Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình inventer 2012

Được đăng lên bởi lengoccong
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 655 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LỊCH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO AUTODES INVENTOR 2012

I.Lịchlàmviệcngày25/5/2013.

1. Giớithiệutổngquanvề“AUTODES INVENTOR 2012”. (30phút)
2. Xâydựng3D chitiết. (180phút)
3. Thảoluận,trảlờicácvấnđềthắcmắc. (30phút)
II.Lịchlàmviệcngày28/5/2013.

4. Lắprápchitiết(Assembly). (70phút)
5. Kếtsuấtbảnvẽ(Drawing). (140phút)
6. Thảoluận,trảlờicácvấnđềthắcmắc. (30phút)

Biênsoạn:NguyễnViếtSơn
Kiểmtra:LêVănThiên

A. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ IVENTOR

•

Xây dựng dễ dàng chi tiết ,mô hình 3D

•

Kết xuất bảng vẽ nhanh chóng ,chuẩn xác

H

•

Thiếtkếchitiếtkimloạitấm

N

•

Tính toán, thiết kế chi tiết máy

•

Xây dựng hệ thống đường ống và dây dẫn

•

Mô phỏng động và động lực cơ cấu

•

Phân tích ứng suất ,tối ưu hóa sản phẩm

•

Thiết kế sản phẩm nhựa và làm khuôn

•

Render hình ảnh và tạo phim

•

Thưviệnchitiếtđadạngvàchuẩnhóa

•

LiênkếtvớinhiềuphầnmềmCADkhác

T
Í
N

Ă
N
G

I
V
E
N
T
O
R

•
•

Xây dựng dễ dàng chi tiết ,mô hình 3D
Kết xuất bảng vẽ nhanh chóng ,chuẩn xác

tal
e
tm
e
e
Sh

Tínhtoán,thiếtkếchitiếtmáyvớiDesign
AcceleratorcủaInventor

•
•

Pipe & Tube
Harness & Cable

Dynamic
simulation

An

sis
y
l
a

es
r
t
S

nd
a
s

tim
p
O

ize

Inventor plastic &
tooling

Inventor Studio

Content center

CácFileđịnhdạngcủaInventor






ipt(chitiết)
iam(lắpráp)
ipn(phânrã)
dwg;idw(bảngvẽ)

Inventor 2012cóthểmở,chènvàliênkếtcácfileđịnhdạngtừrấtnhiềuphầnmềmCADkhác:



Aliasfile



CatiaV5file



JT file



Pro/ENGINEER files



Parasolidfiles



SolidWorksfiles



UGSNXfiles



Mechanical Desktop files



Mechanical Desktop components



STEP orIGESfiles



SAT files



MarkupDWF



DWG files



Microsoft officefile

B.QuytrìnhthiếtkếsảnphẩmsửdụngphầnmềmIVENTOR
Dạngkhối(Part)
MôhìnhhóaSPsửd
Chọnlọc

Xâydựng3D chitiết

ụnginventor

Kimloạitấm(Sheet metal)
Xâydựngtrong

Dạngkhối

Asembly

Kimloạitấm

LắprápSP
Lắpráp

Content center
Design

LắprápSPhàn
Ýtưởng

Sửađổi
Kiểmnghiệm(Stessanalysis, Frame analysis)
Môphỏngđộnghọc
(Dynamic simulation)

Môphỏng

Môphỏngcơcấu

Nhucầu

TrongAsembly
TrongPhânrã

Phânrã(Presentation)

(Presentation)
TrongStudio

Kếtxuấtbảnvẽ(Drawing)

Hồsơ

Sảnxuất

...
LỊCH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO AUTODES INVENTOR 2012
I.Lịchlàmviệcngày25/5/2013.
1. Giớithiệutổngquanvề“AUTODES INVENTOR 2012”. (30phút)
2. Xâydựng3D chitiết. (180phút)
3. Thảoluận,trảlờicácvấnđềthắcmắc. (30phút)
II.Lịchlàmviệcngày28/5/2013.
4. Lắprápchitiết(Assembly). (70phút)
5. Kếtsuấtbảnvẽ(Drawing). (140phút)
6. Thảoluận,trảlờicácvấnđềthắcmắc. (30phút)
Giáo trình inventer 2012 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình inventer 2012 - Người đăng: lengoccong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Giáo trình inventer 2012 9 10 510