Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình nền móng Phân Hồng Quân

Được đăng lên bởi truongdx10-gmail-com
Số trang: 70 trang   |   Lượt xem: 6794 lần   |   Lượt tải: 51 lần
CHƯƠNG 2

TÍNH TOÁN THIẾT KẾ MÓNG NÔNG

Phan Hồng Quân
Bộ môn Cơ học đất – Nền móng

ĐHXD

1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN
TẢI TRỌNG TIẾP XÚC & PHẢN LỰC NỀN
Tải trọng tiếp xúc: tải trọng công trình qua móng lên đất nền dưới đáy móng (áp lực tại mặt tiếp xúc
đáy móng – đất nền), ptx, gây ra ứng suất/chuyển vị đất nền - móng

Phản lực đất lên đáy móng, ngược với tải trọng tiếp xúc, r, gây ra biến dạng bản thân móng.

N0

N0
M0

M0
e.o.p

Mặtđấttựnhiên

hm

pmin

pmax

hm

rmin

rmax

1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN
TẢI TRỌNG TIẾP XÚC & PHẢN LỰC NỀN
N0

N0

N0

N0

N0

N0

e.o.p

1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

MÓNG CỨNG & MÓNG MỀM
Qui luật phân bố của ptx/r phụ thuộc độ cứng móng/đất; bản chất tải trọng ngoài

Độ cứng móng đủ lớn – biến dạng nhỏ - móng cứng
Độ cứng móng không đủ lớn – móng biến dạng – móng mềm.

Móng cứng: bỏ qua biến dạng bản thân móng – mặt tiếp xúc móng-đất không thay đổi (phẳng) - tải
trọng/phản lực phân bố tuyến tính

Móng mềm: bản thân kết cấu móng bị biến dạng, mặt đáy móng thay đổi – phân phối “lại” tải
trọng/phản lực tương ứng với chuyển vị
e.o.p

1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

MÓNG CỨNG & MÓNG MỀM

MÓNG NÔNG

MÓNG CỨNG

MÓNG ĐƠN

MÓNG DƯỚI TƯỜNG

MÓNG MỀM

MÓNG BĂNG

MÓNG BÈ

MÓNG HÀNG CÔT

Phân loại móng nông theo độ cứng
e.o.p

1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN
TẢI TRỌNG TIẾP XÚC DƯỚI MÓNG CỨNG
Tải trọng đúng tâm, N0= {N0}: tải trọng tiếp xúc phân bố đều, p tx= p = const

Móng đơn, đáy l x b, đặt tại độ sâu h m:

N0

Mặtđấttựnhiên

Trong đó: N = N0+ W
N0: tải trọng công trình (lực tập trung đúng tâm) tại cos

N

hm

ptx
bxl

0.0 (mặt đất), kN;

W: trọng lượng bản thân móng và đất lấp móng, kN;
e.o.p

1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN
TẢI TRỌNG TIẾP XÚC DƯỚI MÓNG CỨNG
N : tổng tải trọng ở mức đáy móng, kN;
2
F : diện tích đáy móng, F = l x b, m ;



: trọng lượng riêng trung bình của đất - vật liệu móng,kN/m

3

Móng băng đáy rộng b, đặt tại độ sâu h m:
N0
Mặtđấttựnhiên

N N0
ptx    hm
b
b
Trong đó: N = N0+ W

N

hm

ptx
b

N0: tải trọng công trình lên 1m dài móng, kN/m;

W: trọng lượng 1m dài móng và đất lấp móng, kN/m;
e.o.p

1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN
TẢI TRỌNG TIẾP XÚC DƯỚI MÓNG CỨNG
Tải trọng lệch tâm, N0= {N0, M0}: tải trọng tiếp xúc thay đổi tuyến tính, p tx= p(x,y)

Móng đơn
N0
M0
Q0

Mặtđấttựnhiên
N

H

Trong đó:
Q

M

hm

N = N0+ W
Q = Q0+ EQ0

pmin

pmax

M = M0+ Q0.H{M0x; M0y}

bxl
e.o.p

1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN
TẢI TRỌNG TIẾP XÚC DƯỚI MÓNG CỨNG
Tải trọng lệch tâm, N0= {N0, M0}: tải trọng tiếp xúc thay đổi tuyến tính, p tx= p(x,y)

Móng đơn
N0
M0
Q0

Mặ...
CHƯƠNG 2
TÍNH TOÁN THIẾT KẾ MÓNG NÔNG
Phan Hồng Quân
Bộ môn Cơ học đất – Nền móng
ĐHXD
Giáo trình nền móng Phân Hồng Quân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình nền móng Phân Hồng Quân - Người đăng: truongdx10-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
70 Vietnamese
Giáo trình nền móng Phân Hồng Quân 9 10 892