Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Inventor

Được đăng lên bởi duoc-trinh-van
Số trang: 146 trang   |   Lượt xem: 2680 lần   |   Lượt tải: 29 lần
Chức năng chính
Inventor 2012

Xây dựng mô hình chi tiết dễ
dàng, chuẩn xác cao

1

Văn Trang– Bộ môn Kỹ thuật Cơ khí

Bài giảng Inventor - Ver 2012

Chức năng chính
Inventor 2012

Tính toán thiết kế chi tiết máy
có công dụng chung

2

Văn Trang– Bộ môn Kỹ thuật Cơ khí

Bài giảng Inventor - Ver 2012

Chức năng chính
Inventor 2012

Môđun lắp ráp mô phỏng mạnh
mẽ, trực quan

3

Văn Trang– Bộ môn Kỹ thuật Cơ khí

Bài giảng Inventor - Ver 2012

Chức năng chính
Inventor 2012

Phân tích động lực học máy với
Dynamic Simulation

4

Văn Trang– Bộ môn Kỹ thuật Cơ khí

Bài giảng Inventor - Ver 2012

Chức năng chính
Inventor 2012

Phân tích kết cấu, tính bền
Stress Analysis

5

Văn Trang– Bộ môn Kỹ thuật Cơ khí

Bài giảng Inventor - Ver 2012

Chức năng chính
Inventor 2012

Thư viện chi tiết tiêu chuẩn
phần mềm đa dạng

6

Văn Trang– Bộ môn Kỹ thuật Cơ khí

Bài giảng Inventor - Ver 2012

Chức năng chính
Inventor 2012

Kết xuất bản vẽ 2D đơn giản
nhanh chóng

7

Văn Trang– Bộ môn Kỹ thuật Cơ khí

Bài giảng Inventor - Ver 2012

Nội dung chương trình đào tạo
C1: Tổng quan, làm quen với giao diện phần mềm Inventor 2012
C2: Thiết kế trong môi trường 2D
C3: Thiết kế các chi tiết đơn
C4: Thiết kế các chi tiết có công dụng chung
C5: Lắp ráp sản phẩm, mô phỏng lắp ráp
C6: Mô phỏng chuyển động, phân tích động lực học
C7: Tạo bản vẽ 2D, chỉnh sửa trong môi trường CAD

Văn Trang– Bộ môn Kỹ thuật Cơ khí
8

Bài giảng Inventor - Ver 2012

Sau khóa học, bạn có thể???
 Thiết kế hiệu chỉnh mô hình 3D
 Thiết kế được các CT có công dung chung
 Lắp ráp các chi tiết tạo thành sản phẩm
 Mô phỏng quá trình tháo lắp sản phẩm
 Mô phỏng hoạt động của sản phẩm
 Tạo được bản vẽ 2D từ mô hình đã thiết kế, in bản vẽ
đảm bảo tỷ lệ

Văn Trang– Bộ môn Kỹ thuật Cơ khí
9

Bài giảng Inventor - Ver 2012

Chương 1

TỔNG QUAN VỀ INVENTOR

VERSION 2012

Văn Trang
Trang––Bộ
Bộmôn
mônKỹ
Kỹthuật
thuậtCơ
Cơkhí
khí
10

Bài giảng Inventor - Ver 2012

Khởi động Inventor
Cách 1:
Cách 2:
• Vào Start/ All
• Nhấn đúp vào biểu
Programe/ AutoDesk/
tượng trên Desktop
Autodesk Inventor
2012/ Autodesk
Inventor
Professional 2012

Văn Trang
Trang––Bộ
Bộmôn
mônKỹ
Kỹthuật
thuậtCơ
Cơkhí
khí11

Bài giảng Inventor - Ver 2012

Thanh lệnh

Thanh trình duyệt
(cây phả hệ)

Giao diện phần
mềm
Vùng đồ họa

Văn Trang– Bộ môn Kỹ thuật Cơ khí

Bài giảng Inventor - Ver 2012

Thanh trình duyệt Browser
Tên chi tiết

Hệ tọa độ
tham chiếu
tuyện đối

Thể hiện:
- Trạng thái ẩn/hiện)
của các gốc tham chiếu.
- Các lệnh thao tác để
...
Bài giảng Inventor - Ver 2012 Văn Trang– Bộ môn Kỹ thuật Cơ k
Chức năng chính
Inventor 2012
1
Xây dựng mô hình chi tiết dễ
dàng, chuẩn xác cao
Giáo trình Inventor - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Inventor - Người đăng: duoc-trinh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
146 Vietnamese
Giáo trình Inventor 9 10 814