Ktl-icon-tai-lieu

GIÁO TRÌNH KỸ THUẬT ĐÔ THỊ

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 384 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA XÂY DỰNG DÂN DỤNG & CN
BỘ MÔN KIẾN TRÚC
 ]^ 

GIÁO TRÌNH

KỸ THUẬT ĐÔ THỊ
Lê Thị Kim Dung
WW	XX

Đà Nẵng, 2007

1

CHƯƠNG 1
LỰA CHỌN ĐẤT ĐAI ĐỂ XÂY DỰNG ĐÔ THỊ
I. NHỮNG YẾU TỐ THIÊN NHIÊN CƠ BẢN ẢNH HƯỞNG
ĐẾN VIỆC LỰA CHỌN ĐẤT ĐAI XÂY DỰNG ĐÔ THỊ
Các đô thị được xây dựng sẽ tồn tại nhiều thế kỷ, cho nên việc lựa chọn đất
đai xây dựng là một nhiệm vụ hết sức quan trọng. Giải quyết đúng đắn nhiệm
vụ ấy sẽ quyết định những điều kiện sản xuất, sinh hoạt nghỉ ngơi của dân cư
cũng như có ảnh hưởng lớn đến vấn đề kinh tế trong công tác xây dựng và
quản lí đô thị.
Những yếu tố thiên nhiên góp phần quan trọng quyết định cho quy
hoạch đất đai đô thị. Tuỳ theo hoàn cảnh cụ thể mà các điều kiện thiên nhiên
có thể ảnh hưởng tốt hoặc không tốt đến công tác xây dựng đô thị

1. Điều kiện khí hậu
Mỗi vùng đều có điều kiện khí hậu riêng, muốn đánh giá đúng phải thu
thập đầy đủ số liệu, phân tích đánh giá đúng mức để có giải pháp xử lý thích
hợp trong xây dựng đô thị
Mưa: Cần thu thập
- Lượng mưa trung bình năm
- Lượng mưa trung bình cao nhất và thấp nhất của năm (tháng, ngày)
- Lượng mưa và thời gian mưa của từng trận mưa
- Số ngày mưa trong 1 năm (1 tháng)
Gió
Tài liệu gió cho ta biết tốc độ và hướng gió chủ đạo theo mùa của năm tại
một khu vực nào đó, từ đó đề ra cách xử lý, bố trí công trình sao cho thuận lợi,
phù hợp với lợi ích sử dụng của con người. Cần thu thập các tài liêu:

2

- Tốc độ gió (lớn nhất, trung bình, nhỏ nhất) theo từng mùa và từng
hướng, được biểu thị bằng số các đuôi mũi tên chỉ hướng gió, 1 đuôi =
1m/s
- Tần suất gió
• Tần suất lặng gió (%): là số lần lặng gió so với số lần quan trắc (kể cả
lặng gió) được ghi bằng chữ trong vòng tròn giữa hoa gió
• Tần suất hướng gió (%): là số lần có gió theo từng hướng nào đó so với
số lần quan trắc thấy có gió, được biểu thị bằng chiều dài của mũi tên
theo hướng gió thổi đến 1mm = 4%
- Hướng gió theo các vị trí khác nhau có thể vẽ những biểu đồ gió theo
chu kì trung bình của 1 năm theo từng mùa, từng tháng khác nhau, cũng
như riêng cho 1 cơn gió nhất định. Hướng các loại gió chủ đạo được thể
hiện bằng các hoa gió
B

TB

ĐB
§

T

§N
TN
N

Nhiệt độ không khí, độ ẩm, độ bốc hơi, độ hụt ẩm bão hoà
- Biết được các yếu tố trên để tìm giải pháp cải tạo điều kiện vi khí hậu,
tính lượng nước dự trữ trong ao, hồ..
Nắng
Cần biết thời gian được chiếu nắng để chọn hướng bố trí nhà, đường phố…

2. Điều kiện địa hình
Cần biết hướng dốc, trị số độ dốc của địa hình, cao độ lớn nhất, n...
1
ĐẠI HC ĐÀ NNG
ĐẠI HC BÁCH KHOA
KHOA XÂY DNG DÂN DNG & CN
B MÔN KIN TRÚC
 ]^ 
GIÁO TRÌNH
K THUT ĐÔ TH
Lê Th Kim Dung
WWXX
Đà Nng, 2007
GIÁO TRÌNH KỸ THUẬT ĐÔ THỊ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIÁO TRÌNH KỸ THUẬT ĐÔ THỊ - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
GIÁO TRÌNH KỸ THUẬT ĐÔ THỊ 9 10 949