Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình inventor

Được đăng lên bởi Nguyen Tan Tai
Số trang: 230 trang   |   Lượt xem: 2507 lần   |   Lượt tải: 9 lần
Tạo chi tiết 3D với phần mềm inventor 2008
1.Khởi động inventor:
 Từ Start menu All program Autodesk Autodesk inventor
2008Autodesk inventor professional 2008

 Từ màn hình Desktop  Click double biều tượng Autodesk inventor
professional 2008

 Sau khi khởi giao diện của phấn mềm được hiển thị:

Thanh Menu Bar
Thanh Inventor Standard

Thanh Panel bar

Thanh Browser bar
Thanh Status bar

*Thanh menu bar gồm các cửa sổ công cụ:

File ,Wiew ,Tool,Web có tác dụng như trong phần mềm Microsoft office.
Ngoài ra còn có cửa sổ công cụ Help ,Help topic chứa những hỗ trợ riêng của
autodesk invetor 2008.
Hepl topic

Cửa sổ công cụ File:

-New…(Ctrl+N):Tạo môi trường làm việc mới.
-Open…(Ctrl+O):Mở một dữ liệu đã có sẵn.
-Load markup Set…:Mở môt dữ liệu DWF đã có sẵn.
-Open from Content Center :Mở dữ liệu từ thư viện của phần mềm
-Autodesk Data management Sever:Dịch vụ quản lý dữ liệu của Autodesk.
-Vault:Hệ thống quản lý dữ liệu.
-Project: Tạo môt dự án làm việc riêng .
-Print Setup: Định dạng chế độ in ấn.
-Exit:Thoát khỏi chương trình.
Cửa sồ công cụ View:
Chọn chế độ hiển thị (hoặc ẩn) các thanh công cụ trên màn hình giao diện.

Cửa sồ công cụ Tool:

-Application options…:Thực hiện thiết lập,hiệu chỉnh các chế độ làm việc mặc
định cho phần mềm.
-Customize..:Thực hiện thiết lập các chế độ làm việc quen thuộc như :môi trường
làm việc , các lệnh,thanh công cụ , phiếm tắt.
Cửa sồ công cụ Web:
Thực hiện chức năng truy cập vào trang Web của Autodesk bằng các đường line tự
động tương ứng với từng biểu tượng trong cửa sổ công cụ.

Cửa sồ công cụ Help:
Đây là chức năng hỗ trợ của Autodesk với người sử dụng.Với các tài nguyên dữ
liệu tích hợp sẵn trong phần mềm và trực tuyến ,giúp người sử dụng có thể tháo gỡ
nhiều khó khăn trong quá trình thiết kế.

Công cụ Help topic:
Thông qua các chủ đề ,người sử dụng dễ dàng tìm kiếm các tài liệu hướng dẫn liên
quan vấn đề cần hỗ trợ.
*Thanh công cụ Inventor standard gồm có:

-New: Tạo môi trường làm việc mới.
-Open :Mở một dữ liệu có sẵn

2.Làm việc với môi trường Standard.ipt:
Đây là môi trường cơ sở nhất,tạo ra các chi tiết 3D đơn,là nền tản đề tạo ra môt cơ
cầu ,bộ phận hoặc một máy hoàn chỉnh.

2.1.Khởi động môi trường tạo chi tiết đơn 3D( Stanhdard.ipt):
Từ Menu bar
Từ Inventor standard
Lệnh tắc
FileNew
New
Ctrl+N
Sau khi thực hiện thao tác trên sẽ xuất hiện hộp thoại New File ,ta chọn vào biểu
tượng Standard.iptOK.Xuất hiện giao diện môi trường làm việc Standard.ipt

Chú ý: Trong hộp thoại New file có 4 trang :Defa...
Tạo chi tiết 3D với phần mềm inventor 2008
1.Khởi động inventor:
Từ Start menu All program Autodesk Autodesk inventor
2008Autodesk inventor professional 2008
Từ màn hình Desktop Click double biều tượng Autodesk inventor
professional 2008
Sau khi khởi giao diện của phấn mềm được hiển thị:
*Thanh menu bar gồm các cửa sổ công cụ:
Thanh Menu Bar
Thanh Inventor Standard
Thanh Panel bar
Thanh Browser bar
Thanh Status bar
giáo trình inventor - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình inventor - Người đăng: Nguyen Tan Tai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
230 Vietnamese
giáo trình inventor 9 10 978