Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình mastercam

Được đăng lên bởi Sầu Đời
Số trang: 168 trang   |   Lượt xem: 3694 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Bài 5
Bài 6
Bài 7

: Tổng quan về CAM (Milling).....................................................................................1
: Tổng quan về trung tâm gia công phay CNC và dụng cụ cắt...................................31
: LẬP TRÌNH GIA CÔNG CNC ...............................................................................53
: Gia công một số chi tiết điển hình..........................................................................133
Phương pháp gia công bề mặt 3D: Gia công thô......................................................134
Phương pháp gia công bề mặt 3D: Gia công bán tinh và tinh..................................168
: Thực hành gia công một số chi tiết điển hình........................................................169

Bài 1 : Tổng quan về CAM (Milling).
Mục đích:
Kết thúc phần CAD các bạn bước vào học CAM dựa trên phần mềm
Mastercam. Bài đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu một cái nhìn khái quát và nền tảng
nhất để chúng ta có một hệ thống về CAM. Điều này quan trọng vì CAM là một
phần liên quan đến làm việc thực tế khi các bạn đã lắm vững kiến thức cơ bản thì
việc tìm hiểu phần mềm chỉ là công cụ và thao tác tạo tạo ra quy trình làm việc mà
thôi.
Những nội dung mà sau bài học này các bạn cần lắm vững:
 Tổng quan về CAM.
 Ứng dụng của CAM trong công nghiệp.
 Quy trình thực hiện CAM.
 Giới thiêu về các loại phần mềm CAM .
 Giới thiệu về các loại máy CNC & các phương pháp gia công CAM.
 Lựa chọn máy CNC và Post Processor đi kèm.
 Các tiện ích hỗ trợ lập trình trên Mastercam X.
 Video demo.

1.1 Tổng quan về CAM.
 Tham khảo phần giới thiệu trong bài 1 của phần CAD với Mastercam.

1.2 Ứng dụng của CAM trong công nghiệp.
 Tham khảo phần giới thiệu trong bài 1 của phần CAD với Mastercam.

1

1.3 Quy trình thực hiện CAM.
 Quy trình thực hiện CAM

Trên đây là sơ đồ của mô hình CAM: mô hình, hình học được tạo lập từ
CAD là cơ sở dữ liệu Cho CAM. Các CAM khác nhau đòi hỏi các dữ liệu CAD
khác nhau để truy nhập tới các dữ liệu hình học của CAD, với các thuật toán giao
diện của phần mềm chuẩn bị các quá trình công nghệ : phân tích chi phí, đặc tính
của nguyên vật liệu, máy móc và dao cụ … quá trình tiếp theo là lập chương trình
gia công NC dùng tính năng mô phỏng của phần mềm CAM để mô phỏng quá trình

2

gia công đường chạy dao để kiểm tra và tối ưu hoá đường chạy dao đó. Việc tiếp
theo là xuất code chương trình *NC để truyền xuống các máy CNC thực hiện gia
công sản phẩm.

1.4 Giới thiêu về các loại phần mềm CA...
i 1 : Tổng quan về CAM (Milling). .................................................................................... 1
i 2 : Tổng quan về trung tâm gia công phay CNC và dụng cụ cắt. .................................. 31
i 3 : LẬP TNH GIA CÔNG CNC ............................................................................... 53
i 4 : Gia công một số chi tiết điển hình. ......................................................................... 133
i 5 Phương pháp gia công bề mặt 3D: Gia công t ...................................................... 134
i 6 Phương pháp gia công bề mặt 3D: Gia công bán tinh tinh .................................. 168
i 7 : Thực hành gia công một số chi tiết điển hình ........................................................ 169
Bài 1 : Tổng quan về CAM (Milling).
Mục đích:
Kết thúc phần CAD c bạn bước vào học CAM dựa trên phần mềm
Mastercam. Bài đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu một cái nhìn khái quát nền tảng
nhất để chúng ta một hệ thống về CAM. Điều này quan trọng CAM một
phần liên quan đến làm việc thực tế khi các bạn đã lắm vững kiến thức bản thì
việc tìm hiểu phần mềm chỉ là công cụ và thao tác tạo tạo ra quy trình làm việc mà
thôi.
Những nội dung sau bài học nàyc bạn cần lắm vững:
Tổng quan về CAM.
Ứng dụng của CAM trong công nghiệp.
Quy trình thực hiện CAM.
Giới thiêu về các loại phần mềm CAM .
Giới thiệu về các loại máy CNC & các phương pháp giang CAM.
Lựa chọn máy CNC Post Processor đi kèm.
c tiện ích hỗ trợ lập trình trên Mastercam X.
Video demo.
1.1 Tổng quan về CAM.
Tham khảo phần giới thiệu trong bài 1 của phần CAD với Mastercam.
1.2 Ứng dụng của CAM trong công nghiệp.
Tham khảo phần giới thiệu trongi 1 của phần CAD với Mastercam.
1
Giáo trình mastercam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình mastercam - Người đăng: Sầu Đời
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
168 Vietnamese
Giáo trình mastercam 9 10 866