Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình khí cụ điện

Được đăng lên bởi pham gam
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 610 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LOGO

TRƯỜNG TCN NGHI SƠN
KHOA ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

5.1 LỰA CHỌN MÁY BIẾN ÁP

Người ta chế tạo máy biến áp rất đa dạng , nhiều
kích cỡ, nhiều chủng loại . Người thiết kế căn cứ
vào đặc điểm của đối tượng dùng điện để lựa
chọn hợp lý máy biến áp
Thường ký hiệu như sau:
Kiểu máy- công suất- U1/U2
Ví dụ: 4JB 5444-3LA- 250- 24/0.4 là máy biến áp
do simem chế tạo
Kiểu máy 4JB 5444-3LA
Công suất 250 KVA
Điện áp U1= 24KV, U2= 0.4KV

Ký hiệu đơn giản hơn:
Kiểu – công suất /điện áp cao
Ví dụ: 8CB8- 400/35 do ChongQing chế tạo
Giải: kiểu 8CB8. công suất 400 KVA, điện áp cao
35KV,
Điện áp thấp 0.4KV

Công suất máy biến áp chọn theo công thức sau
*) Với trạm 1 máy: SđmB ≥ Stt
*) Với trạm 2 máy: SđmB ≥ Stt/1.4

Lựa chọn máy biến áp bao gồm lựa chọn số lượng,
công suất , chủng loại và các tính năng của máy
biến áp. Số lượng máy biến áp đặt trong trạm phụ
thuộc vào độ tin cậy cung cấp điện
- Với phụ tải quan trọng không được phép mất điện
phải đặt 2 biến áp
- Với xí nghiệp hàng tiêu dùng , khách sạn, siêu thị
( hộ loại 2) thường đặt 1 biến áp và 1 máy phát dự
phòng
- Với các hộ ánh sáng thường chỉ đặt trạm 1 máy

Ví dụ: Yêu cầu lựa chọn máy biến áp cấp điện cho
một thôn thuần nông có Stt= 147KVA ,điện áp
35KV

CT chọn máy biến áp:

Ví dụ 2: Cho mạch điện như hình vẽ có:
E1=120V , E2= 150V, R1= 5Ω , R2= 2Ω , R3=
4Ω
Tìm dòng điện trongAcác nhánh
I1
R1

E1

I2

I3
R3

R2

E2

B

Ví dụ 3: Cho mạch điện như hình vẽ có:
E1=120V, R1= 5Ω , R2= 2Ω , R3= 4Ω
Tìm dòng điện trong các nhánh
A
I1
R1

I2

I3
R3

R2

E1

B

TRƯỜNG TCN NGHI SƠN
KHOA ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

9.5.1

9.5.2

9.5.3

Xác định tổng công suất phản kháng
cần bù

Phân phối tối ưu công suất bù

Phân phối dung lượng bù cho mạng

9.5.1 Xác định tổng công suất phản kháng cần
bù
Giả thiết công suất tác dụng P không đổi cosφ của xí nghiệp
tăng từ cosφ1 lên cosφ2 thì công suất Q1 giảm Q2
Q1

Qb

Q2

φ1

φ2

P

Tam giác công suất biểu diễn mối quan hệ P,Q,S

Công suất P không đổi ứng với cos φ1 có:
Q1= P.tgφ1
với cos φ2
Q2= P.tgφ2
Công suất cần bù của xí nghiệp
Qb = Q1-Q2 = P.tgφ1- P.tgφ2
Qb= P.( tg φ1 - tgφ2 )
Trong đó : P là công suất tác dụng của xí nghiệp

Ví Dụ: Một xí nghiệp có công suất
S= 300+j 399(KVA) . Xác định dung lượng bù để
nâng cao hệ số cosφ lên 0.95

9.5.2 Phân phối tối ưu công suất bù
1

2

3

4

3

4

4

3

4

4

4

1. Đặt tụ bù tại phía cao áp của xí nghiệp
Chỉ giảm được tổn thất điện năng từ 1 trở lên
không giảm được tổn thất điện năng trong
trạm biến áp và lưới điện xí nghiệp
2. Đặt tụ bù tạ...
LOGO
5.1 LỰA CHỌN MÁY BIẾN ÁP
5.1 LỰA CHỌN MÁY BIẾN ÁP
TRƯỜNG TCN NGHI SƠN
KHOA ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
Giáo trình khí cụ điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình khí cụ điện - Người đăng: pham gam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
Giáo trình khí cụ điện 9 10 651