Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình máy biến áp

Được đăng lên bởi Tran My
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 3274 lần   |   Lượt tải: 4 lần
LÝ THUYẾT CHUNG VỀ MÁY BIẾN ÁP
A/ KHÁI NIỆM CHUNG MÁY BIẾN ÁP
I) ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁC LƯỢNG ĐỊNH MỨC
1- Định nghĩa
Máy biến áp là thiết bị điện thực hiện nhiệm vụ biến đổi điện áp (dòng điện) của dòng xoay chiều từ
giá trị cao đến giá trị thấp hoặc ngược lại.
Máy biến áp là thiết bị điện từ tĩnh, làm việc theo nguyên tắc cảm ứng điện từ, dùng để biến đổi hệ
thống điện xoay chiều (U1, I1, fi) thành (U2, I2, fi). Đầu vào của Máy biến áp nối với nguồn điện gọi là
sơ cấp. Đầu ra nối với tải gọi là thứ cấp.
2- Các lượng định mức
a- Điện áp định mức
Điện áp sơ cấp định mức kí hiệu U 1đm là điện áp đã quy định cho dây quấn sơ cấp. Điện áp thứ cấp
định mức kí hiệu U2đm là điện áp giữa các cực của dây quấn thứ cấp, khi dây quấn thứ cấp hở mạch
và điện áp đặt vào dây quấn sơ cấp là định mức. Với Máy biến áp ba pha điện áp định mức là điện
áp dây.
b- Dòng điện định mức
Dòng điện định mức là dòng điện đã quy định cho mỗi dây quấn của Máy biến áp, ứng với công suất
định mức và điện áp định mức. Đối với Máy biến áp ba pha, dòng điện định mức là dòng điện
dây. Dòng điện sơ cấp định mức kí hiệu I1đm, dòng điện thứ cấp định mức kí hiệu I2đm
c- Công suất định mức
Công suất định mức của Máy biến áp là công suất biểu kiến thứ cấp ở chế độ làm việc định mức.
Công suất định mức kí hiệu là Sđm, đơn vị là KVA.
II) CÔNG DỤNG CỦA MÁY BIẾN ÁP
Công dụng của Máy biến áp là truyền tải và phân phối điện năng trong hệ thống điện. Muốn giảm tổn
hao dP = I2.R trên đường dây truyền tải có hai phương án:
- Phương án 1:
Giảm điện trở R của đường dây (R = r.l/S). Muốn giảm R ta tăng tiết diện dây dẫn S, tức là tăng khối
lượng dây dẫn, các trụ đỡ cho đường dây, chi phí xây dựng đường dây tải điện rất lớn (phương án
này không kinh tế).
- Phương án 2:
Giảm dòng điện I chạy trên đường dây truyền tải.
Muốn giảm ta phải tăng điện áp, ta cần dùng Máy tăng áp vì đối với Máy biến áp U 1.I1 = U2.I2 (phương
án này kinh tế và hiệu quả hơn). Máy biến áp còn được dùng rộng rãi: Trong kỹ thuật hàn, thiết bị lò
nung, trong kỹ thuật vô tuyến điện, trong lĩnh vực đo lường. trong các thiết bị tự động, làm nguồn cho
thiết bị điện, điện tử, trong thiết bị sinh hoạt gia đình .v.v.
B/ CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA MÁY BIẾN ÁP
I) CẤU TẠO MÁY BIẾN ÁP
Ngoài vỏ (thân) của máy, Máy biến áp gồm hai bộ phận chính: Lõi thép và bối dây.
1- Lõi thép Máy biến áp:
Dùng để dẫn từ thông chính của máy, được chế tạo từ vật liệu dẫn từ tốt, thường là thép kỹ thuật
điện mỏng ghép lại. Để giảm dòng điện xoáy trong lõi thép, người ta ...
LÝ THUYẾT CHUNG VỀ MÁY BIẾN ÁP
A/ KHÁI NIỆM CHUNG MÁY BIẾN ÁP
I) ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁC LƯỢNG ĐỊNH MỨC
1- Định nghĩa
Máy biến áp thiết bị điện thực hiện nhiệm vụ biến đổi điện áp (dòng điện) của dòng xoay chiều từ
giá trị cao đến giá trị thấp hoặc ngược lại.
Máy biến áp thiết bị điện từ tĩnh, làm việc theo nguyên tắc cảm ứng điện từ, dùng đ biến đổi hệ
thống điện xoay chiều (U
1
, I
1
, fi) thành (U
2
, I
2
, fi). Đầu vào của Máy biến áp nối với nguồn điện gọi
sơ cấp. Đầu ra nối với tải gọi là thứ cấp.
