đầy đủ của tất cả các hệ trên.”
Tất cả những định nghĩa và phát biểu trên về Cơ điện tử đều xác đáng và giàu
thông tin, tuy nhiên bản thân chúng, nếu đứng riêng lẻ lại không định nghĩa được đầy
đủ thuật ngữ Cơ điện tử.”

Hình 1.1: Cơ điện tử kết hợp giữa robot và tin học
(giaoducvn.net/.../001hand_mechatronics.jpg)

Hình 1.2: Robot tự động làm việc trong phòng thí nghiệm
(iel.ucdavis.edu/.../chrobot/figures/workcell.png)
Hệ...
Giáo trình: H Thống Cơ Điện Tử
Giáo trình: Hệ Thống Cơ Điện tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình: Hệ Thống Cơ Điện tử - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Giáo trình: Hệ Thống Cơ Điện tử 9 10 402