Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình môn kĩ thuật thủy khí

Được đăng lên bởi quyen-nguyen1
Số trang: 66 trang   |   Lượt xem: 2022 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Thủy khí động lực học (3-4TC)
Huỳnh Văn Hoàng
Bộ môn Thủy khí và máy thủy khí
Khoa Cơ khí Giao thông @818284

Tài liệu tham khảo
1.Nguyễn Phước Hoàng,… Thủy lực và máy
thủy lực, nxb Giáo dục, Hà Nội 1996
2.Ngô Vi Châu, …Bài tập thủy lực và máy
thủy lực, Nhà xuất bản Giáo dục, Hà
Nội 2003
3.John D.Anderson, Jr : Fundamemtals of
Aerodynamics. McGraw-Hill Higher
Education-Singapore 2001
4.Giáo trình Thủy khí và máy thủy khí trên


Nội dung học –thi
• Chất lỏng, Tĩnh học và ứng dụng
• Động học,động lực học ,
• Các bài toán ứng dụng
Bài tập nộp
Thi giữa kz : Chất lỏng, tĩnh hoc và ứng
dụng, động học và động lực học
(60phút)

Thi cuối kỳ : Động lực học chất khí, Các bài toán
ứng dung (60 phút), -thi trước
Phiếu đề có 3 câu (2l{ thuyết +1bài tập hoặc 2bt+1lt)
Riêng bài tập yêu cầu phải tính đúng cho đến kết quả

Một số qui định-xử l{
-Không được đi học muộn,… theo dõi điểm danh (≈20%)
-Không sử dụng điện thoại di động trong giờ học (đổ
chuông, nghe,gọi, …).
-Có nhu cầu đi ra không ngoài, không phải xin phép và
chỉ được vào lại lớp khi giờ giải lao.
-Giờ bài tập phải có máy tính cầm tay, sách bài tập và
làm bài cho đến kết quả.
-Thi phải mang theo máy tính và Tắt điện thoại di động

Lời khuyên
Vở ghi : nên dùng vở có hàng kẻ ngang và dọc
Bút : nên có thêm bút màu, bài thi được sử dụng bút
màu để vẽ cho rõ ràng.
Học bài ở nhà : theo tỷ lệ 1 giờ trên lớp học ít nhất phải
có 2 giờ tự học, cán sự môn học …

I.Chất lỏng
1.Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu
2.Nhắc lại một số tính chất vật lý của chất lỏng
3.Lực tác dụng lên chất lỏng, chất lỏng l{ tưởng
1.1.Đối tượng
- Chất lỏng Niutơn (giả thuyết nhớt Niutơn) :
+chất nước (nước, xăng, dầu,…)
+chất khí không nén được (không khí,…)
+hỗn hợp thủy khí (nước-bùn cát, không khí–bụi,… )
+kim loại nóng chảy
1.2.Nội dung nghiên cứu
Nghiên cứu qui luật
+cân bằng, chuyển động chất lỏng
+tác dụng giữa chất lỏng và môi trường
Nghiên cứu ứng dụng các qui luật vào sản xuất và đời
sống (tính toán đường ống, … )
1.3. Phương pháp nghiên cứu
Lý thuyết : mô hình toán lý cho phần tử lỏng được
trích từ chất lỏng để tìm ra qui luật rồi suy ra cho
toàn chất lỏng
Thực nghiệm trong phòng thí nghiệm hoặc quan sát
tìm ra qui luật
* Phần tử lỏng : kích thước nhỏ (>> kích thước
phân tử): có đầy đủ tính cơ, lý như chất lỏng trích ra
13.Lịch sử phát triển

2. Nhắc lại một số tính chất vật l{ cơ bản của
chất lỏng
2.1.Môi trường liên tục :các thông số của chất lỏng (, p,
v,…) được mô tả bằng hàm liên tục khả tích,
khả vi
-Khô...
Thủy khí động lực học (3-4TC)
Huỳnh Văn Hoàng
Bộ môn Thủy khí và máy thủy khí
Khoa Cơ khí Giao thông @818284






3.John D.Anderson, Jr : Fundamemtals of
Aerodynamics. McGraw-Hill Higher
Education-Singapore 2001

www.dut.edu.vn
thi






(60phút)
Thi cuối kỳ : Động lực học chất khí, Các bài toán
ứng dung (60 phút), -thi trước


-
-
-

-

-

-


Bút : 


 
Giáo trình môn kĩ thuật thủy khí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình môn kĩ thuật thủy khí - Người đăng: quyen-nguyen1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
66 Vietnamese
Giáo trình môn kĩ thuật thủy khí 9 10 502