2- Các lượng định mức
a- Điện áp định mức
Điện áp cấp định mức hiệu U
1đm
điện áp đã quy định cho dây quấn cấp. Điện áp thứ cấp
định mức hiệu U
2đm
điện áp giữac cực của dây quấn thứ cấp, khiy quấn thứ cấp hở mạch
điện áp đặt vào dây quấn cấp định mức. Với Máy biến áp ba pha điện áp định mức điện
áp dây.
b- Dòng điện định mức
Dòng điện định mứcdòng điện đã quy định cho mỗi dây quấn của Máy biến áp, ứng với công suất
định mức điện áp định mức. Đối với Máy biến áp ba pha, dòng điện định mức dòng điện
dây. Dòng điện sơ cấp định mức kí hiệu I
1đm
, dòng điện thứ cấp định mức kí hiệu I
2đm
c- Công suất định mức
Công suất định mức của Máy biến áp là công suất biểu kiến thứ cấp chế độ làm việc định mức.
Công suất định mức kí hiệu là S
đm
, đơn vị là KVA.
II) CÔNG DỤNG CỦA MÁY BIẾN ÁP
Công dụng của Máy biến áp là truyền tải và phân phối điện năng trong hệ thống điện. Muốn giảm tổn
hao dP = I
2
.R trên đường dây truyền tải có hai phương án:
- Phương án 1:
Giảm điện trở R của đường dây (R = r.l/S). Muốn giảm R ta tăng tiết diện dây dẫn S, tức tăng khối
lượng dây dẫn, các trụ đỡ cho đường dây, chi phí xây dựng đường dây tải điện rất lớn (phương án
này không kinh tế).
- Phương án 2:
Giảm dòng điện I chạy trên đường dây truyền tải.
Muốn giảm ta phải tăng điện áp, ta cần dùng Máy tăng áp vì đối với Máy biến áp U
1.
I
1
= U
2
.I
2
(phương
án này kinh tế hiệu quả hơn). Máy biến áp còn được dùng rộng rãi: Trong kỹ thuật hàn, thiết bị
nung, trong kỹ thuật vô tuyến điện, trong lĩnh vực đo lường. trong các thiết bị tự động, làm nguồn cho
thiết bị điện, điện tử, trong thiết bị sinh hoạt gia đình .v.v.
B/ CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA MÁY BIẾN ÁP
I) CẤU TẠO MÁY BIẾN ÁP
Ngoài vỏ (thân) của máy, Máy biến áp gồm hai bộ phận chính: Lõi thép và bối dây.
1- Lõi thép Máy biến áp:
Dùng để dẫn từ thông chính của máy, được chế tạo từ vật liệu dẫn từ tốt, thường thép kỹ thuật
điện mỏng ghép lại. Đgiảm dòng điện xoáy trong lõi thép, người ta dùng thép kỹ thuật điện, hai
mặt có sơn cách điện ghép lại với nhau thành lõi thép.
2- Bối dây của Máy biến áp:
Bối dây được chế tạo bằng dây đồng hoặc nhôm tiết diện tròn hoặc chữ nhật, bên ngoài dây dẫn
bọc cách điện (bằng giấy hoặc êmay). Máy biến áp công suất nhỏ thì làm mát bằng không khí.
Máy có công suất lớn thì làm mát bằng dầu, vỏ thùng có cánh tản nhiệt.
- Đối với dây nhôm ưu việt cho nhà chế tạo bản là giá thành rẻ, nhưng khó thi công nhất là khi
hàn nối, khó sửa chữa, dễ sự cố, tổn hao cao.
- Đối với dây đồng thì ngược lại với dây nhôm.
Các hãng nước ngoài người ta dùng dây nhôm y đồng, tùy theo kết cấu loại Máy biến áp, lúc
này kết cấu bối dây mối hàn rất vững chắc. Các hãng trong nước thương hiệu người ta dùng
dây đồng mà không sử dụng dây nhôm vì uy tín và thương hiệu.
II) NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA MÁY BIẾN ÁP
Khi ta nối dây quấn sơ cấp vào nguồn điện xoay chiều điện áp U
1
sẽ có dòng điện sơ cấp I
1
(hình 1).
1
giáo trình máy biến áp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình máy biến áp - Người đăng: Tran My
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
giáo trình máy biến áp 9 10 426