Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình: Mạch điện và Các khái niệm cơ bản

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 699 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giáo trình:
Mạch điện và Các khái niệm cơ bản

CHƯƠNG 1: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN
VỀ MẠCH ĐIỆN.
1. Mạch điện và mô hình:
1.1 Mạch điện:
Mạch điện là tập hợp các thiết bị điện nối với nhau bằng các dây dẫn
(phần tử dẫn) tạo thành những vòng kín trong đó dòng điện có thể chạy qua.
Mạch điện thường gồm các loại phần tử sau: nguồn điện, phụ tải (tải), dây
dẫn.

Hình 1.1
a. Nguồn điện: Nguồn điện là thiết bị phát ra điện năng. Về nguyên lý,
nguồn điện là thiết bị biến đổi các dạng năng lượng như cơ năng, hóa năng,
nhiệt năng thành điện năng.

Hình 1.2
b. Tải: Tải là các thiết bị tiêu thụ điện năng và biến đổi điện năng thành các
dạng năng lượng khác như cơ năng, nhiệt năng, quang năng v.v…

Hình 1.3
c. Dây dẫn: Dây dẫn làm bằng kim loại (đồng, nhôm ) dùng để truyền tải
điện năng từ nguồn đến tải.

1.2 Các hiện tượng điện từ:
1. Hiện tượng biến đổi năng lượng: Gồm 2 hiện tượng ngược nhau:
- Hiện tượng phát (hay còn gọi là hiện tượng nguồn): chuyển hoá các
dạng năng lượng khác như cơ, hoá , nhiệt năng… thành năng lượng điện
từ.Ví dụ hiện tượng nguồn như trong pin gavalnic, acqui, máy phát điện, pin
mặt trời…
- Hiện tượng tiêu tán năng lượng: chuyển hoá năng lượng điện từ thành
các dạng năng lượng khác như cơ, quang, hoá năng… Ví dụ như trong đèn
sợi đốt, lò nung, môtơ điện…
2. Hiện tượng tích phóng năng lượng: Gồm 2 hiện tượng:
- Hiện tượng tích phóng năng lượng điện trường ứng với vùng kho điện
là vùng năng lượng điện trường tập trung vào vùng điện trường của một
không gian như các bản cực của tụ điện hoặc ngược lại đưa từ vùng đó trả
lại nguồn trường điện từ.
- Hiện tượng tích phóng năng lượng từ trường ứng với vùng kho từ là
vùng năng lượng điện từ tích từ trường vào không gian như lân cận một
cuộn dây có dòng điện hoặc ngược lại đưa trả từ vùng đó trở lại nguồn
trường điện từ.
1.3 Mô hình mạch điện:
1. Phần tử điện trở:
Điện trở R đặc trưng cho quá trình tiêu thụ điện năng và biến đổi điện
năng sang dạng năng lượng khác như nhiệt năng, quang năng, cơ năng v.v…
Quan hệ giữa dòng điện và điện áp trên điện trở : uR = R.i
Đơn vị của điện trở là Ω (ôm).
Công suất điện trở tiêu thụ: p = i2.R

Hình 1.4
2. Phần tử điện cảm:
Khi có dòng điện i chạy trong cuộn dây W vòng, từ thông Φ do dòng
điện sinh ra sẽ móc qua W vòng của cuộn dây, tạo ra từ thông móc vòng ψ =
W.Φ
Điện cảm của cuộc dây: L = ψ/i = W.Φ/i

Đơn vị điện cảm là Henry (H).
Nếu dòng điện i biến thiên thì từ thông cũng biến thiên và theo định luật
cảm ứng điện từ trong cuộn dây xuất hiện sức điện động tự cảm:...
Giáo trình:
Mạch điện và Các khái nim cơ bản
Giáo trình: Mạch điện và Các khái niệm cơ bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình: Mạch điện và Các khái niệm cơ bản - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Giáo trình: Mạch điện và Các khái niệm cơ bản 9 10 564