Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình kim loại thiết bị nhiệt

Được đăng lên bởi bbcvietnam
Số trang: 141 trang   |   Lượt xem: 5371 lần   |   Lượt tải: 9 lần
Đại học đμ nẵng -

Tr−ờng Đại học kỹ thuật
TS. Đinh Minh Diệm

Giáo trình

Kim loại thiết bị nhiệt

Đμ nẵng, 2003

Đại học đμ nẵng -

Tr−ờng Đại học kỹ thuật
TS. Đinh Minh Diệm

Tóm tắt bμi giảng

Phần 2

Đúc kim loại

Đμ nẵng, 2003

Đại học đμ nẵng -

Tr−ờng Đại học kỹ thuật
TS. Đinh Minh Diệm

Tóm tắt bμi giảng

Ch−ơng 4

Gia công cắt gọt kim loại

Đμ nẵng, 2003

Đại học đμ nẵng -

Tr−ờng Đại học kỹ thuật
TS. Đinh Minh Diệm

Tóm tắt bμi giảng

Kỹ thuật cơ khí

Đμ nẵng, 2003

Ch−ơng 1: vật liệu kim loại
1.1. Tính chất của kim loại
1.1.1 Tính chất hoá học
• Kim loại là các nguyên tố hoá học ở phía trái bảng tuần hoàn Menđeleép.
• Kim loại tham gia các phản ứng với á kim;
• Cấu tạo nguyên tử: lớp điện tử ngoài cùng dễ tách khỏi hạt nhân trở thành điện
tử tự do và nguyên tử trở thành ion d−ơng.
• Ngoài ra trong thực tế chế tạo các chi tiết máy ta cần kể đến tính chịu ăn mòn,
tính chịu nhiệt , tính chịu a xít, . . . của kim loại và hợp kim của chúng.
1.1. 2 Tính chất vật lý
• Kim loại là vật liệu có ánh kim;
• Hệ số giãn nở nhiệt khác nhau;
• Có tính dẫn điện, dẫn nhiệt tốt;
• Khối l−ợng riêng (γ) và nhiệt độ nóng chảy ( Tonc ) khác nhau;
• Kim loại có cấu trúc mạng tinh thể ;
1.1. 3 Tính công nghệ
Kim loại có độ bền, độ dẻo cao, có khả năng gia công nóng hoặc gia công
nguội,... Đặc tr−ng cho tính công nghệ của vật liệu là : tính đúc, tính rèn, tính hàn
và tính gia công cắt gọt và nhiệt luyện (gia công xử lý nhiệt).
a. Tính đúc
• Tính chảy loãng cao (nên khả năng điền đầy lòng khuôn tốt);
• Có tính co ngót khi kết tinh (đông đặc).
• Tính thiên tích: Sự không đồng nhất về thành phần hoá học của kim loại
trong vật đúc.
• Tính hoà tan khí
b. Tính rèn
Khả năng biến dạng vĩnh cửu của kim loại khi chịu tác dụng của ngoại lực
để tạo nên hình dáng nhất định mà không bị phá huỷ.
c. Tính hàn
Khả năng tạo nên mối liên kết không thể tháo rời đ−ợc gọi là mối hàn.
d. Tính cắt gọt
Khả năng cho phép gia công trên các máy cắt gọt nh−: tiện, phay, bào,
khoan, mài ... Tính cắt gọt phụ thuộc vào nhiều yếu tố .
Ví dụ : Thép ít các bon dễ cắt gọt hơn thép các bon cao;
Gang xám dễ gia công cắt gọt hơn gang trắng).
e. Tính Nhiệt luyện : Khả năng cho phép thay đổi cơ tính và một số tính chất của
vật liệu nhờ quá trình xử lý nhiệt.
1. 2 Phân loại vật liệu kim loại (đơn chất)

Theo màu sắc
Kim loại đen
Kim loại màu

: Fe; theo [12] còn có Co, Ni, Mn,... ( màu đen xám)
: Al, Cu, Pt, Au, ....

1

Theo nhiệt độ nóng chảy

Kim loại khó chảy T nc

Kim loại dễ chảy

Kim loại nhẹ
Kim loạ...
§¹i häc ®μ n½ng -
Trêng §¹i häc kü thuËt
TS. §inh Minh DiÖm
Kim lo¹i thiÕt bÞ nhiÖt
§μ n½ng, 2003
Gi¸o tr×nh
Giáo trình kim loại thiết bị nhiệt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình kim loại thiết bị nhiệt - Người đăng: bbcvietnam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
141 Vietnamese
Giáo trình kim loại thiết bị nhiệt 9 10 197