Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình kỹ thuật mạch điện tử 1

Được đăng lên bởi trieu-vu1
Số trang: 61 trang   |   Lượt xem: 4849 lần   |   Lượt tải: 7 lần
KỸ THUẬT MẠCH
ĐIỆN TỬ 2

Giáo viên: PHAN NGỌC KỲ
ĐT: 0983234494
Mail: ngockyphan@yahoo.com

THÔNG TIN VỀ MÔN HỌC
•
•

Kế hoạch: 45 tiết lý thuyết (3 tín chỉ)
Tài liệu tham khảo:
 Phạm Minh Hà, Kỹ thuật mạch điện tử tập1,2, NXBKHKT.
 James and Hardly, Electronic Communication Technology, Prentice
Hall, 1986
 Allen Mottershead, Electronic devices and circuits: an introduction,
Prentice Hall, 1996
 Slides
 E-books

•

Hình thức và hệ số đánh giá môn học:
1. Kiểm tra giữa học kỳ:
- Tự luận : 30%
- Chuyên cần+ bài tập:20%
2. Thi kết thúc môn học:
- Tự luận :50%

CHƢƠNG 1
1.1 Khái niệm chung Khuếch đại thuật toán (KĐTT):

Là mạch KĐ có hệ số khuếch đại rất lớn, ….vào rất lớn và
….. rất nhỏ và được ứng dụng rộng rãi trong kỹ thuật khuếch đại,
tính toán, điều khiển, tạo hàm, tạo tín hiệu hình sin và xung, sử
dụng trong ổn áp và các bộ lọc tích cực

Trong kỹ thuật tương tự, các mạch tính toán và điều khiển
được xây dựng chủ yếu dựa trên bộ KĐTT.

Có hai dạng mạch tính toán và điều khiển :
• Tuyến tính : trong mạch hồi tiếp có các linh kiện có hàm
truyền đạt tuyến tính.
• Phi tuyến : trong mạch hồi tiếp có các linh kiện có hàm phi
tuyến .

CHƢƠNG 1
1.1 Khái niệm chung :
OPAMP khuếch đại hiệu điện áp
Do đó :

VN

Vout

VP
Hình 1.1 Ký hiệu của OPAMP

CHƢƠNG 1
1.1 Khái niệm chung :
Một bộ khuếch đại thuật toán
lý tưởng có các tính chất sau :
 . ………………………………………………….…
 . ………………………………………………….…
 . ………………………………………………….…
N _
Zi

P
+

Zo
AOL

O

Một bộ khuếch đại thuật toán
trong thực tế có các tính chất
sau :




………………………………………………….…
………………………………………………….…
………………………………………………….…

CHƢƠNG 1
1.2 Các mạch tính toán và điều khiển:
1.2.1 Mạch cộng đảo
Coi OA lý tưởng nên dòng vào
IN
Áp dụng quy tắc dòng điện
cho nút N :

vin
R1

I1 N
I0

RN

vout

P

Hình 1.2 a : Sơ đồ mạch KĐ đảo

CHƢƠNG 1
1.2 Các mạch tính toán và điều khiển:
1.2.1 Mạch cộng đảo
Coi OA lý tưởng nên dòng vào
Áp dụng quy tắc dòng điện
cho nút N :

vin1
vin2

R1

I1

R2 I I RN
N
2

vinn
Rn

In N
I0
P

vout

Hình 1.2 b : Sơ đồ mạch cộng
đảo

CHƢƠNG 1
1.2 Các mạch tính toán và điều khiển:
1.2.1 Mạch cộng đảo

CHƢƠNG 1
1.2.2 Mạch khuếch đại có trở kháng vào lớn
Coi OA lý tưởng nên dòng vào Io =0 và VP=VN
Viết phương trình dòng điện cho nút N :
R1 I N
vin

I1

RN
N

P

vout
R2
R3

v3

Hình 1.3 Sơ đồ mạch khuếch đại
có trở kháng vào lớn

CHƢƠNG 1
1.2.2 Mạch khuếch đại có trở kháng vào lớn

Hệ số khuếch đại của mạch :
Trở kháng vào :
Khi yêu cầu K lớn thì phải chọn R1 nhỏ tức là Zin= R1 cũng phải nh...
KỸ THUẬT MẠCH
ĐIỆN TỬ 2
Giáo viên: PHAN NGỌC KỲ
ĐT: 0983234494
Mail: ngockyphan@yahoo.com
Giáo trình kỹ thuật mạch điện tử 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình kỹ thuật mạch điện tử 1 - Người đăng: trieu-vu1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
61 Vietnamese
Giáo trình kỹ thuật mạch điện tử 1 9 10 746