Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình linh kiện điện tử

Được đăng lên bởi doan-huu-trung
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 2803 lần   |   Lượt tải: 15 lần
CHƯƠNG 2

LINH KIỆN ĐIỆN TỬ

Nôi dung chương 2

1. Giới thiệu chung
2. Linh kiện thụ động (Passive Components)
3. Một số linh kiện bán dẫn (Semiconductor)
4. Một số cấu kiện quang điện tử (OptoElectronic Devices)

N.D.Thiện - PTIT

Chương 2

2

1. Giới thiệu chung (1)
- Cấu kiện điện tử là các phần tử linh kiện rời rạc, mạch tích hợp
(IC)… tạo nên mạch điện tử hoặc các hệ thống điện tử.
- Cấu kiện điện tử ứng dụng trong nhiều lĩnh vực, nổi bật nhất là ứng
dụng trong lĩnh vực Điện tử, Viễn thông, CNTT.
- Các linh kiện bán dẫn như diodes, transistors và mạch tích hợp (ICs)
có thể tìm thấy khắp nơi trong cuộc sống (Walkman, TV, ôtô, máy
giặt, máy điều hoà, máy tính…). Chúng ta ngày càng phụ thuộc vào
chúng và những thiết bị này có chất lượng ngày càng cao với giá
thành rẻ hơn.
- Công nghệ chế tạo linh kiện điện tử phát triển mạnh mẽ, tạo ra những
vi mạch có mật độ rất lớn (Vi xử lý Intel - khoảng hơn 1,3 tỉ
transistor…)
- Xu thế các cấu kiện điện tử có mật độ tích hợp ngày càng cao, có tính
năng mạnh, tốc độ lớn…
N.D.Thiện - PTIT

Chương 2

3

1. Giới thiệu chung (2)

Chips…
Sand…
Chips on Silicon wafers

N.D.Thiện - PTIT

Chương 2

4

1. Giới thiệu chung (3)
Silicon Process 1.5μ
Technology
Intel386TM DX
Processor

1.0μ

0.8μ

0.6μ

0.35μ 0.25μ

45nm

Intel486TM DX
Processor

Nowadays!

Pentium® Processor
Pentium® Pro &
Pentium® II Processors
N.D.Thiện - PTIT

Chương 2

5

PHẦN 1
LINH KIỆN THỤ ĐỘNG
(Passive Components)

N.D.Thiện - PTIT

Chương 2

6

2. Linh kiện thụ động (Passive Components)
2.1. Điện trở (Resistor)
2.2. Tụ điện (Capacitor)
2.3. Cuộn cảm (Inductor)
2.4. Biến áp (Transformer)

N.D.Thiện - PTIT

Chương 2

7

2.1. Điện trở (1)
1.
2.
3.
4.
5.

N.D.Thiện - PTIT

Đặc điểm và ký hiệu của điện trở
Trị số điện trở và dung sai
Hệ số nhiệt của điện trở
Công suất tiêu tán danh định
Cách ghi đọc điện trở

Chương 2

8

2.1. Điện trở (2)
2.1.1. Đặc điểm và ký hiệu của điện trở
- Điện trở là phần từ có chức năng ngăn cản dòng điện trong mạch. Mức
độ ngăn cản dòng điện được đặc trưng bởi trị số điện trở R.
- Đơn vị đo: mΩ, Ω, kΩ, MΩ
- Điện trở có rất nhiều ứng dụng như: định thiên cho các linh kiện bán
dẫn, điều khiển hệ số khuyếch đại, cố định hằng số thời gian, phối hợp
trở kháng, phân áp, tạo nhiệt… Tùy theo ứng dụng, yêu cầu cụ thể và
dựa vào đặc tính của các loại điện trở để lựa chọn thích hợp.
- Cấu tạo đơn giản của một điện trở thường:
Mũ chụp và chân điện trở

Vỏ bọc
N.D.Thiện - PTIT

Lõi

Vật liệu cản điện
Chương 2

9

2.1. Điện trở (3)
Các...
CHƯƠNG 2
LINH KIN ĐIN T
Giáo trình linh kiện điện tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình linh kiện điện tử - Người đăng: doan-huu-trung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
Giáo trình linh kiện điện tử 9 10 583