Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình kỹ thuật điện tử

Được đăng lên bởi xuanminhnguyen
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 441 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 1: Cơ sở điện học

Chương 1

CƠ SỞ ĐIỆN HỌC
1.1. Nguồn gốc của dòng điện
1.1.1. Cấu tạo vật chất
Khi nghiên cứu về thế giới xung quanh, các nhà khoa học cho rằng mọi vật đều được
cấu tạo từ các phần tử nhỏ nhất không thể chia cắt. Theo thuyết nguyên tử thì nguyên tử
là phần tử nhỏ nhất của vật chất.
Cuối thế kỉ 19, những cuộc tìm tòi và khảo sát khoa học đã chứng tỏ nguyên tử không
phải là phần tử nhỏ nhất. Bằng thực nghiệm các nhà khoa học đã khẳng định sự tồn tại
của electron trong nguyên tử, electron mang điện tích âm.
Năm 1911, từ kết quả thí nghiệm, nhà Vật lí người Anh Rutherford đưa ra mẫu
nguyên tử Rutherford nhưng còn những hạn chế trong việc diễn tả, giải thích các quá
trình thuộc lĩnh vực vi mô. Năm 1913, nhà Vật lí Đan mạch Niel Bohr đưa ra mẫu
nguyên tử mới trên cơ sở thừa nhận những thành công của Rutherford và đưa ra hai tiên
đề:
 Tiên đề 1 (tiên đề về các trạng thái dừng)
 Tiên đề 2 ( tiên đề về tần số bức xạ)
Đến nay, mọi người thừa nhận mỗi nguyên tử có cấu tạo gồm hạt nhân, quanh nó
là các electron chuyển động trên những quĩ đạo xác
định. Các electron sắp xếp trên những lớp vỏ kế tiếp
nhau. Kể từ hạt nhân ra, các lớp vỏ được kí hiệu: K,
+ +
L, M, N, O, P, Q; số lượng tử tương ứng là 1, 2, 3,…,
7; mỗi lớp có số electron giới hạn. Hạt nhân mang
điện tích dương gồm có neutron là hạt không mang
điện, proton là hạt mang điện tích dương.
Ví dụ: Cấu tạo của nguyên tử He như hình 1.1.
Hình 1.1. Cấu tạo của nguyên tử He.
Bình thường, nguyên tử ở trạng thái trung hòa điện, nghĩa là nguyên tử có số lượng
proton bằng số lượng electron.
1.1.2. Điện tích
Điện là một thuộc tính của hạt, lượng mang tính chất điện gọi là điện tích.
Đơn vị đo điện tích được tính bằng Coulomb (C).
Điện tích nguyên tố: e = 1,6.10-19 C.
3

Chương 1: Cơ sở điện học

Từ nghiên cứu thực nghiệm dẫn đến qui ước gọi loại điện giống như loại điện xuất
hiện trên thanh thủy tinh sau khi cọ xát vào lụa là điện dương, loại điện giống loại điện
xuất hiện trên lụa là điện âm. Mọi vật chất đều có thể trở thành nhiễm điện nghĩa là có
mang một điện tích.
Một vật hay một phần tử của vật chứa n1e điện tích dương, -n2e điện tích âm thì điện
tích toàn phần của nó là: q = (n1 - n2)e.
(1.1)
Bình thường, có n1 = n2 nên tổng đại số những điện tích trong một thể tích của vật
bằng 0. Khi n1 ≠ n2, vật được gọi là vật mang điện tích.
Ngoài các hạt cơ bản electron, proton, neutron, người ta còn phát hiện nhiều hạt cơ
bản khác: positron (e+), hạt pi (π+, π0, π - ).
Tổng quát, tổng điện tích của...
Chương 1: Cơ sở điện học
3
Chương 1
CƠ SỞ ĐIỆN HỌC
1.1. Nguồn gốc của dòng điện
1.1.1. Cấu tạo vật chất
Khi nghiên cứu về thế giới xung quanh, các nkhoa học cho rằng mọi vật đều được
cấu tạo từ các phần tử nhỏ nhất không thể chia cắt. Theo thuyết nguyên tử thì nguyên tử
là phần tử nhỏ nhất của vật chất.
Cuối thế kỉ 19, những cuộc tìm tòi và khảo sát khoa học đã chứng tỏ nguyên tử không
phải phần tử nhỏ nhất. Bằng thực nghiệm các nhà khoa học đã khẳng định sự tồn tại
của electron trong nguyên tử, electron mang điện tích âm.
Năm 1911, từ kết quả thí nghiệm, nhà Vật người Anh Rutherford đưa ra mẫu
nguyên tử Rutherford nhưng còn những hạn chế trong việc diễn tả, giải thích các quá
trình thuộc lĩnh vực vi mô. Năm 1913, nhà Vật Đan mạch Niel Bohr đưa ra mẫu
nguyên tử mới trên sở thừa nhận những thành công của Rutherford đưa ra hai tiên
đề:
Tiên đề 1 (tiên đề về các trạng thái dừng)
Tiên đề 2 ( tiên đề về tần số bức xạ)
Đến nay, mọi người thừa nhận mỗi nguyên tử có cấu tạo gồm hạt nhân, quanh nó
là các electron chuyển động trên những quĩ đạo xác
định. Các electron sắp xếp trên những lớp vỏ kế tiếp
nhau. Kể từ hạt nhân ra, các lớp vỏ được hiệu: K,
L, M, N, O, P, Q; số lượng tử tương ứng 1, 2, 3,…,
7; mỗi lớp số electron giới hạn. Hạt nhân mang
điện tích dương gồm neutron hạt không mang
điện, proton là hạt mang điện tích dương.
Ví dụ: Cấu tạo của nguyên tử He như hình 1.1.
Hình 1.1. Cấu tạo của nguyên tử He.
Bình thường, nguyên tử trạng thái trung a điện, nghĩa nguyên tử số lượng
proton bằng số lượng electron.
1.1.2. Điện tích
Điện là một thuộc tính của hạt, lượng mang tính chất điện gọi là điện tích.
Đơn vị đo điện tích được tính bằng Coulomb (C).
Điện tích nguyên tố: e = 1,6.10
-19
C.
+
+
Giáo trình kỹ thuật điện tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình kỹ thuật điện tử - Người đăng: xuanminhnguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Giáo trình kỹ thuật điện tử 9 10 341