Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình lưới điện 2

Được đăng lên bởi thaodienluc91
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 5122 lần   |   Lượt tải: 15 lần
Chương 5
TÍNH TOÁN CƠ HỌC
ĐƯỜNG DÂY TẢI ĐIỆN TRÊN KHÔNG
§5.1 KHÁI qu¸t chung vÒ ®êng d©Y TRÊN KHÔNG
5.1.1 Đường dây trên không
Đường dây trên không bao gồm dãy các cột điện, trên đó có các xà và dây dẫn được treo
vào các xà qua các xứ cách điện. Cột điện được chôn xuống đất bằng các móng vững chắc,
làm nhiệm vụ ỡ dây ở trên cao so với mặt đất, do đó gọi là đường dây trên không. Trên cột
còn có thể treo dây chống sét để sét không đánh trực tiếp vào dây dẫn.
1.Dây dẫn
Dây dẫn được làm bằng đồng (M), nhôm (A), nhôm lõi thép (AC), thép ( ∏K, TK). Có các
loại dây dẫn sau:
- Dây đơn chỉ có một sợi duy nhất: thường là dây thép, dây lưỡng kim lõi thép hủ đồng ở
ngoài;
- Dây vặn xoắn đồng nhất: nhiều sợi nhỏ (đồng, nhôm hay thép) vặn xoắn lại với nhau;
- Dây vặn xoắn nhôm lõi thép, để tăng độ bền người ta làm lõi thép ở trong, các sợi nhôm ở
bên ngoài;
- Dây vặn xoắn nhôm lõi thép có thêm các sợi phụ bằng chất cách điện để tăng bán kính
dùng cho điện áp 220 kV trở lên.
2.Cột điện
Cột điện làm bằng gỗ, bêtông cốt thép hay bằng thép. Theo chức năng cột điện gồm có:
- Cột néo và néo góc: cột néo để giữ chắc đầu dây nối vào cột qua chuỗi sứ néo; cột néo góc
dùng khi đường dây đổi hướng;
- Cột đỡ và đỡ góc làm nhiệm vụ đỡ dây dẫn nối vào cột qua chuỗi sứ đỡ. Cột đỡ cũng chia
ra cột đỡ thẳng và cột đỡ góc. Khi dường dây đổi hướng, nếu góc đổi hướng từ 10 đến 20 0 thì
dùng cột đỡ góc, nếu góc lớn hơn thì dùng cột néo góc. Nếu dùng cột đỡ góc thì thường treo
thêm tạ cân bằng để chuối sứ không bị lệch quá;
- Cột cuối dùng ở đầu và cuối đường dây;
- Cột vượt là cột cao hoặc rất cao sử dụng khi đường dây qua chướng ngại cao hoặc rộng
như đường dây điện, đường dây thông tin, sông rộng,.. Cột vượt có thể là cột néo hay đỡ;
- Còn có các cột dùng để chuyển vị các dây pha (cột đảo pha) và cột để nối các nhánh rẽ
(cột rẽ). Cũng có các cột đặc biệt trên đó đặt dao cách ly, tụ bù,...
Khoảng cách giữa hai điểm treo dây trên hai cột kề nhau gọi là khoảng cột. Nếu hai cột kề
nhau là cột néo thì gọi là khoảng cột néo. Khoảng giữa hai cột néo gồm nhiều cột đỡ liên tiếp
gọi là khoảng néo. Khoảng néo bao gồm nhiều khoảng cột thường. Khi đường dây vượt qua
chướng ngại thì ta có khoảng vượt, khoảng vượt có thể có một hoặc nhiều khoảng cột.
3.Sứ cách điện và phụ kiện

205

Sứ cách điện có thể là sứ dứng hay sứ treo. Sư đứng dùng cho điện áp trung trở xuống,
mỗi dây pha dùng một sứ cắm trên các cọc dỡ đặt trên xà cột. Sứ treo gồm các bát sứ treo nối
tiếp thành chuỗi dùng cho điện áp trung đến ...
Chương 5
TÍNH TOÁN CƠ HỌC
ĐƯỜNG DÂY TẢI ĐIỆN TRÊN KHÔNG
§5.1 KHÁI qu¸t chung vÒ ®êng d©Y TRÊN KHÔNG
5.1.1 Đường dây trên không
Đường dây trên không bao gồm dãy các cột điện, trên đócác xà dây dẫn được treo
vào các qua các x cách điện. Cột điện được chôn xuống đất bằng các móng vững chắc,
làm nhiệm vụ dây trên cao so với mặt đất, do đó gọi đường dây trên không. Trên cột
còn có thể treo dây chống sét để sét không đánh trực tiếp vào dây dẫn.
1.Dây dẫn
Dây dẫn được làm bằng đồng (M), nhôm (A), nhôm lõi thép (AC), thép (K, TK). Có các
loại dây dẫn sau:
- Dây đơn chỉ một sợi duy nhất: thường dây thép, dây lưỡng kim lõi thép hủ đồng
ngoài;
- Dây vặn xoắn đồng nhất: nhiều sợi nhỏ (đồng, nhôm hay thép) vặn xoắn lại với nhau;
- Dây vặn xoắn nhôm lõi thép, để tăng độ bền người ta làm lõi thép ở trong, các sợi nhôm ở
bên ngoài;
- Dây vặn xoắn nhôm lõi thép thêm các sợi phụ bằng chất cách điện để tăng bán kính
dùng cho điện áp 220 kV trở lên.
2.Cột điện
Cột điện làm bằng gỗ, bêtông cốt thép hay bằng thép. Theo chức năng cột điện gồm có:
- Cột néo và néo góc: cột néo để giữ chắc đầu dây nối vào cột qua chuỗi sứ néo; cột néo góc
dùng khi đường dây đổi hướng;
- Cột đỡ và đỡ góc làm nhiệm vụ đỡ dây dẫn nối vào cột qua chuỗi sứ đỡ. Cột đỡ cũng chia
ra cột đthẳng và cột đỡ góc. Khi dường dây đổi hướng, nếu góc đổi hướng từ 10 đến 20
0
thì
dùng cột đ góc, nếu góc lớn hơn thì dùng cột o góc. Nếu dùng cột đỡ góc thì thường treo
thêm tạ cân bằng để chuối sứ không bị lệch quá;
- Cột cuối dùng ở đầu và cuối đường dây;
- Cột vượt cột cao hoặc rất cao sử dụng khi đường dây qua chướng ngại cao hoặc rộng
như đường dây điện, đường dây thông tin, sông rộng,.. Cột vượt có thể là cột néo hay đỡ;
- Còn các cột dùng để chuyển vị các dây pha (cột đảo pha) cột để nối các nhánh rẽ
(cột rẽ). Cũng có các cột đặc biệt trên đó đặt dao cách ly, tụ bù,...
Khoảng cách giữa hai điểm treo dây trên hai cột kề nhau gọi là khoảng cột. Nếu hai cột kề
nhau là cột néo thì gọi khoảng cột néo. Khoảng giữa hai cột néo gồm nhiều cột đỡ liên tiếp
gọi khoảng néo. Khoảng néo bao gồm nhiều khoảng cột thường. Khi đường dây vượt qua
chướng ngại thì ta có khoảng vượt, khoảng vượt có thể có một hoặc nhiều khoảng cột.
3.Sứ cách điện và phụ kiện
205
giáo trình lưới điện 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình lưới điện 2 - Người đăng: thaodienluc91
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
giáo trình lưới điện 2 9 10 988